facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Na konci března Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) schválila výsledky takzvaného škálování všech výzkumných organizací dle Metodiky 2017+. Výzkumné organizace byly rozděleny do čtyř skupin podle kvality jejich vybraných výsledků výzkumu a vývoje v národním měřítku. Jak si jednotlivé vysoké školy a další výzkumné organizace po třech letech hodnocení vedou?

26. 4. 2021

Vědavýzkum.cz

Program Marie Sklodowska-Curie Actions naplnil, nebo dokonce předčil očekávání naprosté většiny svých účastníků. Devět z deseti výzkumníků je s jeho fungováním spokojeno, až třem čtvrtinám dopomohl získat nové zaměstnání.

21. 4. 2021

Vědavýzkum.cz

Zatímco globálně význam nepřímé veřejné podpory výzkumu a vývoje prováděného v soukromých podnicích roste, v Česku počet firem využívajících daňové odpočty na výzkum a vývoj setrvale klesá. V roce 2019 podniky díky odpočtům ušetřily asi 2,7 miliardy korun, dvě třetiny této částky získaly podniky pod zahraniční kontrolou.

16. 4. 2021

Vědavýzkum.cz

V souvislosti s končícím funkčním obdobím členů předsednictva Technologické agentury České republiky (dále jen „TA ČR“) ke dni 12. října 2021, vyhlašuje předseda vlády a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Andrej Babiš výzvu k podávání návrhů na 3 členky / členy předsednictva TA ČR.

11. 4. 2021

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Ministr školství mládeže a tělovýchovy Robert Plaga reaguje na otevřený dopis, v němž skupina předních českých vědců ministra žádá o podporu EMBO grantů pro Českou republiku formou navýšení počtu udělovaných EMBO instalačních grantů na úroveň dvou až tří nově podpořených osob ročně a zajištění finančních prostředků k jejich realizaci ze státního rozpočtu.

9. 4. 2021

MŠMT

Asociace výzkumných univerzit ČR vydala stanovisko k informacím o úvahách o možném odvolání ministra školství Roberta Plagy, které se v úterý 6. 4. objevily v mediích. Redakce portálu Vědavýzkum.cz toto stanovisko přináší v plném znění.

7. 4. 2021

ČVUT v Praze

Skupina předních českých vědců žádá v otevřeném dopise ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu o podporu EMBO grantů pro Českou republiku formou navýšení počtu udělovaných EMBO instalačních grantů na úroveň dvou až tří nově podpořených osob ročně a zajištění finančních prostředků k jejich realizaci ze státního rozpočtu.

29. 3. 2021

CEITEC

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA) vyhlásila výzvu pro zájemce, kteří se chtějí stát vyslanými národními experty (seconded national experts).

29. 3. 2021

Technologické centrum AV ČR

Technologické centrum AV ČR publikovalo studii o výzkumném a inovačním potenciálu České republiky v nastupujících technologických trendech. Studie dává do souvislostí identifikované technologické trendy, nově vznikající technologie a výzkumný potenciál ČR. Poukazuje na směry, kde má ČR zkušenosti a kapacity ve výzkumu, kterými je strategické se zabývat.

14. 3. 2021

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) uspořádá ve druhé polovině roku 2021 další cyklus evaluace přínosů členství České republiky v mezinárodních organizacích výzkumu, vývoje a inovací.  Předmětem hodnocení budou benefity vyplývající ze zapojení ČR do mezinárodních výzkumných infrastruktur, které jsou právně etablované jakožto mezinárodní organizace, ustavené podle mezinárodního práva veřejného, a kterých se ČR jako členský stát účastní.

4. 3. 2021

CESNET