facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

TC Praha: Výzvy pro stáže MSC pro Ukrajinu, EIE nebo EIC Pathfinder Challenges a jiné novinky

26. 6. 2024
TC Praha: Výzvy pro stáže MSC pro Ukrajinu, EIE nebo EIC Pathfinder Challenges a jiné novinky

Národní informační centrum pro Evropský výzkum (NICER) Technologického centra Praha připravilo nové číslo měsíčního přehledu novinek z oblasti rámcových programů EU – H2020 a Horizont Evropa.

MSCA

Novinky v kostce

Aktuálně můžete předkládat projektové návrhy do výzev výzkumných infrastruktur, akcí Marie Sklodowska-Curie na podporu stáží ukrajinských výzkumnic a výzkumníků, Evropských inovačních ekosystémůEIC Pathfinder Challenges. Otevřený přístup ke svým (aktuálně devíti) infrastrukturám nabízí také JRC

Ještě do konce června proběhne webinář European Prize for Women Innovators, webinář EK na téma Osvědčení o finančních výkazech (CFS) a informační den k výzvě ERA Talents. V bezpečnostní oblasti pořádá každoroční akci „Project to Policy“ DG HOME ve spolupráci s REA. Začátkem července proběhne workshop na téma bezpečnost e-commerce a potírání nezákonných transakcí. Na podzim si můžete poznamenat pražskou mezinárodní konferenci na téma membránových technologií EUROMEMBRANE 2024, dále konferenci Kultura a duševní zdraví v belgickém Gentu a Battery Innovation Days v Barceloně.

Z proběhlých akcí jsou vám k dispozici záznamy ze dvou webinářů k výzvám v oblasti umělé inteligence, dále z evropského informačního dne klastru 3, česko-slovenské akce k důležitosti pre-screeningu projektových návrhů, národního workshopu k misi půda a finančního semináře MASTER CLASS.

Z červnového Zpravodaje pro vás dále vybíráme:

Nový Dashboard k výši osobních nákladů v ERC AdG

Byl spuštěn ERC Dashboard, který má pomoci odborníkům při hodnocení návrhů projektů ERC Advanced Grant v programu Horizont Evropa a předkladatelům pro sestavení rozpočtu. Tyto projekty jsou nově financovány formou pevné částky (lump sum). Dashboard se zaměřuje na osobní náklady a poskytuje podrobný přehled o měsíčních nákladech na pracovníky podle zemí a kategorií na základě dat z ERC projektů za posledních 6 let (od roku 2018).

Více informací na webu Horizont Evropa.  

Zpráva o monitorování programů Horizont Evropa v roce 2023

Evropská komise zveřejnila nejnovější vydání „Výroční zprávy o činnostech Evropské unie v oblasti výzkumu a technologického rozvoje a sledování programu Horizont Evropa a Horizont 2020 v roce 2023“.

Významná část Výroční zprávy je věnována politickým aktivitám souvisejícím s výzkumem v roce 2023 se zaměřením na otevřenou strategickou autonomii EU, hospodářskou bezpečnost a mezinárodní spolupráci a podporu ukrajinských výzkumných pracovníků. V monitorovací části se zpráva blíže věnuje statistikám a výsledkům v jednotlivých částech programu Horizont Evropa a programu Euratom v roce 2023. 

Horizon Academy: Nové e-learningové kurzy

V rámci NCP projektu Horizon Academy-NCP4HE, do kterého je zapojeno přes 30 organizací sdružujících národní kontakty programu Horizont Evropa (včetně TC Praha), byly spuštěny tři nové e-learningové kurzy: (1) Mastering budget preparation in HE projects, (2) HE Partnerships: navigating a unique collaborative research instrument a (3) L&F elements of the EIC Accelerator. Kurzy obsahují prezentace, videa, odkazy na zdroje dalších informací i testové otázky k ověření získaných znalostí. Přestože jsou navrženy s ohledem na potřeby nově nominovaných NCP, jsou přístupné zdarma i široké veřejnosti a mohou sloužit jako užitečný zdroj informací zájemcům o účast v projektech HE. Celkem již bylo vytvořeno 13 kurzů. 

Neváhejte je prostudovat zde.

Detaily a další informace naleznete v kompletním znění červnového Zpravodaje Horizont Evropa.

Přejete si být v obraze o aktuálním dění v programu Horizont Evropa? Registrujte k odběru Zpravodaje Horizont Evropa.

 

Zdroj: Technologické centrum Praha