facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Mikuláš Bek se ujal funkce ministra školství

4. 5. 2023
Mikuláš Bek se ujal funkce ministra školství

Předseda vlády Petr Fiala dne 4. 5. 2023 uvedl do funkce nového ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláše Beka, který ve vládě dosud zastával roli ministra pro evropské záležitosti. Původní profesí vysokoškolský pedagog a emeritní rektor převzal řízení ministerstva školství po Vladimíru Balašovi, který na funkci ze zdravotních důvodů rezignoval.

MSMT bek

„Poděkoval jsem odcházejícímu ministrovi Balašovi za jeho práci v resortu, kdy za necelý rok ve funkci zvládl hned několik velmi nelehkých úkolů. Nového pana ministra Beka znám velmi dobře, zhruba 20 let, a to profesně i lidsky. Přesně ví, do čeho přichází a co ho čeká, vzděláváním se zabývá celý život a pohybuje se v akademickém prostředí, jeho odbornost je tedy nesporná. Navíc má už i politické zkušenosti, což je pro výkon této funkce velmi důležité. Nezbývá mi než mu popřát do jeho nové práce hodně úspěchů,“ řekl předseda vlády Petr Fiala na tiskové konferenci po uvedení nového ministra školství do úřadu.

Nový ministr Mikuláš Bek pak na tiskové konferenci nastínil své priority v oblasti školství, kterým se chce v následujících měsících věnovat. „Velké rozdíly v šanci na přijetí na střední školu jen kvůli místu bydliště při nedávných přijímacích zkouškách jsou pouze jedním z řady projevů nerovného přístupu ke vzdělávání, které dlouhodobě zatěžují náš vzdělávací systém. V roli ministra školství proto plánuji takové systémové změny, které umožní zlepšit dostupnost vzdělávání navyšováním kapacit a odstraňováním omezení rovného přístupu ke vzdělání,“ řekl nový ministr školství Mikuláš Bek.

Na přístup ke vzdělání od předškolního až po vysokoškolské má podle ministra Beka v Česku příliš silný vliv sociální a ekonomická situace rodinného zázemí žáků a studentů, což ještě umocňuje nedostatek školních kapacit v některých regionech.

„Už jako rektor a vysokoškolský pedagog jsem vnímal omezení, kvůli nimž mnohé děti nedostanou možnost rozvíjet své schopnosti, nebo jsou nuceny zbytečně brzy učinit nevratná rozhodnutí o své budoucí kariéře. Vzdělání tak u nás v mnoha případech neplní roli sociálního výtahu, který má umožnit lepší život jednotlivcům, ale i celé společnosti,“ zdůraznil Mikuláš Bek. Do konce prázdnin proto hodlá představit systém opatření, který by to měl v souladu se strategií vzdělávací politiky Strategie 2030+ změnit.

 

Zdroj: MŠMT


Mikoláš Bek

Mikuláš Bek (* 1964) je vysokoškolský učitel a docent muzikologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kterou v letech 2011 až 2019 řídil jako rektor. Od října 2018 je senátorem za obvod č. 59 – Brno-město, je členem předsednictva hnutí STAN. Od prosince 2021 byl ministrem pro evropské záležitosti ČR. Jeho stěžejním úkolem v této roli bylo dokončení příprav českého předsednictví v Radě EU. Ze své pozice po dobu předsednictví ve druhém pololetí roku 2022 řídil zasedání Rady pro obecné záležitosti a zastupoval Radu v Evropském parlamentu na jednání jeho pléna.

Mikuláš Bek se narodil ve Šternberku, ale vyrostl v Praze, kam se jeho rodiče přestěhovali. Po maturitě na gymnáziu v roce 1982 studoval v Brně hudební vědu na tehdejší Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, dnes Masarykově univerzitě. Po dokončení studia v Brně pokračoval na Univerzitě Karlově v Praze, kde získal doktorát. Během studia absolvoval půlroční studijní pobyt na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pak působil jako odborný asistent, v roce 1994 jako „visiting lecturer“ na Royal Holloway College (University of London).

Od roku 1999 vyučuje na Masarykově univerzitě, kde nejprve vedl Ústav hudební vědy. V roce 2004 se stal členem nejužšího vedení univerzity jako prorektor pro strategii a vnější vztahy a byl zodpovědný mimo jiné za zahraniční vztahy a projekty evropských strukturálních fondů. Od roku 2011 do roku 2019 řídil Masarykovu univerzitu jako rektor. Zastával i pozici místopředsedy České konference rektorů pro oblast vzdělávání a zastupoval Českou republiku v Radě Evropské univerzitní asociace.