facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Držitelé ERC grantů podepsali otevřený dopis ministrovi školství za zachování programu ERC CZ

23. 8. 2023
Držitelé ERC grantů podepsali otevřený dopis ministrovi školství za zachování programu ERC CZ

Vědci a vědkyně sdružení ve spolku Fórum Věda Žije! odeslali ministrovi školství otevřený dopis, ve kterém apelují na zachování grantových soutěží ERC CZ i v následujících dvou letech. Dle interních informací spolku ministerstvo uvažuje o přerušení jejich vypisování kvůli rozpočtovým škrtům. Dopis podpořili vědci a vědkyně z řad současných či minulých držitelů projektů ERC a ERC CZ.

Spolek Fórum Věda žije! dne 22.8. 2023 odeslal otevřený dopis ministrovi školství, v němž signatáři apelují na zachování grantových soutěží ERC CZ a varují před jejich přerušením. Dopis podepsalo mimo jiné 30 držitelů a držitelek prestižních grantů ERC a 13 držitelů a držitelek grantů ERC CZ.

Znění otevřeného dopisu čtěte níže:


Vážený pane ministře,

cílem tohoto dopisu je upozornit na důležitost ERC CZ grantů pro podporu špičkového výzkumu v ČR a předejít možnosti, že by MŠMT po dobu příštích dvou let nepodporovalo nové projekty tohoto typu. Chtěli bychom na Vás apelovat, abyste podporu nových ERC CZ grantů zachoval i navzdory složité rozpočtové situaci.

Projekty ERC CZ představují zcela unikátní formu podpory excelentních vědeckých nápadů v oblasti výzkumu, který významně posouvá hranice lidského poznání („frontier research”). Jedná se o podporu těch projektů, které uspěly ve vysoce kompetitivní soutěži Evropské výzkumné rady (ERC), nicméně kvůli omezeným rozpočtovým prostředkům jim nebyla udělena podpora. MŠMT tak může velmi výhodně využít systému komplexního a nezávislého hodnocení špičkových mezinárodních projektů a bez dalších významných nákladů tak identifikovat excelentní české projekty, které jsou schopné obstát v evropské konkurenci. ERC CZ existuje již od roku 2012 a podle hodnotící zprávy MŠMT za období 2012-2021 se jedná o velice úspěšný program, který nejen umožnil realizaci excelentních vědeckých projektů, ale také podpořil zvýšení počtu českých žádostí o projekty ERC a pomohl vybudovat řadu špičkových vědeckých týmů.

Za 10 let trvání programu na něj MŠMT vynaložilo cca 1 miliardu korun, tj. asi 100 milionů korun ročně, což nepředstavuje významný výdej v rozpočtu ministerstva v porovnání s jeho zásadním přínosem. Program přináší významnou podporu rozvoji české vědy, a v dlouhodobém horizontu pak i společnosti a ekonomice. Absence programu by zároveň posílila probíhající odliv excelentních vědců a vědkyň do zahraničí. Proto Vás žádáme, abyste znovu zvážil podporu tohoto jedinečného programu. Ukončení podpory by vyslalo ve směru k veřejnosti a akademické komunitě silný signál, že vládní rozpočtové škrty nejsou promyšlenou strategií, ale jen krátkozrakým aritmetickým cvičením, které ve výsledku této zemi více uškodí, než prospěje.

Věříme, že právě Vy, s Vaší dlouholetou zkušeností rektora Masarykovy univerzity, na níž se excelentní výzkum daří v posledních letech významně posilovat právě i s přispěním schématu ERC CZ, budete mít pro náš apel na nutnost koncepčního a promyšleného přístupu k úpravám rozpočtových výdajů pochopení. Jsme přesvědčeni, že podporu pro tento přístup najdete i u pana ministerského předsedy a řady dalších ministrů, kteří si uvědomují zásadní přínos výzkumu pro dlouhodobý rozvoj země, včetně ekonomiky a pozitivních dopadů do státního rozpočtu.


Celý text otevřeného dopisu a seznam signatářů si můžete přečíst zde.

 

Zdroj: Fórum Věda žije!