facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

CZELO: Konference MSCA nebo hodnotitelé programu Balkans Mobility Scheme for Early-Career Researchers

9. 5. 2024
CZELO: Konference MSCA nebo hodnotitelé programu Balkans Mobility Scheme for Early-Career Researchers

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Tentokrát se dozvíte o konferenci k MSCA, možnosti stát se hodnotitelem v projektu Balkans Mobility Scheme nebo novém newsletteru Science Business.

CZELOKonference MSCA a flexibilní kariéry výzkumníků

Ve dnech 18. a 19. dubna proběhla v belgickém Mons konference MSCA 2024 s podtitulem „Researchers’ Careers: Multiple Pathways”. Kancelář CZELO se zúčastnila obou dní konference a v článku na webu CZELO přináší souhrn nejdůležitějších diskutovaných témat a oblastí. Konference se zaměřila na flexibilitu kariérních možností výzkumníků a výzkumnic, genderové otázky, novou Evropskou chartu pro výzkumné pracovníky a budoucnost MSCA.

Více informací, včetně nahrávek všech plenárních částí konference, najdete na webu akce.

CZELO přivítalo 7 zástupců českých univerzit v rámci odborné stáže pro VaVaI

Kancelář CZELO navštívili zástupci z Mendelovy univerzity Brno, Univerzity Karlovy, Ústavu experimentální botaniky AV ČR, České zemědělské univerzity v Praze, Ostravské univerzity, Západočeské univerzity v Plzni a Vysokého učení technického v Brně. V rámci stáže proběhla setkání s University of Amsterdam, Evropskou komisí (GŘ pro vědu a výzkum) a k tématům otevřené vědy, COST, genderu a ERC. V neposlední řadě se účastníci stáže setkali se Stálým zastoupením ČR při EU. Další odborná stáž proběhne na podzim 2024.

Více informací o otevření registrace najdete v newsletteru CZELO nebo na sociálních sítích v průběhu června.

Zapojte se jako hodnotitelé v rámci Balkans Mobility Scheme for Early-Career Researchers

Projekt POLICY ANSWERS nedávno spustil program Balkans Mobility Scheme for Early-Career Researchers, který cílí na výzkumné pracovníky v rané fázi jejich kariéry, aby požádali o výzkumný pobyt v jiné ekonomice západního Balkánu. Pro tento program se hledají hodnotitelé, kteří budou hodnotit projektové žádosti. Kritéria registrace jako hodnotitel jsou následující: státní příslušnost členského státu Evropské unie či asociované země k programu Horizont Evropa, 5 let aktivní postgraduální praxe a dobrá znalost angličtiny. Registrace je otevřená do 31. května 2024. Hodnocení projektových žádostí bude orientačně probíhat v termínu od 10. června do 21. července 2024. Hodnotitelé obdrží finanční ohodnocení ve výši 25 eur za každou posouzenou žádost.

Více informací najdete na webu Western Balkans Info Hub.

Konference u příležitosti důležitých mezníků ve vzdělávání

Na konci dubna proběhly dvě konference na EU úrovni, každá z nich připomínající jiný důležitý mezník v oblasti vzdělávání. V pondělí 29. dubna uspořádala Evropská komise konferenci „The Digital Education Action Plan in Review", která odstartovala střednědobé hodnocení Akčního plánu digitálního vzdělávání. V rámci hodnocení se Komise, za přispění všech relevantních stakeholderů, zaměří na již dosažené úspěchy, ale i výzvy a mapování dalších kroků do budoucna. Záznam dopolední části konference je možné shlédnout na webu akce. V úterý 30. dubna poté následovala závěrečná konference Evropského roku dovedností. Tato akce byla příležitostí pro zástupce EU institucí, členských států a organizací zaměřujících se na rozvoj dovedností (včetně vysokých škol), společně zhodnotit přínos Evropského roku dovedností a jeho odkaz. Všichni účastníci konference se shodli, že rok dovedností pomohl více zviditelnit toto téma na politické i praktické úrovni, přinesl mnoho nových iniciativ a projektů, avšak v započaté práci je nyní potřeba pokračovat. Záznam plenárních částí konference je možné opět shlédnout na webu akce.

Bližší podrobnosti k oběma konferencím budou již brzy zveřejněny v podrobných článcích na webu CZELO.

Platforma ScienceBusiness spouští nový newsletter

Nový zpravodaj nazvaný Funding Newswire bude poskytovat přehled plánovaných a otevřených výzev společně s jejich politickým kontextem, příklady úspěšných držitelů grantů a plánované akce zaměřené na vytváření nových sítí a kontaktů. Obsah prvního vydání tohoto newsletteru bude plně otevřen a dostupný do 21. května. Následně plánuje ScienceBusiness newsletter zpoplatnit. Více informací najdete na stránkách S|B.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.