facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

ČKR: Hodnocení výzkumných infrastruktur by mělo zůstat

4. 6. 2022
ČKR: Hodnocení výzkumných infrastruktur by mělo zůstat

Ve čtvrtek a v pátek 2.-3. 6. 2022 se sešla Česká konference rektorů na svém pravidelném zasedáním a následně se zástupci českých vysokých škol sešli i se Slovenskou rektorskou konferencí. Diskutovalo se o hodnocení výzkumných infrastruktur, zákoně o vysokých školách a akademické autonomii.

Česká konference rektorů (ČKR) se ve čtvrtek 2. června 2022 sešla na svém 166. zasedání Pléna ČKR. Hned několik bodů z těchto usnesení se týkají oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Podle dostupného usnesení čeští rektoři doporučují, aby byl zachován schválený systém hodnocení výzkumných infrastruktur včetně již schváleného pětiletého intervalu hodnocení.

Ve svém prohlášení také ČKR reaguje na požadavek Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), který se týkal sdělení oborových portfolií jednotlivých vysokých škol. Česká konference rektorů požaduje jasnou definici a vysvětlení, proč je tento požadavek relevantní a jaký mám mít účel. Česká konference rektorů také doporučuje do jednání o oborových portfolií zapojit Národní akreditační úřad pro vysoké školství.

V pátek 3. 6. 2022 se na Společném zasedání sešli členové Slovenské rektorské konference (SRK) a České konference rektorů. Podle dostupného usnesení obě organizace budou usilovat o zastoupení členských vysokých škol v Evropském vysokoškolském prostoru, Evropském vzdělávacím prostoru a v Evropském výzkumném prostoru. Vysoké školy obou zemí podle prohlášení vyzývají politiky, aby při definování evropské budoucnosti začlenili do svých vizí i postavení a poslání vysokých škol.

Obě organizace se také shodly, že v případě zákona o vysokých školách považují v obou zemích za nejdůležitější zachovat princip autonomie vysokých škol, a to včetně řízení finančních toků.

V této souvislosti české a slovenské univerzity žádají o větší důvěru a akademické svobody nejen pro jednotlivce ale i pro vysokoškolské instituce. Požadují také dodržení politických slibů vyjádřených na konferenci v Římě (2020), kterými se ministři zavázali dodržovat institucionální autonomii.

Česká konference rektorů a Slovenská rektorská konference také vyjádřily obavy, že růst cen energii a inflace v obou zemích by mohly přivést jednotlivé vysoké školy do obtížné situace.

Obě usnesení jsou v plném znění dostupná na stránkách České konference rektorů.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)


Přečtete si také rozhovor se současným předsedou České konference rektorů Martinem Barešem. Výzkumné infrastruktury budou také jedním z klíčových témat českého předsednictví v Radě EU, které začíná za necelý měsíc. O synergickém financování výzkumných infrastruktur se bude hovořit také na Konferenci k synergiím ve financování výzkumu a inovací v Evropě, která proběhne ve dnech 7. a 8. července 2022.

Přečtete si také na zprávu z aktuálního Mezinárodního hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR za rok 2021.

Velkým výzkumným infrastrukturám byl také věnován exkluzivní seriál portálu Vědavýzkum.cz. První díl seriálu je věnován infrastrukturám v Evropě, druhý pak těm domácím. Nepřehlédněte také rozhovor s Janem Hajičem, koordinátorem infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ.

O budoucnosti českých výzkumných infrastruktur se také diskutovalo na debatě v únoru 2022.