facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Rada vlády vybrala laureáty Ceny vlády nadanému studentovi

29. 4. 2024
Rada vlády vybrala laureáty Ceny vlády nadanému studentovi

V pátek 26. dubna 2024 proběhlo ve Strakově akademii v pořadí již 400. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI, Rada vlády), jíž předsedá ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. Členové RVVI mimo jiné tajným hlasováním vybrali laureátky a laureáty Ceny vlády nadanému studentovi. Letos poprvé bude tato cena udělena ve třech kategoriích.

Výběr kandidátů na Cenu vlády nadanému studentovi za rok 2023 byl významným bodem 400. zasedání Rady. V letošním roce se sešel vysoký počet kvalitních nominací, radní ocenili, že řada mladých lidí má zájem o vědu a někteří se již v době studia věnují výzkumu. Z celkem 47 doručených nominací navrhli členové Rady vládě jmenovat laureáty Ceny Terezu Šustrovou, studentku Gymnázia Brno v kategorii student střední a vyšší odborné školy, Vasila Kostina, absolventa 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v kategorii student v bakalářském nebo magisterském studijním programu, a Markétu Kocmanovou, doktorandku Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v kategorii student v doktorském studijním programu.

„Jsem potěšena, že cenu vlády nadanému studentovi můžeme v letošním roce nově udělit ve třech kategoriích. Navýšení počtu oceněných studentů pokládám za vhodnou motivaci pro mladé lidi se zájmem o vědu a vědeckou kariéru,“ doplnila ministryně Helena Langšádlová.

V rámci jednání byla schválena i nominační výzva k Národní ceně vlády Česká hlava za rok 2024 za mimořádné výsledky vědy a výzkumu, která bude začátkem května zveřejněna na webu vyzkum.gov.cz a vlada.gov.cz.

Kromě toho bylo schváleno stanovisko Rady k Závěrečné zprávě o realizaci Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 a materiál Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2022. Analýza obsahuje zhodnocení hlavních indikátorů vypovídajících o stavu VaVaI v České republice včetně mezinárodního srovnání a zaměřuje se na klíčová témata: systém VaVaI v ČR; finance; lidé ve vědě; výzkumné organizace; výkonnost a efektivita VaVaI a mezinárodní spolupráce.

Závěrem zasedání se Helena Langšádlová rozloučila se členy RVVI a poděkovala jim za spolupráci: „Bylo mi velkou ctí spolupracovat s takovými osobnostmi, jakými jsou členové Rady vlády,“ řekla. Členky a členové RVVI taktéž společně vyjádřili ministryni v demisi své poděkování za vedení Rady a její zásluhy o rozvoj vědní politiky.

 

Zdroj: Úřad vlády ČR