facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Otevírá se nové kolo výzev MSCA v hodnotě 1,25 miliardy eur

26. 4. 2024
Otevírá se nové kolo výzev MSCA v hodnotě 1,25 miliardy eur

Evropská komise vyhlásila 23. dubna 2024 nové výzvy v hodnotě více než 1,25 miliardy eur na podporu výzkumu v rámci akcí Marie Sklodowské-Curie (MSCA) programu Horizont Evropa. Finanční prostředky budou určeny na rozvoj excelentních doktorských a postdoktorských programů a na podporu společných výzkumných a inovačních projektů.

Financování podpoří pracovní místa přibližně 10 tis. talentovaných výzkumných pracovníků z celého světa ve všech fázích jejich kariéry s výzkumnými projekty pokrývajícími všechny oblasti. Podpoření vědečtí pracovníci a pracovnice budou moci provádět svůj výzkum a zároveň získávat nové dovednosti a rozvíjet svou kariéru v EU i mimo ni.

Letošní kolo financování bude zahájeno otevřením tří výzev:

  • Výzva MSCA Postdoctoral Fellowships s rozpočtem 417,2 milionu eur se otevřela 23. dubna 2024 a bude uzavřena 11. září 2024.
  • Výzva MSCA COFUND s rozpočtem 104,8 milionu eur se otevřela 23. dubna a bude uzavřena 26. září 2024.
  • V rámci iniciativy „Zpětná vazba k politice" budou vyčleněny 2 miliony eur na posílení tematických vazeb mezi projekty MSCA, zviditelnění jejich přínosu ke klíčovým politickým prioritám EU a prozkoumání způsobů, jak maximalizovat dopad programu. Výzva se otvírá dnes a bude ukončena 3. září.

Později v tomto roce budou otevřeny další dvě velké výzvy:

  • Výzva MSCA Doctoral Networks s rozpočtem 608,6 milionu eur bude otevřena 29. května a ukončena 27. listopadu 2024.
  • Výzva MSCA Staff Exchanges s rozpočtem 99,47 milionu eur bude otevřena 19. září a ukončena 5. února 2025.

Výzvy navazují na přijetí revidovaného pracovního programu Horizont Evropa na období 2023–2025.

Více informací naleznete zde.

 

Zdroj: ERA