facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Chystaná novelizace zákona o financování vědy a výzkumu by měla zlepšit podmínky a podpořit rozvoj transferu technologií, tedy přenosu vědeckovýzkumných poznatků do praxe. S tímto úvodem vystoupila v Praze ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová na Kulatém stolu k transferu znalostí a technologií, který se konal ve čtvrtek 9. 6. 2022. Transfer podle ní může významně podpořit velký potenciál české vědy.

10. 6. 2022

ÚOCHB AV ČR

Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci k návrhu Kodexu standardizace pro výzkumné pracovníky a žádá všechny zainteresované strany z oblasti vědy, průmyslu a veřejné sféry, aby do 14. června 2022 vyjádřili svůj názor prostřednictvím dotazníku.

9. 6. 2022

Evropská komise

Aktuální bezpečnostní a energetická situace jasně ukázala strategický význam technologií a inovací. Při řešení společenských výzev by České republice mohla pomoci i národní strategie pro inteligentní specializaci, kterou aktuálně schválila Evropská komise.

7. 6. 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ve čtvrtek a v pátek 2.-3. 6. 2022 se sešla Česká konference rektorů na svém pravidelném zasedáním a následně se zástupci českých vysokých škol sešli i se Slovenskou rektorskou konferencí. Diskutovalo se o hodnocení výzkumných infrastruktur, zákoně o vysokých školách a akademické autonomii.

4. 6. 2022

Česko a Izrael pojí dlouhá historie přátelských vztahů. V posledních letech se obě země stále aktivněji snaží rozvíjet vzájemnou spolupráci i v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Na rozsah a potenciál česko-izraelské spolupráce upozornila také aktuální analýza z dílny Technologického centra AV ČR.

29. 5. 2022

Vědavýzkum.cz

Devět českých vysokých škol založilo Meziregionální univerzitní radu (MUR). Jejím cílem má být posílení role vysokých škol v regionech, zvýšení konkurenceschopnosti a prosazování principů spravedlivého hodnocení vysokých škol. Prvním předsedou nové asociace bude rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vladimír Sedlařík.

27. 5. 2022

Vědavýzkum.cz

Za velkým úspěchem často stojí schopní vůdci a vůdkyně. Ale je vůdcovství vrozené, nebo se vůdcovství naučíme během života? Vědecké studie dochází k závěru, že kvalitní leadership je pravděpodobně dílem obojího, tedy biologického a naučeného principu.

22. 5. 2022

CEITEC

Technologické centrum AV ČR zveřejnilo krátké statistiky, které srovnávají, jak reagují jednotlivé členské země na výzvy 7. rámcového programu a programu Horizont 2020. Také ukazují, kolik prostředků se z těchto programů podařilo členským státům vyčerpat.

12. 5. 2022

Vědavýzkum.cz

V souvislosti s ukončením členství jednoho člena vědecké rady Grantové agentury České republiky, vyhlašuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace, v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na členku / člena vědecké rady GA ČR.

6. 5. 2022

RVVI

Evropská komise vyhlásila výzvu na podávání přihlášek do expertní skupiny k půdě - Commission Expert Group on the implementation of the EU Soil Strategy for 2030.

25. 4. 2022

Technologické centrum AV ČR