facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Laureátem letošní ceny za popularizaci výzkumu je biochemik Jan Konvalinka

27. 10. 2023
Laureátem letošní ceny za popularizaci výzkumu je biochemik Jan Konvalinka

V pátek 27. října 2023 proběhlo v prostorách Strakovy akademie pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které předsedá ministryně Helena Langšádlová. Kromě jména letošního laureáta ceny za popularizaci výzkumu, jímž se stal biochemik Jan Konvalinka, si členové RVVI vyslechli např. informaci k programu Dioscuri, schválili stanovisko k programu Ministerstva obrany PRODEF a seznámili se s novou strukturou připravované „Analýzy stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2022“.

DSC 3742

Na zasedání byl oznámen držitel Ceny předsedkyně RVVI za propagaci a popularizaci výzkumu, vývoje a inovací, kterým se pro rok 2023 stal prof. Jan Konvalinka. Cena je udělována od roku 2016, mezi dosavadní laureáty patří František Koukolík, Václav Cílek, Václav Větvička nebo Jiří Grygar.

„Popularizace výzkumu je nesmírně záslužná činnost, která nám pomáhá nahlédnout do tajů celého spektra oborů, pochopit přínos a jedinečnost výsledků vědeckého bádání. Jsem velmi potěšena, že mohu udělit toto ocenění z pozice předsedkyně RVVI právě panu profesoru Janu Konvalinkovi, který se řadu let zasluhuje o zpřístupnění vědeckých poznatků veřejnosti, a významně tak činil i v době koronavirové pandemie,“ sdělila k výběru laureáta ministryně Helena Langšádlová. Slavnostní předání ceny se uskuteční závěrem roku v Praze.

Jan Konvalinka vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Postgraduální studium absolvoval v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd (ÚOCHB), kam se po vědeckých stážích v Londýně, Heidelbergu a Hamburku vrátil v roce 1997. V ÚOCHB vede skupinu Proteázy lidských patogenů a od roku 2022 zde zastává funkci ředitele. V letech 2014–2022 působil jako prorektor pro vědu a výzkum Univerzity Karlovy, do roku 2022 byl členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Je členem vědeckých společností včetně Učené společnosti ČR, působí rovněž jako předseda vědecké rady Nadačního fondu Neuron.

V průběhu jednání členové RVVI dále schválili stanovisko k Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v obranném průmyslu PRODEF, který se zaměřuje na naplňování synergických a komplementárních efektů zejména s Evropským obranným fondem i na projekty obranného průmyslu národního významu. Plánované výdaje programu jsou 7,56 mld. Kč, z toho 4,45 mld. Kč bude čerpáno ze státního rozpočtu.

Dále bylo schváleno zveřejnění výstupů hodnocení podle Metodiky 2017+ na národní úrovni či materiály Zpráva o činnosti vědecké rady Grantové agentury ČR za rok 2023 a Zpráva o činnosti výzkumné rady Technologické agentury ČR za rok 2023.

Členům RVVI byla podána informace o programu Dioscuri, jehož cílem je otevřít v České republice celkem 5 Dioscuri center zaměřených na posílení a rozšíření mezinárodních standardů vědecké excelence v regionu střední a východní Evropy. Výzva určená k otevření 3 Dioscuri center byla vyhlášena v dubnu 2022. 1. října 2023 zahájilo činnost první Dioscuri Centre for Spin Caloritronics and Magnonics na Fyzikálním ústavu AV ČR. Další výzva pro zbývající 2 Dioscuri centra v ČR je naplánována na podzim 2024.

Členové RVVI byli také seznámeni s novou strukturou materiálu Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2022, který Rada každoročně ze zákona zpracovává. Aktuální Analýza mj. ve větší míře využije data ČSÚ a EUROSTATu, databáze Web of Science, OECD, eCorda. Nově budou zařazena témata např. kolaborativního výzkumu a transferu technologií.

 

Zdroj: Úřad vlády ČR