facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Český statistický úřad před koncem roku 2022 zveřejnil souhrnné statistiky financování vědy a výzkumu v ČR, které obsahují dlouhodobé srovnání údajů za roky 2010 až 2021. Podíl výdajů na výzkum poprvé v historii dosáhl 2 % státního rozpočtu, meziročně ale podíl klesá.

5. 1. 2023

Vědavýzkum.cz

Vstupnímu hodnocení výzkumných organizací v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR s výjimkou vysokých škol pro hodnocené období 2023–2027 byly podrobeny dvě organizace: Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i., a Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.

4. 1. 2023
MŠMT
Array
(
)

Významná událost na poli české vědy a výzkumu, světová konference ICRI 2022, již v říjnu hostilo Brno, vyústila ve formulaci Brněnské deklarace. Dokument vyzývá k upevnění globálního ekosystému výzkumných infrastruktur. Co je obsahem jeho dvanácti tezí a co může deklarace přinést?

29. 12. 2022

Vědavýzkum.cz

Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj v Evropské unii v roce 2020 činily celkem 311 miliard eur, průměrně pak 699 eur na jednoho obyvatele. Investice jsou však v jednotlivých regionech značně nevyvážené, vyplývá z nedávno vydané zprávy Eurostatu, evropského statistického úřadu.

8. 12. 2022

Vědavýzkum.cz

Letos oslavuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace 30 let od vzniku poradního orgánu vlády v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Jak historii a vývoj tohoto grémia vnímají jeho bývalí členové? S několika z nich jsme hovořili o jeho vzniku a proměnách.

8. 11. 2022

Vědavýzkum.cz

Výroční šetření Českého statistického úřadu mimo jiné potvrzuje katalyzační funkci komerčního sektoru pro výkonnost českého výzkumu a vývoje. Ve srovnání s podílem veřejného sektoru například dynamicky roste hodnota finančních prostředků, které na výzkumné aktivity vynakládají zahraniční, komerčně zaměřené subjekty.

4. 11. 2022

Český statistický úřad

Zahraniční cesta senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice na Taiwan, reprezentovaná jeho předsedou Jiřím Drahošem, navázala svými výsledky na česko-taiwanskou spolupráci ve formě šesti podepsaných memorand. Ta jsou zaměřená mimo jiné na rozvoj spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. 

1. 10. 2022

Senát PČR

Zprávy Ministerstva pro místní rozvoj sledují naplňování strategických cílů a indikátorů územního rozvoje s využitím Evropských fondů. Jak silným magnetismem v tomto směru disponují veřejné vysoké školy? Jsou nenahraditelné? Portál Vědavýzkum.cz se tentokrát zaměřil na specifické zprávy z Olomouckého, Libereckého, Královéhradeckého a Středočeského kraje.

29. 9. 2022

Vědavýzkum.cz

Dne 15. září 2022 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s Metodikou hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací a Metodikou pro hodnocení výzkumných organizací v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s výjimkou vysokých škol zveřejnilo dokumentaci ke vstupnímu hodnocení resortních výzkumných organizací v působnosti MŠMT pro období 2023–2027.

27. 9. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo pro místní rozvoj postupně zveřejňuje hodnoticí zprávy o naplňování strategických cílů a indikátorů územního rozvoje prostřednictvím Evropských fondů. Jak se díky nim rozvíjí vědecko-výzkumný a inovační ekosystém v Česku? Portál Vědavýzkum.cz se tentokrát zaměřuje na specifické zprávy z Jihomoravského kraje a z Kraje Vysočina.

22. 9. 2022

Vědavýzkum.cz