facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

České firmy zatím stále neumí dostatečně využít potenciál digitalizace, jak vyplývá z nové studie společnosti EY. Největší překážkou implementace nových nástrojů a technologií je pro ně nedostatek kvalifikované pracovní síly.

23. 11. 2018

Vědavýzkum.cz

České firmy zvyšují výdaje na výzkum a vývoj, brzdí je ale nejasný výklad pravidel podpory. To konstatuje nedávná analýza, kterou zpracovala poradenská společnost Deloitte ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR.

22. 11. 2018

Vědavýzkum.cz

Kompletní dopracování tzv. Metodiky 2017+ by mělo být předloženo vládě nejpozději do 30. září 2019, tak aby k plnému náběhu hodnocení mohlo dojít od roku 2020. Vláda se nyní seznámila s návrhem věcného dopracování hodnocení pro vysoké školy v modulech 3 až 5. Návazně se bude řešit procesní stránka hodnocení a vazba na výpočet institucionální podpory.

20. 11. 2018

Vědavýzkum.cz

Na program jednání Vlády ČR ve středu 14. listopadu 2018 předložil předseda vlády pro informaci materiál, který se týkal Metodiky 2017+ v segmentu vysokých škol. Pilotní fáze by měla proběhnout v příštím roce, naostro se začne hodnotit v roce 2020.

15. 11. 2018

Vědavýzkum.cz

Výdaje na výzkum a vývoj největších společností světa vzrostly oproti loňskému roku o 11 %. Evropa se dostala dokonce nad hranici 200 miliard dolarů - to vyplývá z analýzy Global Innovation 1000 poradenské společnosti PwC. Z Česka se mezi tisícovku firem s nejvyššími investicemi do výzkumu a vývoje probojoval Avast.

15. 11. 2018

Vědavýzkum.cz

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) si Vás dovoluje pozvat na další běh konferencí Implementace Metodiky 2017+. Dne 18. prosince 2018 se bude konference konat v Lichtenštejnském paláci v Praze.

12. 11. 2018

RVVI

V souvislosti s končícím funkčním obdobím 11 členů / členek vědecké rady Grantové agentury České republiky (VR GA ČR), ke dni 22. prosince 2018 a ukončenému funkčnímu období 1 člena VR GA ČR v roce 2017 vyhlašuje předseda vlády a předseda RVVI Andrej Babiš, v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na členky / členy a předsedkyni / předsedu VR GA ČR.

30. 10. 2018

Úřad vlády

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se v pátek 26. října 2018 sešla na pravidelném zasedání. K hlavním tématům patřilo řízení nespotřebovaných výdajů ve vazbě na výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2019, průběh hodnocení výzkumu podle Metodiky 2017+ a financování velkých výzkumných infrastruktur.

29. 10. 2018

Úřad vlády

Jedinečný průzkum přináší pohled vědců a vědeckých manažerů na české výzkumné prostředí. Zjišťuje, jaké jsou pracovní podmínky, potřeby a zkušenosti českých vědců, zda je Česká republika atraktivní pro zahraniční vědce, nebo jaké jsou priority a dlouhodobá vize české výzkumné politiky.

28. 10. 2018

BC AV ČR, JU

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyzývá k podávání návrhů kandidátů na členy Odborného orgánu hodnotitelů. Návrhy na zařazení osob do Odborného orgánu hodnotitelů mohou být podávány statutárními zástupci výzkumných organizací do 30. listopadu 2018.

25. 10. 2018

Úřad vlády