facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Pandemie Covid-19 akcelerovala vědeckou spolupráci, poskytla oporu pro politické rozhodování v době krize a odhalila existující mezery v inovačních ekosystémech. Potvrdila, že věda a inovace hrají zásadní roli v řešení globálních společenských problémů. Stávající ekonomická krize však představuje pro další rozvoj vědy a inovací zásadní výzvu. Podaří se tuto výzvu přetavit v příležitost k zásadním systémovým změnám?

21. 2. 2021

Vědavýzkum.cz

Do zásadní citační databáze Scopus neustále pronikají predátorské výsledky. Vědecký časopis Nature v novém článku cituje výzkum vědců z akademického think-tanku IDEA při CERGE-EI, publikovaný nedávno v časopise Scientometrics.

16. 2. 2021

CERGE-EI

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky na roky 2021-2027 (Národní RIS3 strategie) je strategický dokument zajišťující efektivní zacílení evropských, národních, regionálních a soukromých prostředků na podporu orientovaného a aplikovaného výzkumu a inovací. Nová RIS3 strategie se bude mimo jiné snažit systematicky mobilizovat výzkumníky, inovátory, podnikatele, zástupce univerzit i veřejnou sférou k objevování nových příležitostí a ke vzájemné spolupráci. 

14. 2. 2021

Mariya Gabriel, evropská komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež, a Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu, se ve svém příspěvku zamýšlejí nad novým programem Horizont Evropa. Mimo jiné se například odhaduje, že díky novému programu vznikne do konce roku 2027 v oblasti výzkumu a vývoje až 100 000 pracovních míst. Program také poprvé zahrnuje nový samostatný pilíř opatření na podporu přelomových inovací. 

12. 2. 2021

Martina Dlabajová & Mariya Gabriel

Think-tank IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR Vás srdečně zve na on-line webinář s diskusí, který se uskuteční v pátek 19. února 2021.

12. 2. 2021

CERGE-EI

Úřad vlády vypracoval každoroční Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím. Vyplývá z ní, že přestože výdaje na výzkum a vývoj v Česku i v roce 2019 nadále rostly, v českém výzkumném prostředí přetrvávají některé neduhy. Mimo jiné stále trvá genderová nevyváženost ve všech sektorech výzkumu.

5. 2. 2021

Vědavýzkum.cz

Je spuštěn nový online rozcestník Hodnocení VaVaI podle Metodiky 2017+. Najdete v něm mimo jiné také výstupy z Modulu 1 a 2 či souhrnné zprávy pro poskytovatele.

5. 2. 2021

RVVI

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na svém pravidelném zasedání dne 29. ledna 2021 zvolila na uvolněnou pozici prvního místopředsedy RVVI Pavla Barana. Řadovým místopředsedou se stal nově Vladimír Mařík. V další volbě byl na předsedu Komise pro hodnocení výzkumných organizací (KHV) navržen ekonom Štěpán Jurajda.

30. 1. 2021

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje výzvu k podání žádosti na stabilizační část institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj veřejných nebo soukromých vysokých škol. Žádost musí být podána do 12. února 2021.

15. 1. 2021

Vědavýzkum.cz

Podnikatelské výdaje na výzkum a vývoj na celém světě setrvale rostou již od roku 2010. Napříč regiony se však tempo růstu těchto investic lišilo. Čím je to dáno a jak si vedou evropské firmy z hlediska investic do VaV v porovnání se svými globálními konkurenty? Odpovědi nejen na tyto otázky nabízí pravidelná publikace EU Industrial R&D Investment Scoreboard zveřejněná na konci minulého roku.

7. 1. 2021

Vědavýzkum.cz