facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Prohlášení České konference rektorů k úpravě pravidel pro spolufinancování evropských fondů

17. 6. 2023
Prohlášení České konference rektorů k úpravě pravidel pro spolufinancování evropských fondů

Česká konference rektorů (ČKR) vydala prohlášení k návrhu Ministerstva financí ČR k úpravě pravidel pro spolufinancování evropských strukturálních a investičních fondů. V celém znění si ho přečtěte níže:

Česká konference rektorů (ČKR) nesouhlasí s návrhem Ministerstva financí ČR k úpravě pravidel pro spolufinancování evropských strukturálních a investičních fondů, který předpokládá výrazné navýšení míry spolufinancování na straně vysokých škol v pozici konečného příjemce v přechodových regionech a na území hlavního města Prahy.

Předložený návrh zásadním způsobem ohrožuje schopnost vysokých škol využít tyto významné rozvojové prostředky na další rozvoj excelence jak v oblasti vzdělávání, tak vědy a výzkumu, což je jedna ze strategických priorit ČR. Důsledkem by bylo další snížení prostředků plynoucích do oblasti vzdělávání, kdy se návrh netýká jen vysokého, ale i regionální školství, a to za situace, kdy podpora vzdělávání a výzkumu na vysokých školách ze státního rozpočtu ČR dosahuje nyní historického minima. ČKR apeluje na odmítnutí navrhovaných změn.

 

V Brně dne 15. června 2023

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph. D.

předseda

 

Zdroj: Česká konference rektorů