facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Dne 9. října 2020 jmenovala Evropská komise sedm expertů za členy nezávislé komise zodpovědné za výběr příštího předsedy Evropské rady pro výzkum (ERC). Nezávislá komise odborníků předá Evropské komisi své doporučení ohledně nejlepších kandidátů na místo předsedy na základě konzultací s vědeckou komunitou a otevřené výzvy k podávání přihlášek.

23. 11. 2020

CZELO

Vláda na svém jednání v pondělí 16. listopadu schválila návrh na jmenování dvou nových členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Jsou jimi Marián Hajdúch, který je ředitelem Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, a Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

18. 11. 2020

Vědavýzkum.cz

Think-tank IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR vydal aktualizovanou verzi internetové aplikace A Comparison of Journal Citation Indices, která usnadňuje orientaci ve světě vědeckých časopisů.

10. 11. 2020

IDEA CERGE-EI

Česko stále vykazuje nadprodukci vědeckých publikací, mnohdy v ne zrovna kvalitních časopisech. Situace je specifická v každém oboru, nicméně ve většině z nich výrazně zaostáváme za zeměmi EU 15. Co říkají komentáře odborných panelů k nově zveřejněným bibliometrickým analýzám v rámci Metodiky 2017+?

9. 11. 2020

Vědavýzkum.cz

Česká republika, která je v současnosti v pozici mírného inovátora, má za cíl se do roku 2030 zařadit mezi inovační leadery. Aby tohoto cíle dosáhla, je třeba podporovat mezinárodní spolupráci. Jaké v této oblasti má Česko možnosti? A jak v tomto směru pomáhá Technologická agentura ČR?

7. 11. 2020

Táňa Hálová Perglová

Výdaje na výzkum a vývoj (VaV) v Česku v posledních letech výrazně rostou. V roce 2019 dosáhly částky 112 miliard korun a meziroční nárůst činil 9 %. Nejvíce do výzkumu investuje podnikatelský sektor, rostou ale i výdaje ze státního rozpočtu. Vyplývá to z aktuálních dat o výzkumu a vývoji, která zveřejnil Český statistický úřad.

4. 11. 2020

Vědavýzkum.cz

Jak to doopravdy je s hojně diskutovanou nerovnoměrnou geografickou distribucí prostředků z rámcových programů a s tím související otázkou zaostávání zemí EU13 (tzv. nové členské státy) oproti zemím EU15 (staré členské státy)? A jaké jsou pro výzkumníky bariéry v účasti v rámcových programech?

1. 11. 2020

Michal Pazour

Vláda schválila jmenování dvou nových členů výzkumné rady Technologické agentury ČR (TA ČR). Jsou jimi ředitelka centra RECETOX Jana Klánová a generální ředitel Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu Josef Kašpar.

20. 10. 2020

Vědavýzkum.cz

Jak může vypadat a k čemu je dobrá bibliometrická podpora hodnocení výzkumu a vývoje na úrovni instituce? Ve svém příspěvku z letošní konference SCI-PO 2020: Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, to na příkladu Univerzity Karlovy ukazuje Daniel Münich.

15. 10. 2020

Daniel Münich

Na konci září 2020 Evropská komise oznámila znovuobnovení a aktualizaci koncepce Evropského výzkumného prostoru (ERA). K novým cílům by mělo patřit zvýšení investic do vědy a výzkumu, podpora transferu technologií, silnější mobilita výzkumníků i ekologická řešení.

12. 10. 2020

Vědavýzkum.cz