facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Český statistický úřad (ČSÚ) vydal na konci listopadu Statistickou ročenku České republiky pro rok 2019, která na více než 800 stránkách přináší souhrnné informace o životě v Česku. Již tradičně se také věnuje oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

4. 12. 2019

Vědavýzkum.cz

V úterý 3. prosince 2019 se v prostorách CERGE-EI v Praze uskuteční seminář na téma: Zvyšují daňové odpočty firemní výdaje na VaV? Česko ve srovnání se zeměmi OECD.

1. 12. 2019

CERGE-EI

Institut profesní přípravy pořádá každoroční odborný seminář o aktuálních novinkách v oblasti vědy, výzkumu a inovací pro rok 2019, který se uskuteční ve čtvrtek 28. listopadu 2019 v přednáškovém sále budovy Úřadu městské části Praha 8.

5. 11. 2019

Institut profesní přípravy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo dne 30. října 2019 dokumentaci k provedení hodnocení výzkumných organizací v roce 2020 podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol.

1. 11. 2019

Vědavýzkum.cz

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se společně s členy svého mezinárodního poradního orgánu sešla v pátek 25. října ve Strakově akademii k pravidelnému zasedání. K hlavním bodům jednání patřila debata nad doporučeními expertů z Mezinárodní rady, a dále postupné kroky zavádění Inovační strategie ČR 2019–2030. RVVI také ocenila výši výdajů na výzkum podle zveřejněné zprávy ČSÚ za rok 2018.

30. 10. 2019

RVVI

Jak lze hodnotit dopady veřejných dotací na výzkum a vývoj (VaV) ve firmách? Mají takové výdaje z celospolečenského hlediska smysl? A komu prospívají nejvíce? V nové studii think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR prezentujeme vůbec první odhady míry návratnosti výdajů na VaV v podnikatelském sektoru v České republice. Hodnotíme v ní jak přímé dopady VaV v daném odvětví, tak nepřímé dopady výdajů na VaV skrze tzv. efekt přelévání na zbytek ekonomiky.

29. 10. 2019

IDEA CERGE-EI

Zájem o licencování výsledků výzkumné a inovační činnosti v Česku z dlouhodobého pohledu roste. Vyplývá to z údajů o poskytnutých licencích na předměty průmyslového vlastnictví za rok 2018, které zveřejnil Český statistický úřad.

25. 10. 2019

Vědavýzkum.cz

Český výzkum a vývoj zaznamenal v roce 2018 dynamický nárůst. Výdaje meziročně vzrostly o 12,3 miliardy korun a překonaly stomiliardovou hranici. Rostl i počet výzkumníků. Vyplývá to z aktuálních dat, které zveřejnil Český statistický úřad.

17. 10. 2019

Vědavýzkum.cz

Vláda schválila nový Národní kosmický plán na roky 2020 až 2025. Ministerstvo dopravy chce jeho prostřednictvím podpořit další rozvoj kosmického průmyslu a excelence ve vědě. Soustředit se chce také na podporu inovací, vzdělávání v technických předmětech, technologický transfer, podporu slibných nápadů i jejich uvádění na trh a na těsnější spolupráci mezi vysokými školami a průmyslem.

15. 10. 2019

Vědavýzkum.cz

Rada pro výzkum, vývoj a inovace zve na další běh konference Implementace Metodiky 17+, která se uskuteční ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze dne 15. října 2019 od 13 do 18 hodin.

8. 10. 2019

RVVI