facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Předseda vlády a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace vyhlašuje v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na členku / člena předsednictva a předsedkyni / předsedu Grantové agentury České republiky (dále jen „GA ČR“).

4. 8. 2021

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Od 1. 9. 2021 bude zprovozněna webová aplikace „SKV – Systém Kvalitních Výsledků“, která je určena pro sběr vybraných výsledků k hodnocení nástrojem vzdálených recenzí podle Metodiky 2017+. Výsledky se do aplikace budou sbírat až do 15. října 2021.

3. 8. 2021

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) vyzývá k podávání návrhů na jednoho člena Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů z oblasti technického aplikovaného výzkumu.

11. 7. 2021

RVVI

V souladu s Metodikou hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací proběhlo v roce 2020 hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol ve všech pěti modulech hodnocení, čímž byl dokončen první pětiletý cyklus hodnocení dle nové Metodiky. Jak jednotlivé školy dopadly v agregovaném hodnocení?

2. 7. 2021

Vědavýzkum.cz

Byla zahájena registrace na již čtvrtý ročník konference SCIPO (Science Policy), která se uskuteční 30. září 2021 hybridní formou. Od svého vzniku v roce 2018 je konference zaměřena na aktuální témata veřejné politiky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

29. 6. 2021

alevia

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na svém 368. zasedání v pátek 25. června 2021 volila tři členy předsednictva Technologické agentury ČR. Po jmenování vládou se funkce poprvé ujmou Matúš Šucha a Jiří Očadlík. Své druhé funkční období zahájí Jiří Plešek.

28. 6. 2021

Vědavýzkum.cz

Asociace výzkumných univerzit ČR vyjadřuje zásadní nesouhlas s rozhodnutím vlády o snížení rozpočtové kapitoly na vědu a výzkum, kterou předložilo Ministerstvo financí ČR.

9. 6. 2021

Asociace výzkumných univerzit ČR

V těchto dnech probíhá intenzivní příprava návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace (VaVaI) na rok 2022 s výhledem na léta 2023 a 2024. V této souvislosti Ministerstvo financí ČR (MF ČR) předložilo vládě ČR návrh státního rozpočtu ČR na léta 2022–2024, který má být projednán na schůzi vlády už dnes.

7. 6. 2021

Akademie věd ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo na základě výsledků kompletního hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol podle Metodiky 2017+ maximální výši motivační části institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) v letech 2021–2025, o kterou bude vysokým školám navýšena již poskytnutá stabilizační část podpory.

18. 5. 2021

Vědavýzkum.cz

Projekt MŠMT s názvem „Strategická inteligence pro výzkum a inovace (STRATIN+)“ bude v období let 2021–2024 podpořen částkou přesahující 92 mil. Kč. Zásadně napomůže k přípravě, tvorbě, implementaci a vyhodnocování výzkumné a inovační politiky ČR, založené na analytických podkladech k přijímání informovaných politických rozhodnutí vládou ČR, i jednotlivými vládními, výzkumnými a inovačními stakeholdery.

27. 4. 2021

MŠMT