facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

V Praze se otvírá high-tech centrum pro nová léčiva

26. 4. 2024
V Praze se otvírá high-tech centrum pro nová léčiva

Výzkumné objevy pocházející z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB AV ČR) mají nyní větší šanci, že se v budoucnu dostanou na trh a budou dostupné veřejnosti. Ve středu 24. 4. 2024 bylo na pražské Harfě otevřeno, na české poměry unikátní, translační centrum Pharmtheon spojující vědu a její komerční využití.

Pharmtheon

Zleva: Petr Konvalinka, Eva Zažímalová, Jan Konvalinka, Helena Langšádlová, Martin Fusek 

Zaměřením centra budou projekty v oblasti medicinální chemie. V těchto moderních a špičkově vybavených laboratořích bude spuštěn preklinický výzkum, jehož cílem je přiblížit nadějné molekuly pocházející z ÚOCHB blíže k vývoji léků, které mohou přinést novou naději pacientům trpícím dosud neléčitelnými onemocněními případně zlepšit stávající léčbu. „Pokud mají objevy moderní vědy sloužit společnosti i praktickými výsledky, tak centra jako je Pharmtheon nutně potřebujeme. V Praze, kde máme na výběr z řady excelentních vědeckých výsledků na pomezí chemie a biologie, taková instituce pohříchu chybí. Jsem moc rád, že se podařilo myšlenku Pharmtheonu dovést až do finále. Je vlastně naší povinností navázat na předchozí úspěchy ústavu v oblasti medicinálních aplikací,“ komentuje ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB AV ČR) Jan Konvalinka, který možnou komercionalizaci vědeckých výsledků přirovnal k sázce v loterii, v níž je možné vyhrát mnoho peněz, ale výsledek je nejistý. „Pharmtheon je nákup losu, která nám dává šanci, aby to jednou vyšlo."

Pásku nového centra přestřihávala i Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace v demisi, která spolu se svým týmem připravovala reformu transferu technologií v ČR. Tato reforma by měla pomoci vyřešit situaci v Česku, kdy vědecké výsledky se příliš nedaří přenášet do praxe. „Je skvělé, že vzniká centrum Pharmtheon, které pomůže situaci transferu technologií zlepšit. Čelíme mnoha krizím včetně demografické změny, centrum nám může pomoct se dožívat vyššího věku ve zdraví, uvedla paní ministryně v demisi. Novými laboratorními prostorami provedl návštěvníky ředitel centra Jan Skácel, který představil koncept Pharmtheonu: v rámci něj budou současně probíhat tři vybrané projekty, na které budou po určitou dobu alokovány finanční prostředky, s cílem posunout tyto projekty do fáze možné komercionalizace. „Zatím se soustředíme na projekty z ÚOCHB AV ČR. Naší unikátností je, že opravdu nabídneme výborně vybavené laboratorní prostory včetně například magnetické rezonance, mikroskopů, laboratorních robotů, digestoří, flowboxů a dalšího vybavení. Bohužel české legislativní prostředí klade na jakékoli laboratorní prostory velké nároky, které je velmi těžké splnit a vytváří to zbytečné bariéry. My jsme je všechny splnili, nešli jsme jak se tak říká českou cestou, ale nebylo to vůbec snadné,” říká Jan Skácel.

Prvním projektem, který bude v centru rozvíjen, je vývoj potenciálních léčivých látek, které bojují s rakovinou pomocí snižování frekvence mutací v jejích buňkách. Tyto mutace vedou ke vzniku rezistence vůči některým léčivům používaným v chemoterapii pacientů s rakovinou. Téma rezistence je velmi aktuálním tématem, avšak není mu věnována dostatečná pozornost „Vývoj nových léků je zvlášť náročný v prostředí akademických institucí, kde je prioritou základní výzkum. To nemusí jít dohromady se snahou podporovat převádění vynálezů do praxe. Vytvoření vhodného prostředí spojujícího expertní znalosti, finanční zdroje a technické vybavení proto považuji za klíčové. To je taky hlavní důvod, proč Pharmtheon vznikl,“ vysvětluje iniciátor založení centra Martin Fusek.

Pro vývoj nových léků je klíčové nejprve pochopit mechanismus vzniku onemocnění a následně se pokusit ovlivnit tyto procesy pomocí podávaných léků. Pokud se podaří identifikovat látky, které mohou pozitivně ovlivnit některé z patologických procesů na úrovni buněk, je důležité tyto látky dále optimalizovat v rámci preklinického výzkumu, aby byla zajištěna maximální účinnost, minimalizace vedlejších účinků, optimální doba působení a další klíčové vlastnosti. Tento proces je známý jako translační výzkum. Poskytnutí profesionálního zázemí pro translační výzkum Pharmtheonem a podpora efektivnější spolupráce všech zainteresovaných subjektů přináší potenciál dosáhnout ještě lepších výsledků.
Centrum Pharmtheon je součástí rodiny IOCB Tech s.r.o., dceřiné společnosti Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR v Praze.

 

Autor: Vladislava Vojtíšková, Martin Opatrný

Zdroj: IOCB Tech