facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Podpora výzkumu, vývoje a inovací je podle programového prohlášení vlády priorita. Prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR zdůrazňuje, že v současné době je nezbytné myslet na zajištění odolnosti a konkurenceschopnosti české ekonomiky.

2. 7. 2022

Svaz průmyslu a dopravy ČR

V souvislosti s končícím funkčním obdobím 9 členek / členů vědecké rady Grantové agentury České republiky, z nichž je jeden předseda VR GA ČR, ke dni 22. prosince 2022, vyhlašuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace, v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na členky / členy a předsedkyni / předsedu vědecké rady GA ČR.

2. 7. 2022

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Hlavním cílem nové Národní koordinační skupiny pro podporu průmyslového výzkumu je plnění reforem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v Národním plánu obnovy. Jejím předsedou byl jmenován Petr Očko, náměstek Sekce inovací a digitalizace na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

28. 6. 2022

Ministerstvo průmyslu a dopravy

Vláda České republiky dne 15. 6. 2022 schválila jako nového člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace Jana Latu, současného rektora Ostravské univerzity. Do funkce bude oficiálně jmenován s účinností od 15. 8. 2022.

23. 6. 2022

Vědavýzkum.cz

Chystaná novelizace zákona o financování vědy a výzkumu by měla zlepšit podmínky a podpořit rozvoj transferu technologií, tedy přenosu vědeckovýzkumných poznatků do praxe. S tímto úvodem vystoupila v Praze ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová na Kulatém stolu k transferu znalostí a technologií, který se konal ve čtvrtek 9. 6. 2022. Transfer podle ní může významně podpořit velký potenciál české vědy.

10. 6. 2022

ÚOCHB AV ČR

Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci k návrhu Kodexu standardizace pro výzkumné pracovníky a žádá všechny zainteresované strany z oblasti vědy, průmyslu a veřejné sféry, aby do 14. června 2022 vyjádřili svůj názor prostřednictvím dotazníku.

9. 6. 2022

Evropská komise

Aktuální bezpečnostní a energetická situace jasně ukázala strategický význam technologií a inovací. Při řešení společenských výzev by České republice mohla pomoci i národní strategie pro inteligentní specializaci, kterou aktuálně schválila Evropská komise.

7. 6. 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ve čtvrtek a v pátek 2.-3. 6. 2022 se sešla Česká konference rektorů na svém pravidelném zasedáním a následně se zástupci českých vysokých škol sešli i se Slovenskou rektorskou konferencí. Diskutovalo se o hodnocení výzkumných infrastruktur, zákoně o vysokých školách a akademické autonomii.

4. 6. 2022

Česko a Izrael pojí dlouhá historie přátelských vztahů. V posledních letech se obě země stále aktivněji snaží rozvíjet vzájemnou spolupráci i v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Na rozsah a potenciál česko-izraelské spolupráce upozornila také aktuální analýza z dílny Technologického centra AV ČR.

29. 5. 2022

Vědavýzkum.cz

Devět českých vysokých škol založilo Meziregionální univerzitní radu (MUR). Jejím cílem má být posílení role vysokých škol v regionech, zvýšení konkurenceschopnosti a prosazování principů spravedlivého hodnocení vysokých škol. Prvním předsedou nové asociace bude rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vladimír Sedlařík.

27. 5. 2022

Vědavýzkum.cz