facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vznikla Národní koordinační skupina pro podporu průmyslového výzkumu

28. 6. 2022
Vznikla Národní koordinační skupina pro podporu průmyslového výzkumu

Hlavním cílem nové Národní koordinační skupiny pro podporu průmyslového výzkumu je plnění reforem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v Národním plánu obnovy. Jejím předsedou byl jmenován Petr Očko, náměstek Sekce inovací a digitalizace na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Národní koordinační skupina pro podporu průmyslového výzkumu (NKS) se zaměří primárně na koordinaci jednotlivých poskytovatelů podpory při implementaci relevantních reforem a investic Národního plánu obnovy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a plnění souvisejících cílů.

Dále bude skupina koordinovat přístup k podpoře průmyslového výzkumu, hodnotit a formulovat doporučení v oblasti sbližování podmínek pro poskytování podpory a posuzovat nastavení struktury komplementárních programů podpory podléhajících RIS3 strategii a naplňujících její cíle.

Předsedou NKS byl ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou jmenován náměstek Sekce inovací a digitalizace Petr Očko. Členy Národní koordinační skupiny jsou dále zástupci tvůrců politik a relevantních poskytovatelů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací. Stálým hostem je zástupce Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

První jednání se konalo už 7. června 2022. V průběhu jednání byly postupně představeny aktivity výzkumu, vývoje a inovací v rámci Národního plánu obnovy. Důležitým bodem jednání bylo představení parametrů a věcného zaměření veřejné soutěže v programu The Country for the Future, která byla vyhlášena 15. června 2022.

Na dalších jednáních NKS bude mimo jiné diskutováno naplňování aktivit realizovaných v rámci Národního plánu obnovy, pravidelně rovněž bude představován plán vyhlašování veřejných soutěží v následujícím období. Na příštím zasedání NKS, které se předpokládá koncem roku 2022, představí Technologická agentura České republiky Program na podporu aplikovaného výzkumu SIGMA jako první rámcový program svého druhu.

 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu