facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzkumné infrastruktury I: 32 infrastruktur získalo doporučení k financování

8. 1. 2024
Výzkumné infrastruktury I: 32 infrastruktur získalo doporučení k financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo zápisy z hodnoticích komisí Výzvy č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I, která měla uzávěrku žádostí v srpnu 2023. Třicet dva velkých výzkumných infrastruktur bylo doporučeno k financování, z toho 14 infrastruktur bylo doporučeno s výhradou, tedy s krácením rozpočtu. 

Alokace výzvy byla v prosinci 2023 navýšena z původních 3 miliard Kč na 3,42 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že součet požadovaných částek (po krácení) vychází takřka přesně na 3,42 mld. Kč, lze předpokládat, že finance získají všechny velké výzkumné infrastruktury, které byly doporučeny či doporučeny s výhradou. Čtyři infrastruktury nebyly doporučeny k financování, mohou však podat do 12. 1. 2024 žádost o přezkum. Jde o infrastrukturu CEMNAT z Univerzity Pardubice, infrastrukturu CICRR z Centra výzkumu Řež s.r.o., Fermilab-CZ z Fyzikální ústavu AV ČR a SPIRAL2-CZ z Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Dvě infrastruktury nebyly zahrnuty ve věcném hodnocení, pravděpodobně tedy vypadly již na formálních kritériích. Další dvě infrastruktury pravděpodobně vůbec nepodaly žádost o dotaci, ač měly tu možnost. A tři infrastruktury neměly možnost si žádost o dotaci v této výzvě podat, resp. jim byly stanoveny nulové maximální způsobilé výdaje v této výzvě. Šlo o infrastrukturu CSDA/ESS na Sociologickém ústavu AV ČR, EST-CZ na Astronomickém ústavu AV ČR a SHARE-CZ na Národohospodářském ústavu AV ČR.

Nejvyšší bodové hodnocení získala žádost infrastruktury CzechNanoLab, která působí na Vysokém učení technickém v Brně, a to 78 bodů z 80 možných. Infrastruktura požaduje 361 598 960,00 Kč.

Nejvyšší částku požaduje infrastruktura Czech-BioImaging, a to 493 489 000,00 Kč, která působí na Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Úspěšné infrastruktury získají Rozhodnutí o poskytnutí dotace pravděpodobně poté, co budou vypořádány žádosti o přezkum neúspěšných infrastruktur.

Doplnění: Výzva byla zaměřena na investiční prostředky. Provoz velkých výzkumných infrastruktur je hrazen dle usnesení vlády ze dne 14. prosince 2022 č. 1043. Velké výzkumné infrastruktury, které si nemohly v této výzvě podat žádost (CSDA/ESS, EST-CZ a SHARE-CZ) indikovaly nulovou potřebu investic již při hodnocení v roce 2021.

Přehled bodového hodnocení jednotlivých infrastruktur:

Zkratka infrastruktury

Název hostitelské instituce

Číslo žádosti

Maximální částka (po redukci)

Počet bodů

Doporučena - D/

Doporučena s výhradou - DV/

Nedoporučena - N

CzechNanoLab

Vysoké učení technické v Brně

CZ.02.01.01/00/23_015/0008200

361 598 960,00 Kč

78

D

CIISB

Masarykova univerzita

CZ.02.01.01/00/23_015/0008175

288 058 213,00 Kč

77

D

AIS CR

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

CZ.02.01.01/00/23_015/0008167

9 191 311,00 Kč

76

D

BBMRI-CZ

Masarykův onkologický ústav

CZ.02.01.01/00/23_015/0008196

184 510 030,00 Kč

76

DV

CCP

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

CZ.02.01.01/00/23_015/0008189

178 499 235,00 Kč

76

DV

ENREGAT

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

CZ.02.01.01/00/23_015/0008195

59 964 793,00 Kč

76

D

NanoEnviCz

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

CZ.02.01.01/00/23_015/0008171

106 360 000,00 Kč

76

D

SPL-HTC

Univerzita Karlova

CZ.02.01.01/00/23_015/0008182

32 702 824,00 Kč

76

D

CZ-OPENSCREEN

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

CZ.02.01.01/00/23_015/0008203

188 255 500,00 Kč

75

D

ELIXIR-CZ

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

CZ.02.01.01/00/23_015/0008210

94 216 249,00 Kč

75

D

ACTRIS-CZ

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

CZ.02.01.01/00/23_015/0008191

53 424 354,00 Kč

74

DV

BNL-CZ

České vysoké učení technické v Praze

CZ.02.01.01/00/23_015/0008155

7 886 399,00 Kč

74

D

CzeCOS

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

CZ.02.01.01/00/23_015/0008207

58 733 000,00 Kč

74

DV

WCZV

České vysoké učení technické v Praze

CZ.02.01.01/00/23_015/0008206

36 671 100,00 Kč

74

D

CZECRIN

Masarykova univerzita

CZ.02.01.01/00/23_015/0008194

104 841 000,00 Kč

73

D

Czech-BioImaging

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

CZ.02.01.01/00/23_015/0008205

493 489 000,00 Kč

72

DV

MGML

Univerzita Karlova

CZ.02.01.01/00/23_015/0008184

109 699 892,00 Kč

70

D

CERN-CZ

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

CZ.02.01.01/00/23_015/0008198

33 899 932,00 Kč

69

D

PALS

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

CZ.02.01.01/00/23_015/0008188

49 999 708,00 Kč

69

DV

EATRIS-CZ

Univerzita Palackého v Olomouci

CZ.02.01.01/00/23_015/0008208

134 688 645,00 Kč

67

DV

METROFOOD-CZ

Česká zemědělská univerzita v Praze

CZ.02.01.01/00/23_015/0008202

115 300 000,00 Kč

67

D

AUGER-CZ

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

CZ.02.01.01/00/23_015/0008186

24 516 620,00 Kč

66

DV

CENAKVA

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

CZ.02.01.01/00/23_015/0008204

60 480 978,00 Kč

65

DV

CNC

Univerzita Karlova

CZ.02.01.01/00/23_015/0008172

2 495 870,00 Kč

64

DV

CEPLANT

Masarykova univerzita

CZ.02.01.01/00/23_015/0008177

59 905 819,00 Kč

63

D

CLB

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

CZ.02.01.01/00/23_015/0008209

604 950,00 Kč

62

D

COMPASS

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

CZ.02.01.01/00/23_015/0008187

405 332 015,00 Kč

62

DV

FAIR-CZ

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

CZ.02.01.01/00/23_015/0008181

33 791 890,00 Kč

62

DV

LSM-CZ

České vysoké učení technické v Praze

CZ.02.01.01/00/23_015/0008199

4 650 000,00 Kč

62

D

LINDAT/CLARIAH-CZ

Univerzita Karlova

CZ.02.01.01/00/23_015/0008176

49 985 997,00 Kč

61

D

NCMG

Univerzita Karlova

CZ.02.01.01/00/23_015/0008183

62 737 714,00 Kč

60

DV

CTA-CZ

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

CZ.02.01.01/00/23_015/0008197

13 355 615,00 Kč

55

DV

CEMNAT

Univerzita Pardubice

CZ.02.01.01/00/23_015/0008190

 

54

N

CICRR

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

CZ.02.01.01/00/23_015/0008211

 

54

N

Fermilab-CZ

Univerzita Karlova

CZ.02.01.01/00/23_015/0008185

 

52

N

SPIRAL2-CZ

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

CZ.02.01.01/00/23_015/0008180

 

51

N

 

Autor: Vědavýzkum.cz (VV)

Zdroje: Cestovní mapa velkých výzkumných infrastruktur 2023-2026Zápisy z hodnoticích komisíMŠMT