facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

RVVI navrhuje zvýšit výdaje státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na období 2025+

15. 4. 2024
RVVI navrhuje zvýšit výdaje státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na období 2025+

Dne 12. dubna 2024 proběhlo ve Strakově akademii zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, které se zaměřilo nejen na návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na období 2025+.

RVVIVýsledky jednání byly prezentovány na následné tiskové konferenci, které se zúčastnila jak ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová, tak první místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) Jiří Homola.

Návrh počítá s navýšením výdajů

Hlavním tématem jednání RVVI byl zmíněný návrh výdajů státního rozpočtu, který se každoročně předkládá do meziresortního připomínkového řízení.

„První fáze jednání započala již se začátkem letošního roku diskuzí s jednotlivými rozpočtovými kapitolami. Snažili jsme se brát v úvahu jak priority, tak potřeby těchto částí. Na základě posouzení oprávněnosti jejich požadavků jsme sestavili tento efektivní a vyvážený návrh,“ uvedl tiskovou konferenci první místopředseda RVVI Jiří Homola.

V rámci aktuálních plánů výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2025 se střednědobým výhledem na léta 2026 a 2027 RVVI předkládá návrh výdajů na rok 2025 ve výši 45,2 mld. Kč, na rok 2026 ve výši 47,6 mld. Kč a na rok 2027 ve výši 48,0 mld. Kč. Pro rok 2025 je celkový objem financování navržen o 4,98 mld. Kč vyšší, než činí výdaje roku 2024, a současně o 5,01 mld. Kč vyšší než schválený střednědobý výhled pro rok 2025.

Priority, ze kterých návrh vycházel

„Z priorit, ze kterých jsme na jednání vycházeli, bych zmínila zejména otázku podpory excelence, jíž jsme se zabývali i v minulém roce, dalším bodem je pak podpora lidí ve vědeckých institucích. V tomto případě jde o zásadní část – pokud vedle infrastruktury nebudeme podporovat lidi ve vědě, jednalo by se o zásadní negativum pro celý systém. K dalším prioritám pak patří i transfer – přenos poznatků jak do komerčního využití, tak jejich uplatnění v oblasti tvorby veřejných politik. V rozpočtu jsme dále zohlednili i výdaje na strategické technologie jako jsou umělá inteligence, polovodiče (čipy) a kvantové technologie,“ rozvedla účely rozhodnutí ministryně pro vědu výzkum a inovace Helena Langšádlová. Ministryně dále zmínila, že v rámci návrhu byla zohledněna i možnost zapojení tuzemských vědeckých institucí do evropských struktur.

Významnou roli v projednaném návrhu dále hraje také posilování institucionální podpory, které je v souladu se současnými světovými trendy. Proto se na jeho vzniku úzce podíleli i sami poskytovatelé. Výsledky uskutečněných jednání odrážejí snahu zabezpečit stabilitu systému výzkumu, vývoje a inovací a současně zajistit udržitelnost dlouhodobého rozvoje VaVaI.

Ministryně Helena Langšádlová je tak v konečném důsledku i v letošním roce připravena prosazovat na vládě navýšení rozpočtu na vědu a výzkum. „Je nezbytné udržet rozpočet na úrovni, která umožní rozvíjet oblast výzkumu, vývoje a inovací v souladu s prioritami vycházejícími mimo jiné i z programového prohlášení vlády,“ zdůraznila.

Další body – účelová podpora TWIST a postup prací na aktualizaci Metodiky hodnocení 2017+

V rámci jednání dále schválila RVVI stanovisko k návrhu programu výzkumu, vývoje a inovací TWIST, který předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

„Program se zaměřuje na klíčové technologie, jako je umělá inteligence či polovodiče, a cílí tak na zlepšení aplikovaného výzkumu ve strategických oblastech a transferu znalostí,“ doplnila Helena Langšádlová.

V neposlední řadě se jednání zaměřilo i na aktualizaci Metodiky hodnocení 2017+ (o kterém jsme vás informovali zde). RVVI s postupem prací v této oblasti informoval náměstek ministryně Pavel Doleček a předseda Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů Tomáš Polívka.

 

Autor: Jan Michal (Vědavýzkum.cz)

Foto: Úřad vlády ČR