facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Legislativa a právo

Legislativa a právo

předpisy, rozbory a analýzy

V současné době probíhá na Radě pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) intenzivní diskuse nad materiálem s názvem Metodika identifikace hospodářských a nehospodářských činností výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur, kterou předložila Asociace výzkumných organizací (AVO) s podporou Akademie věd ČR a Svazu průmyslu a dopravy. Ve svém příspěvku bych se chtěl vyjádřit k nejproblematičtějším bodům celého dokumentu. 

8. 2. 2019

Matej Kliman

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na svém 342. zasedání vzala na vědomí aktuální stav vypořádání meziresortního připomínkového řízení k novele zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a doporučila jejich vypořádání v souladu s Metodikou 2017+. Finální materiál by měla schvalovat na svém příštím zasedání v únoru.

31. 1. 2019

RVVI

Vzájemná důvěra mezi podniky provádějícími výzkum a vývoj a finanční správou byla v minulosti výrazně narušena. Finanční správa v obavě před zneužíváním zahájila kontroly a podniky se od využívání tohoto nástroje začaly odvracet. Na nápravě začala v minulém roce pracovat pracovní skupina Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Legislativní řešení by mělo vejít v účinnost letos.

25. 1. 2019

Vědavýzkum.cz

Dnem 1. ledna 2019 vstoupila v platnost novela zákona o ochranných známkách. Cílem tohoto příspěvku je představit nejdůležitější změny, které jsou v této novele obsaženy.

4. 1. 2019

David Karabec

Plán legislativních prací vlády v roce 2019 obsahuje i novelu „stotřicítky“, tedy stávajícího zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Předkladatelem novely zákona je předseda vlády a její projednání na zasedání vlády by mělo proběhnout již v lednu tohoto roku.

2. 1. 2019

Vědavýzkum.cz

Dnes se budeme v souvislosti se smluvním výzkumem podrobněji věnovat tématu běžných tržních podmínek při uzavírání smluv na „kontrahovaný výzkum“ (nebo dále také „smluvní výzkum“, „výzkumné služby“ nebo „výzkum na zakázku“).

26. 12. 2018

Matej Kliman

Postavení žadatelů a příjemců podpory z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) bylo opět předmětem právních sporů. Tentokrát nešlo o případ nevyplacení dotace či její části podle § 14e, ani o vrácení dotace podle § 14f rozpočtových pravidel. Spor vznikl již ve stadiu řízení po poskytnutí, resp. neposkytnutí dotace v rámci výzvy 02_16_019 Excelentní výzkum.

17. 12. 2018

Karel Zuska

Společnost alevia ve spolupráci s advokátní kanceláří HOLEC, ZUSKA & Partneři pořádá dne 5. března 2019 v Praze konferenci zaměřenou na aktuální otázky pracovního práva v oblasti výzkumu a vývoje.

10. 12. 2018

alevia

Nejvyšší správní soud (NSS) v nedávném rozsudku posoudil odpočet na výzkum a vývoj jako neoprávněný z toho důvodu, že neshledal v projektu prvek novosti. NSS posuzoval třetí fázi klinického výzkumu a konstatoval, že projekt měl charakter poskytování služeb zejména proto, že cíle, doba řešení a způsob hodnocení projektů byly stanoveny třetí osobou.

6. 12. 2018

KPMG

Senát Parlamentu České republiky dne 15. listopadu 2018 schválil novelu zákona o ochranných známkách, kterou zpracoval Úřad průmyslového vlastnictví. Nová úprava zjednodušuje správu a zápis ochranných známek. Nově půjde přihlašovat i netradiční známky, například zvukové, pohybové, multimediální či holografické. 

21. 11. 2018

Úřad průmyslového vlastnictví