facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Hodnota portfolia deep tech firem podporovaných Evropskou radou pro inovace činí 70 miliard eur

30. 4. 2024
Hodnota portfolia deep tech firem podporovaných Evropskou radou pro inovace činí 70 miliard eur

Ve zprávě Impact Report 2023 zveřejněné v březnu 2024 Evropská rada pro inovace uvedla, že celková hodnota jejího portfolia společností zaměřujících se zpravidla na deep tech se na konci roku 2023 vyšplhala na téměř 70 miliard eur. To představuje nárůst o 20 miliard eur za pouhý rok.

brusel„Evropská rada pro inovace (European Innovaton Council – EIC) se stala průkopníkem v oblasti podpory inovací ve sféře deep tech na území Evropy. Tato zpráva o dopadech tak ukazuje, jak EIC podporuje růst startupů s vysokým potenciálem a zároveň buduje evropskou komunitu investorů do deep tech. To má zásadní význam pro zajištění budoucnosti našich společností a posílení vedoucího postavení EU v oblasti pokročilých technologií,“ okomentovala výsledky zprávy Iliana Ivanova, komisařka pro výzkum a inovace.

Ta podporu v oblasti deep tech, jež je spojována s významným vědeckým pokrokem (zahrnujícím například prediktivní modely umělé inteligence či další komplexní technologie využívající multidisciplinární přístupy), označila za „jeden z nejvýznamnějších projektů“, které se doposud podařilo realizovat.

Akcelerátor EIC podporuje jak startupy, tak malé a střední podniky, které mají ambice a odhodlání rozšířit svou činnost a potřebují značné finanční prostředky. V takovýchto případech jsou však rizika spojená s touto činností příliš vysoká na to, aby do nich investovali pouze soukromí investoři.

Úspěch v číslech

Zmíněná zpráva se tak zaměřuje se na portfolio „Horizon Europe EIC“, jež zahrnuje více než 500 startupů, 275 projektů pokročilého výzkumu a 140 projektů komercializujících výsledky výzkumu financovaných od roku 2021, až po výsledky výzev vyhlášených do konce roku 2023. Report posuzuje také dlouhodobější dopady „úplného portfolia EIC“, které zahrnuje projekty a společnosti financované v rámci pilotní fáze programu EIC (z období 2018–2020) a předchozích projektů – SME Instrument Phase 2Future and Emerging Technology projects (od roku 2014).

Za rok 2023 fond EIC podle zprávy uskutečnil více než 100 strategických investic v celkové výši 1,2 miliardy eur do deep tech společností, čímž získal ze soukromého sektoru na každé investované euro více než 3,5 eura.

Report dále poukazuje na skutečnost, že z více než 2 000 společností, které byly podpořeny programem EIC a předešlým projektem, jenž byl realizován v rámci programu Horizont 2020, jich 1 600 vykázalo v prvních dvou letech po obdržení zmíněné podpory od EIC významný růst. V číslech se konkrétně jedná o zvýšení zaměstnanosti o 35 %, současně se pak provozní příjmy zvýšily o 68 %.

Klíčové postupy pro realizaci

„Správní rada EIC uvažuje na několika úrovních: od mikroúrovně, mesoúrovně až po makroúroveň. Na nejnižší úrovni řešíme cestu inovátora. Konkrétně jak usnadnit přechod od výzkumu k inovačnímu podnikání v oblasti deep tech. Na nejvyšším levelu, tedy na makroúrovni, usilujeme o podporu těch druhů deep tech, které nabízejí řešení velkých společenských výzev, jako je například ekologizace společnosti. Na prostřední úrovni podporujeme inovační ekosystémy, které umožňují inovace a podnikání. To vše je zakotveno v rostoucím povědomí o významu otevřené strategické technologické autonomie pro Evropu,“ uvádí v reportu Michiel Scheffer, předseda správní rady EIC.

Za účelem identifikace vznikajících trendů a s cílem podávat relevantní informace o budoucím vývoji v této oblasti byly podle reportu zavedeny v rámci projektu nové pozice – programoví manažeři. Představitelé těchto postů jsou odborníky ve svých oborech a ke splnění zmíněných úkolů využívají vlastní vědecké zázemí, své sítě a pokročilé porozumění trhům.

Významné oblasti portfolia

Dominantní oblastí činnosti EIC představuje oblast Zdraví (Health). Ta aktuálně zahrnuje již dobře zavedené oblasti, jako je farmacie a medicínské technologie, a relativně nové obory, jež se týkají buněčné a genové terapie (tato oblast získala 250 milionů eur). Podpora diagnostiky a léčby rakoviny je rovněž významnou součástí portfolia, jež získalo více než 360 milionů eur, přípravy na budoucí pandemie dosáhly na více než 125 milionů eur.

Se zmíněnou dominantní oblastí souvisí i vývoj pokročilých výrobních technologií. Na podporu 44 projektů s tímto zaměřením bylo v rámci programu Horizon Europe vyčleněno téměř 250 milionů eur. Zásadním průsečíkem oblasti Zdraví a pokročilých výrobních technologií jsou pak průmyslové biotechnologie, na kterých se podílí 20 projektů všech úrovní TRL (Technology Readiness Level – úroveň technologické připravenosti, pozn. red.). Financování všech projektů zahrnujících průmyslové biotechnologie činí více než 225 milionů eur.

Pozadu nezůstaly ani výzvy zaměřené na Green Deal. V rámci akcelerátoru v průběhu rámcového programu EU bylo vytvořeno široké portfolio aktivit v této oblasti s celkem 58 projekty a k nim navázanými finančními prostředky ve výši necelých 250 milionů eur. Technologie identifikované v rámci této oblasti jsou také významně zastoupeny v portfoliu pro energetiku, výrobu a materiály. Nízkouhlíková a dekarbonizační řešení získala podporu ve výši téměř 300 milionů eur, zatímco technologie podporující oběhové hospodářství obdržely více než 125 milionů eur.

 

Autor: Jan Michal (Vědavýzkum.cz)

Zdroje: European Innovation Council (12), Science Business


Rozhovor s předsedu výboru Evropské rady pro inovace (EIC) Michielem Schefferem naleznete zde