facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Úřad vlády vypracoval každoroční Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím. Vyplývá z ní, že přestože výdaje na výzkum a vývoj v Česku i v roce 2019 nadále rostly, v českém výzkumném prostředí přetrvávají některé neduhy. Mimo jiné stále trvá genderová nevyváženost ve všech sektorech výzkumu.

5. 2. 2021

Vědavýzkum.cz

Je spuštěn nový online rozcestník Hodnocení VaVaI podle Metodiky 2017+. Najdete v něm mimo jiné také výstupy z Modulu 1 a 2 či souhrnné zprávy pro poskytovatele.

5. 2. 2021

RVVI

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na svém pravidelném zasedání dne 29. ledna 2021 zvolila na uvolněnou pozici prvního místopředsedy RVVI Pavla Barana. Řadovým místopředsedou se stal nově Vladimír Mařík. V další volbě byl na předsedu Komise pro hodnocení výzkumných organizací (KHV) navržen ekonom Štěpán Jurajda.

30. 1. 2021

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje výzvu k podání žádosti na stabilizační část institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj veřejných nebo soukromých vysokých škol. Žádost musí být podána do 12. února 2021.

15. 1. 2021

Vědavýzkum.cz

Podnikatelské výdaje na výzkum a vývoj na celém světě setrvale rostou již od roku 2010. Napříč regiony se však tempo růstu těchto investic lišilo. Čím je to dáno a jak si vedou evropské firmy z hlediska investic do VaV v porovnání se svými globálními konkurenty? Odpovědi nejen na tyto otázky nabízí pravidelná publikace EU Industrial R&D Investment Scoreboard zveřejněná na konci minulého roku.

7. 1. 2021

Vědavýzkum.cz

Od počátku listopadu letošního roku je k dispozici metodické doporučení, které na svém zasedání schválila Vláda ČR. Poskytuje návod, jak u výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur identifikovat činnosti hospodářské a nehospodářské povahy.  

28. 12. 2020

Vědavýzkum.cz

Předpokladem efektivního řízení a financování vědy na všech úrovních je snadný přístup ke kvalitním informacím, včetně těch o vědecké výkonnosti a lidských zdrojích. Právě tyto informace v České republice nově poskytuje výrazně inovovaná a aktualizovaná interaktivní aplikace akademického think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR v rámci společného akademického pracoviště CERGE-EI.

20. 12. 2020

CERGE-EI

Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) na svém 74. zasedání vyzvalo k diskuzi nad novou vizí Evropského výzkumného prostoru. Dvoudenní zasedání ESFRI se konalo virtuálně ve dnech 8. a 9. prosince 2020. Fórum, složené z národních delegací, odborníků, zástupců Evropské komise a asociovaných zemí se shodlo, že výzkumné infrastruktury musí hrát klíčovou roli v budoucí podobě Evropského výzkumného prostoru.

14. 12. 2020

CESNET

Ze státní kasy v minulém roce putovalo na výzkum a vývoj (VaV) o 2,4 miliardy korun více než v předcházejícím roce. Nejvýznamnějším poskytovatel veřejné podpory na VaV zůstává MŠMT. Nezměnila se ani pozice nejvýznamnějších příjemců – stále jsou jimi veřejné vysoké školy. Z regionů se nejvíce veřejné podpory dostává Praze, Jihomoravskému a Středočeskému kraji.

10. 12. 2020

Vědavýzkum.cz

Nedávno se uskutečnil každoroční seminář Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách s podtitulem Financování – Lidé – Spolupráce. Seminář každoročně pořádá Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem. Letos přiblížil výsledky analýzy  financování výzkumu a vývoje ve veřejném sektoru v posledních deseti letech nebo údaje o výzkumných pracovnících ve VaV.

1. 12. 2020

Vědavýzkum.cz