facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Dosavadní ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš ve čtvrtek 20. 4. 2023 oznámil, že skončí ve funkci ministra. Nahradit ho má Mikuláš Bek, dosavadní ministr pro evropské záležitosti a bývalý rektor Masarykovy univerzity.

20. 4. 2023

Vědavýzkum.cz

Česká výzkumná a inovační komunita směřuje k bodu, kdy přijde o privilegia plynoucí ze statutu dohánějící členské země. Tento pohyb se odehrává na pozadí diskuse o efektivitě evropské regionální politiky, kohezních fondů či programu Horizont Evropa. Plní Akce Widening svůj účel – vytvářejí vrstevnatý a inkluzivní Evropský výzkumný prostor?

6. 4. 2023

Vědavýzkum.cz

Podnikatelská delegace čítající téměř 150 členů doprovázela předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Markétu Pekarovou Adamovou do Koreje a Tchaj-wanu v období od 21. do 30. března 2023. Delegace měla za cíl navázat spolupráci s tamními firmami a představit potenciál českých firem. Zejména na Tchaj-wanu chtěli zástupci agentury CzechInvest prohloubit spolupráci v klíčových oblastech.

3. 4. 2023

CzechInvest

Předsedkyně RVVI a ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová minulý týden prezentovala nový dokument Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice v roce 2021 a jejich srovnaní se zahraničím. Podívali jsme se na obsáhlý dokument podrobněji a přinášíme některé jeho základní informace a závěry.

15. 3. 2023

Vědavýzkum.cz

Zakončení seriálu o nejnovější edici Statistické ročenky České republiky se zaměřuje na to, zda se rostoucí výdaje podniků na výzkum a vývoj projevují vyšší přidanou hodnotou či převratností jejich produkce. Jakého významu v tomto dokumentu nabývá pojem inovace a jaký obraz o české vědě a výzkumu podává?

3. 3. 2023

Vědavýzkum.cz

Ze srovnání vládního, vysokoškolského a podnikatelského sektoru podle Statistické ročenky České republiky 2022 vyplývá, že do obecného charakteru tuzemského vědeckovýzkumného prostředí čím dál silněji pronikají specifika podnikatelské sféry. Ta ovšem vykazují chronicky nízké zastoupení žen v roli výzkumných pracovnic.

24. 2. 2023

Vědavýzkum.cz

Statistická ročenka České republiky 2022 kromě jiného poskytuje obraz českého vědeckého, výzkumného a inovačního prostředí jako spíše technicky a technologicky laděného systému s chronicky nízkým zastoupením žen, na které napříč sektory dopadá nerovné finanční ohodnocení.

17. 2. 2023

Vědavýzkum.cz

Sedmnáct ředitelů a ředitelek pracovišť Akademie věd ČR z oblasti humanitních a společenských věd se ve společném usnesení obrátilo na ministryni pro vědu, výzkum a inovace Helenu Langšádlovou s žádostí o řešení neúnosné mzdové a finanční situace v oblasti výzkumu (nejen) v humanitních a společenských vědách. Zároveň deklarovalo plnou připravenost k aktivní spolupráci při hledání možného řešení.

13. 2. 2023

Akademie věd ČR

Bioekonomika, chytré zemědělství a globální změny v biosféře jsou hlavními oblastmi, na které se zaměřuje Program na podporu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství ZEMĚ II na roky 2024 až 2032.

13. 2. 2023

Ministerstvo zemědělství ČR

Rada pro výzkum, vývoj a inovace v souvislosti s končícím funkčním obdobím 1 člena výzkumné rady Technologické agentury České republiky (dále jen „VR TA ČR“) a v souvislosti s jedním neobsazeným funkčním místem v souladu s příslušnými předpisy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů na 2 členky / členy VR TA ČR (1 kandidát za akademickou sféru, 1 kandidát za podnikatelský sektor).

4. 2. 2023

Rada pro výzkum, vývoj a inovace