facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jiří Nantl se stal novým náměstkem ministra školství

2. 6. 2023
Jiří Nantl se stal novým náměstkem ministra školství

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek dnes jmenoval nového náměstka člena vlády, kterým se stal Jiří Nantl. Ten v minulosti na ministerstvu školství již působil, a to mj. jako náměstek pro oblast legislativy, strategie, mezinárodních vztahů a záležitostí EU a vedl práce na přípravě Strategie vzdělávací politiky 2020, předchůdce současné Strategie 2030 +.

20230602Namestek

„Ministerský tým se díky Jiřímu Nantlovi rozšíří o zkušeného politika a odborníka na školství, který se na MŠMT vrací po deseti letech bohatší o cenné zkušenosti jak z akademické sféry, tak i samosprávy. Jeho odpovědností bude zejména koordinace strategií resortu a agenda modernizace vzdělávací soustavy s důrazem na střední školství a spolupráci s kraji,“ řekl ministr školství Mikuláš Bek.

„Bylo to z osobních i profesních důvodů v mnoha ohledech velmi náročné rozhodnutí, ale modernizaci vzdělávacího systému považuji za svoje životní poslání. Proto jsem přijal výzvu od ministra Mikuláše Beka, abych se na tomto úkolu mohl podílet,“ uvedl po svém jmenování náměstek ministra školství Jiří Nantl, který dosud působil jako náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast vzdělávání, zdravotnictví a strategie chytrého regionu.

„Funkce náměstka ministra je s působením v krajské samosprávě Jihomoravského kraje neslučitelná, proto jsem již informoval krajskou radu, že se k 22. červnu svého mandátu vzdám,“ doplnil Jiří Nantl s tím, že se mu podařilo při svém působení v krajské radě naplnit všechny cíle, které si pro aktuální volební období vytkl.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Jiří Nantl (* 1979 v Brně), vystudoval politologii, sociální politiku a sociální práci na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a Corporate Law na Nottingham Trent University. V letech 2003 až 2005 byl předsedou Studentské komory Rady vysokých škol. V rámci Masarykovy univerzity působil v letech 2006 až 2010 např. jako její kancléř a posléze ředitel právních a korporátních vztahů. Na MŠMT byl v letech 2010 až 2012 nejdříve ředitelem odboru vysokých škol, následně náměstkem ministra za oblast legislativy, strategie, mezinárodních vztahů a záležitostí Evropské unie. Od listopadu 2013 řídí Středoevropský technologický institut (CEITEC), nejprve jako operační ředitel konsorcia, od ledna 2016 jako ředitel institutu CEITEC na Masarykově univerzitě. Je místopředsedou odvolacího výboru Evropského registru agentur pro kvalitu ve vysokém školství (EQAR), členem strategického poradního výboru Evropské asociace vysokoškolských institucí (EURASHE), v minulosti působil např. také jako člen Národní rady pro kvalifikace, Výboru pro vzdělávací politiku OECD a správních nebo jiných rad řady univerzit. V dubnu 2019 obdržel vyznamenání “Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání” udělované Českou školní inspekcí. Od roku 2019 je též předsedou Aliance pro živé vědy, sdružení 12 předních biomedicínsky orientovaných výzkumných ústavů v zemích střední a východní Evropy. V listopadu 2022 byl jmenován členem Rady vlády Slovenské republiky pro vědu, techniku a inovace. Ve volebním období od října 2020 působil v samosprávě Jihomoravského kraje jako náměstek hejtmana s odpovědností za oblasti vzdělávání a chytrého regionu, později také zdravotnictví.