facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Dne 14. února proběhla ve spolupráci Rady pro vývoj, výzkum a inovace a Univerzity Karlovy konference o hodnocení podle Metodiky 2017+, jež mapovala stav po šesti letech hodnocení v přírodních vědách. Dále se akce konaná ve velké posluchárně Přírodovědecké fakulty UK zaměřila na připravovanou aktualizaci této metodiky.

20. 2. 2024

Vědavýzkum.cz

V úterý 6. února 2024 uspořádala Učená společnost České republiky pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila v jednacím sále Senátu konferenci a diskusi Vědní politika a dlouhodobé výzvy pro rozvoj vědy v ČR. Cílem akce bylo zahájení odborné debaty o udržitelnosti financování výzkumu v ČR.

14. 2. 2024

Učená společnost ČR

Dne 25. ledna proběhla v Národní technické knihovně prezentace reformy transferu znalostí. Klíčovou změnu v přenosu vědeckých poznatků do praxe v úvodu, který předcházel sérii panelových diskusí s představiteli nejen akademického světa a byznysu, prezentovala Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace. Úvodního slova se ujal premiér Petr Fiala.

29. 1. 2024

Vědavýzkum.cz

V pondělí 15. ledna 2024 uspořádala Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) v prostorách Strakovy akademie kulatý stůl k problematice Systému účelové podpory vědy a výzkumu v České republice. Akce se zúčastnila také ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně RVVI Helena Langšádlová.

18. 1. 2024

Úřad vlády ČR

Český statistický úřad vydal svou každoroční statistickou ročenku, která obsahuje shromážděná data za rok 2022 a v některých oblastech nabízí srovnání s roky předchozími. Přinášíme vybraná data z oblasti vědy, výzkumu a inovací. Třetí díl přináší soubor dat týkajících se odvětví, jež souvisí s originalitou, konkurenceschopností a inovativností české vědy – zaměří se tak na množství patentů, high-tech zboží a výzkum v oblasti AI.

17. 1. 2024

Vědavýzkum.cz

Premiér Petr Fiala navštívil ve dnech 9. až 11. ledna 2024 Indii, kde vystoupil v Gándhínagaru na investiční konferenci Vibrant Gujarat Global Summit. Setkal se také se svým indickým protějškem Naréndrou Módím, se kterým jednal o posílení vzájemných vztahů, rozvoji obchodu a spolupráce v energetice a společných vědecko-výzkumných projektech. Oba lídři se také dohodli na uzavření strategického partnerství se zaměřením na oblast inovací.

12. 1. 2024

Vláda ČR

Český statistický úřad v prosinci minulého roku vydal svou každoroční statistickou ročenku, která obsahuje shromážděná data za rok 2022 a v některých oblastech nabízí srovnání s roky předchozími. Přinášíme vybraná data z oblasti vědy, výzkumu a inovací. Druhý díl se zaměří na financování vědy. Ukazuje se, že čím dál víc investují do vědy soukromé podniky, naopak podpora státu klesá.

10. 1. 2024

Vědavýzkum.cz

Masarykova univerzita, jako první instituce z Česka a šestá na světě, zveřejnila plán, ve kterém určuje svou vizi změn v procesech hodnocení výzkumu, výzkumných pracovníků a organizací provádějících výzkum.

7. 1. 2024

Masarykova univerzita

Ve vědě stále panují velké rozdíly mezi muži a ženami, a to jak v počtech zaměstnanců, tak ve finančním ohodnocení. Roste počet zahraničních pracovníků i studentů. To ukazuje statistická ročenka za rok 2022, kterou aktuálně vydal Český statistický úřad. 

22. 12. 2023

Vědavýzkum.cz

Rozpočet Akademie věd ČR na příští rok nebo návrh zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí, který nedávno prošel meziresortním připomínkovým řízením, patřily mezi hlavní témata LXII. zasedání Akademického sněmu. Konal se 12. prosince 2023 v Národním domě na Vinohradech.

14. 12. 2023

Akademie věd ČR