facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novela zákona o ochranných známkách

21. 11. 2018
Novela zákona o ochranných známkách

Senát Parlamentu České republiky dne 15. listopadu 2018 schválil novelu zákona o ochranných známkách, kterou zpracoval Úřad průmyslového vlastnictví. Nová úprava zjednodušuje správu a zápis ochranných známek. Nově půjde přihlašovat i netradiční známky, například zvukové, pohybové, multimediální či holografické. 

Novelu v Senátu uvedl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek: „Cílem je zjednodušit zápis ochranných známek a jejich správu, odstranit rozdíly, které doposud panují v jednotlivých národních úpravách. Tím posílit právní jistotu vlastníků ochranných známek v rámci vnitřního trhu“. Zvlášť upozornil na zavedení certifikačních ochranných známek a na upuštění od podmínky grafického znázornění ochranných známek, která dosud bránila přihlašování netradičních ochranných známek. Dodal, že právní úprava ochranných známek byla v ČR naposledy zásadně změněna v roce 2003 a nyní tak jde o revizi po 15 letech.

Novela transponuje do českého právního řádu směrnici a nařízení Evropského parlamentu a Rady, jíž se mění zákon o ochranných známkách, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a zákon o správních poplatcích. Dochází tak ke sladění systémů ochranných známek v České republice se systémy ochranných známek v ostatních členských státech Evropské unie. Novela též výrazně posiluje právní jistotu vlastníků ochranných známek v rámci vnitřního trhu EU.

Návrh mění též zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, v němž zavádí možnost domáhat se soudní cestou odpovídající náhrady škody, která byla vlastníkům způsobena neoprávněným získáním, využitím nebo zpřístupněním jejich obchodního tajemství.

Správu a nakládání se správními poplatky v řízení o ochranných známkách bude nově upravovat zákon o správních poplatcích.

Nyní bude novela postoupena k podpisu prezidentu republiky. Účinnost se předpokládá od ledna 2019.

 

Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví