facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Třetí ročník konference zaměřené na veřejnou politiku v oblasti výzkumu, vývoje a inovací se uskuteční 1. 10. 2020 v Praze. Tématem bude internacionalizace vědy a mezinárodní aspekty vědní politiky. Registrujte se již nyní. 

22. 5. 2020

alevia

S letošním rokem skončí podpora v rámci Národního programu udržitelnosti II, který měl zajistit financování nových výzkumných kapacit vybudovaných z evropských prostředků a posílení jejich stability a konkurenceschopnosti. Vládní RVVI nyní hodnotí přínosy těchto center a s pomocí poskytovatelů podpory vyčíslila náklady na jejich provoz v letech 2021 – 2023.

17. 5. 2020

Vědavýzkum.cz

Patentové údaje přináší informace o výsledcích výzkumné, vývojové a inovační činnosti v podobě nových trendů ve vybraných oblastech techniky a šíření vědeckých znalostí. Vypovídají i o ekonomické atraktivitě Česka pro zahraniční investory a především exportéry. Z nově vydané patentové statistiky Českého statistického úřadu vybíráme aktuální informace o patentové aktivitě veřejných výzkumných institucí a vysokých škol.

4. 5. 2020

Vědavýzkum.cz

Evropská unie chce sjednotit úsilí členských států v boji proti koronaviru SARS-CoV-2. Výrazem této snahy je akční plán ERAvsCorona, který přináší rámec pro dosavadní iniciativy v boji proti viru a onemocnění, které způsobuje. V rámci zastřešujícího dokumentu již bylo přijato prvních deset prioritních opatření, která v krátkodobém horizontu reagují na aktuální pandemii.

24. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Společně s ostatními dokumenty schválila Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) v rámci svého 355. zasedání formou per rollam také návrh Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+. Materiál teď putuje do mezirezortního připomínkového řízení, pak jej bude schvalovat vláda. Navrhuje pět strategických cílů a 27 opatření, jak jich dosáhnout.

17. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

V rámci hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky 2017+ bylo mezi výsledky doplněno indikativní škálování výzkumných organizací po dvou letech implementace hodnocení, schválené Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Dělí výzkumné organizace do čtyř skupin podle kvality jejich vybraných výsledků v národním měřítku.

16. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na svém webu v rámci často kladených otázek ohledně dopadů pandemie COVID-19 zveřejnilo informace k hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol, jehož přípravná fáze aktuálně probíhá.

1. 4. 2020

MŠMT

Asociace evropských univerzit (EUA) vydala doporučení, která mají přispět k oživení Evropského výzkumného prostoru. Upozorňuje na klíčovou roli evropských univerzit a navrhuje 11 kroků jak mobilizovat znalosti založené na výzkumu a využít je pro lepší a udržitelnější budoucnost.

23. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Jak si stojí Akademie věd ČR v oblasti publikační činnosti, patentové aktivity a zapojení do mezinárodní spolupráce v porovnání se Společností Maxe Plancka (MPG) a Společenstvím Gottfrieda Wilhelma Leibnize (WGL)? Komparativní analýzy zpracované Technologickým centrem ukazují silná a slabá místa při zohlednění počtu výzkumných pracovníků a rozpočtu.

12. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Iniciativa Alliance4Life poukazuje na přetrvávající rozdíly mezi výzkumným výkonem východních a západních evropských zemí. Za klíčové indikátory tohoto nepříznivého stavu považuje výdaje na výzkum a vývoj v poměru k HDP a množství vědeckých publikací mezi nejcitovanějšími deseti procenty. Vydala proto dokument, v němž navrhuje klíčové kroky pro politiku na národní i celoevropské úrovni.

6. 3. 2020

Vědavýzkum.cz