facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Na základě požadavku odborné veřejnosti a členů Odborných panelů bylo vyvinuto interaktivní webové rozhraní uzpůsobené specifickým potřebám Metodiky hodnocení 2017+ (M17+). Uživatelsky přívětivý web rozšiřuje informační a datovou podporu M17+ ve vztahu k veřejnosti a k práci panelistů.

15. 11. 2021

RVVI

Pětice koaličních stran, ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a Starostové a nezávislí, aktuálně zveřejnili koaliční smlouvu na období 2021-2025. Jedna z podkapitol se věnuje vědě a výzkumu. Co na ní říkají oslovení představitelé české vědy a výzkumu?

12. 11. 2021

Vědavýzkum.cz

Vláda jmenovala do funkce předsedy Grantové agentury České republiky (GA ČR) Petra Baldriana. Současně se členem předsednictva agentury stal Milan Jirsa, který bude mít na starost lékařské a biologické vědy.

12. 11. 2021

Grantová agentura ČR

Zveřejňování výsledků hodnocení podle Metodiky 2017+ pokračuje již čtvrtým rokem. Aktuálně Rada pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnila Hodnocení vybraných výstupů z Modulu 1 a Bibliometrické zprávy pro obory a výzkumné organizace z Modulu 2.

2. 11. 2021

Vědavýzkum.cz

Vláda České republiky na svém dnešním zasedání schválila Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský pro nové období 2021–2027. Jedná se o zásadní krok, který Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský posune k další fázi vyjednávání s Evropskou komisí.

6. 10. 2021

MŠMT

V úterý 21. září 2021 proběhlo slavnostní otevření České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) za přítomnosti Ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy a ředitelky Domu zahraniční spolupráce Dany Petrové. Kromě podpory mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji se bude kancelář CZELO nově zaměřovat také na podporu mezinárodní spolupráce ČR ve vzdělávání.

25. 9. 2021

Svaz průmyslu a dopravy ČR vyzývá vládu, aby při jednáních o státním rozpočtu vyřešila problém s financováním programu Ministerstva průmyslu a obchodu TREND, který podporuje firmy v jejich výzkumných a vývojových projektech. Původně se počítalo s financováním TRENDu z Národního plánu obnovy. Vláda s ním nyní ale nepočítá ani v návrhu státního rozpočtu na příští rok, proto byla soutěž odložena.

9. 9. 2021

Svaz průmyslu a dopravy ČR

V pátek 3. září se opět po letní pauze konalo pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které proběhlo prezenčně ve Strakově akademii. K hlavním bodům jednání patřily návrh výdajů státního rozpočtu na vědu na období 2022+, volba kandidáta či kandidátky na Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2021 a také oznámení letošního laureáta Ceny předsedy RVVI.

7. 9. 2021

Vláda schválila první krok ve snaze podpořit rozvoj start-upů v oblastech, kde si neporadí sám trh. Například tam, kde se mladé firmy budou muset vyrovnat se sektorovou regulací. Naváže tak na dosavadní snahy Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a agentury CzechInvest a zahájí naplňování Národního plánu obnovy ČR.

4. 9. 2021

MPO

Parlamentní volby se kvapem blíží, a proto si redakce portálu Vědavýzkum.cz posvítila na to, jaké plány mají kandidující politické strany v oblasti vědy a výzkumu. Pojďte si s námi udělat přehled v tom, kolik prostoru která strana věnuje této oblasti a jaké jsou její plány.

24. 8. 2021

Vědavýzkum.cz