facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

K 31. srpnu 2023 končí na pozici náměstka ministryně pro vědu, výzkum a inovace Štěpán Jurajda, který svůj post zastával od ledna 2022.

30. 8. 2023

Vláda ČR

Vědci a vědkyně sdružení ve spolku Fórum Věda Žije! odeslali ministrovi školství otevřený dopis, ve kterém apelují na zachování grantových soutěží ERC CZ i v následujících dvou letech. Dle interních informací spolku ministerstvo uvažuje o přerušení jejich vypisování kvůli rozpočtovým škrtům. Dopis podpořili vědci a vědkyně z řad současných či minulých držitelů projektů ERC a ERC CZ.

23. 8. 2023

Fórum Věda žije!

Připravovaná novela zákona o veřejných výzkumných institucích se v nedokončené a neschválené verzi dostala na veřejnost a okamžitě začala vzbuzovat emoce. Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat – vzniká petice, téma se probírá v médiích.

18. 8. 2023

Vědavýzkum.cz

Dne 1. srpna 2023 vyšel na portálu Seznam Zprávy článek informující o výsledcích interního auditu Akademie věd ČR. Říká, že auditoři dospěli k závažným podezřením a mají podklady dokazující nehospodárné utrácení peněz ze státního rozpočtu. Akademie věd ČR, v čele s předsedkyní Evou Zažímalovou, se však vůči těmto tvrzením ohrazuje.

4. 8. 2023

Vědavýzkum.cz

Austrálie a Velká Británie připravují změnu systému hodnocení veřejných výzkumných organizací. Budou tamní poskytovatelé podpory a grantové agentury více naslouchat vědcům? Anebo se pojetí excelence posouvá směrem k větší inkluzi – k aktivnější participaci lokálních komunit ve výzkumu? Jaká hodnoticí kritéria převažují jinde, v Polsku či Švédsku?

25. 7. 2023

Vědavýzkum.cz

Místopředseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil výzvu na předložení návrhů na volbu jednoho člena kontrolní rady Grantové a Technologické agentury ČR. Termín podání je 15. srpna 2023.

1. 7. 2023

PSP ČR

Valné shromáždění konsorcia sdružujícího evropské sociálněvědní datové archivy CESSDA ERIC (Consortium of European Social Science Data Archives) dne 8. června 2023 jednomyslně schválilo Švýcarsko za svého plnohodnotného člena. Evropská výzkumná infrastruktura CESSDA poskytuje integrované datové služby velkého rozsahu pro společenskovědní výzkum.

20. 6. 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vědci a vědkyně, sdružení ve spolku Fórum Věda Žije!, vytvořili petici, která reaguje na návrh ministerstva financí razantně snížit v roce 2024 rozpočet na vědu a výzkum. Petici v krátkém čase podpořili nejen vědci a studenti napříč vědeckými disciplínami, ale i široká veřejnost.

19. 6. 2023

Fórum Věda žije!

Česká konference rektorů (ČKR) vydala prohlášení k návrhu Ministerstva financí ČR k úpravě pravidel pro spolufinancování evropských strukturálních a investičních fondů. V celém znění si ho přečtěte níže:

17. 6. 2023

Česká konference rektorů

Tímto výrokem okomentovala rozpočet navržený ministerstvem financí Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), na mediálním setkání, které se konalo 13. června v Poslanecké sněmovně a zúčastnil se ho – mimo jiných – také Jiří Homola, místopředseda RVVI.

16. 6. 2023

Vědavýzkum.cz