facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení výzvy OP TAK: Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví

9. 3. 2024
Vyhlášení výzvy OP TAK: Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví

Dne 5. 3. 2024 vyhlásil Řídicí orgán OP TAK následující výzvu: Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva III.

Alokace pro výzvu Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví je stanovena na 50 mil. Kč. Výzva je určena malým a středním podnikům a organizacím pro výzkum a šíření znalostí.

Zahájení příjmu žádostí je 19. 3. 2024, ukončení příjmu žádostí je 31. 12. 2025

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • zveřejnění přihlášek vynálezů
 • registrace užitných vzorů
 • registrace průmyslových vzorů
 • registrace ochranných známek

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • služby patentových zástupců (musí být zaúčtováno jako neinvestiční výdaj) 

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí

Systém sběru žádostí: průběžný

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do výše 500 tis. Kč

Míra podpory:

75 % celkových způsobilých výdajů

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Dotace je poskytována v režimu de minimis.
 • Žadatelé o podporu mohou podat libovolný počet žádostí o podporu, není však možné podat více žádostí o podporu na ochranu práv průmyslového vlastnictví, jejichž výstupy se vztahují ke stejnému řešení, a to jak technickému, designovému či grafickému.

Nepodporované aktivity:

 • Udělení národního (v ČR) patentu, pokud nebyl udělen před zveřejněním patentové přihlášky ve věstníku mezinárodního úřadu.
 • Udělení patentu v zahraničí
 • Udržovací poplatky a prodlužování platnosti již dříve získaných práv průmyslového vlastnictví.

Text výzvy, včetně jejich příloh, jsou k dispozici na webu Agentury pro podnikání a inovaceMinisterstva průmyslu a obchodu.

 

Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace