facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Česko stále vykazuje nadprodukci vědeckých publikací, mnohdy v ne zrovna kvalitních časopisech. Situace je specifická v každém oboru, nicméně ve většině z nich výrazně zaostáváme za zeměmi EU 15. Co říkají komentáře odborných panelů k nově zveřejněným bibliometrickým analýzám v rámci Metodiky 2017+?

9. 11. 2020

Vědavýzkum.cz

Česká republika, která je v současnosti v pozici mírného inovátora, má za cíl se do roku 2030 zařadit mezi inovační leadery. Aby tohoto cíle dosáhla, je třeba podporovat mezinárodní spolupráci. Jaké v této oblasti má Česko možnosti? A jak v tomto směru pomáhá Technologická agentura ČR?

7. 11. 2020

Táňa Hálová Perglová

Výdaje na výzkum a vývoj (VaV) v Česku v posledních letech výrazně rostou. V roce 2019 dosáhly částky 112 miliard korun a meziroční nárůst činil 9 %. Nejvíce do výzkumu investuje podnikatelský sektor, rostou ale i výdaje ze státního rozpočtu. Vyplývá to z aktuálních dat o výzkumu a vývoji, která zveřejnil Český statistický úřad.

4. 11. 2020

Vědavýzkum.cz

Jak to doopravdy je s hojně diskutovanou nerovnoměrnou geografickou distribucí prostředků z rámcových programů a s tím související otázkou zaostávání zemí EU13 (tzv. nové členské státy) oproti zemím EU15 (staré členské státy)? A jaké jsou pro výzkumníky bariéry v účasti v rámcových programech?

1. 11. 2020

Michal Pazour

Vláda schválila jmenování dvou nových členů výzkumné rady Technologické agentury ČR (TA ČR). Jsou jimi ředitelka centra RECETOX Jana Klánová a generální ředitel Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu Josef Kašpar.

20. 10. 2020

Vědavýzkum.cz

Jak může vypadat a k čemu je dobrá bibliometrická podpora hodnocení výzkumu a vývoje na úrovni instituce? Ve svém příspěvku z letošní konference SCI-PO 2020: Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, to na příkladu Univerzity Karlovy ukazuje Daniel Münich.

15. 10. 2020

Daniel Münich

Na konci září 2020 Evropská komise oznámila znovuobnovení a aktualizaci koncepce Evropského výzkumného prostoru (ERA). K novým cílům by mělo patřit zvýšení investic do vědy a výzkumu, podpora transferu technologií, silnější mobilita výzkumníků i ekologická řešení.

12. 10. 2020

Vědavýzkum.cz

Třetím rokem pokračuje hodnocení výzkumných organizací dle Metodiky 2017+. Některé komentáře předsedů Odborných panelů k hodnocení vybraných výsledků v Modulu 1 jsou poměrně kritické. Dokáží čeští výzkumníci a výzkumné organizace odlišit výzkum od dalších činností a snaží se o to vůbec? A jak je obtížné prokázat společenskou relevanci výzkumu ve společenských vědách?

9. 10. 2020

Vědavýzkum.cz

Jednou z možností, jak do budoucna posílit připravenost země na virovou epidemii či pandemii, je vybudovat nový výzkumný Virologický ústav. Nabízí se možnost hradit jeho vznik z prostředků Národního programu obnovy. Podklady pro tento program dává dohromady Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), jako celek jej musí schválit vláda, následně se bude plán projednávat na úrovni Evropské unie.

7. 10. 2020

Akademie věd ČR

Ve čtvrtek 1. října 2020 se uskutečnil již třetí ročník konference SCI-PO 2020 (Science Policy), tentokrát na téma internacionalizace a mezinárodní aspekty vědní politiky. Pořádala ji společnost alevia ve spolupráci s think-tankem IDEA CERGE-EI, Technologickým centrem AV ČR, Centrem pro sociální a ekonomické strategie FSV UK a Tertiary Education & Research Institute. Kvůli omezením se celá akce konala on-line.

5. 10. 2020

Vědavýzkum.cz