facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Rovnost žen a mužů ve výzkumu je stále více diskutované téma. Vybíráme proto tři aktuality z této oblasti, jež by určitě neměly ujít vaší pozornosti. Konkrétně jde o Lublaňskou deklaraci, kterou podpořilo i Česko, publikaci She Figures představující zajímavá data o genderové rovnosti ve výzkumu, a také o Operační program Zaměstnanost plus na léta 2021 až 2027, který také zahrnuje kapitolu věnovanou genderové rovnosti.

28. 12. 2021

Vědavýzkum.cz

Think tank IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR přichází s novou aplikací Oborová publikační výkonnost a autoři výzkumných organizací v ČR v letech 2017-2020.

23. 12. 2021

IDEA

V sobotu 18. prosince 2021 uvedl předseda vlády České republiky Petr Fiala do nově ustaveného úřadu ministryni pro vědu, výzkum a inovace Helenu Langšádlovou.

21. 12. 2021

Úřad vlády ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) uspořádalo v prvním pololetí roku 2021 mezinárodní peer-review hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR. Účelem této evaluace bylo získání nezávislých odborných podkladů pro přijetí informovaného politického rozhodnutí vlády ČR o financování velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků ČR v období po roce 2022.

10. 12. 2021

MŠMT

Vláda na svém jednání dne 6. prosince 2021 projednala návrh na odvolání zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Ondřeje Slabého. Ten přitom sám rezignoval na konci listopadu.

9. 12. 2021

Vědavýzkum.cz

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyzývá k podávání návrhů na člena Komise pro hodnocení výzkumných organizací a členy Odborných panelů.

7. 12. 2021

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Technologické centrum Akademie věd ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem uspořádalo každoroční seminář, který se zaměřuje na aktuální data z oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Letošní rok se seminář věnoval zejména otázce financování, novým datům ČSÚ a spolupráci a podpoře podnikového výzkumu.

6. 12. 2021

Vědavýzkum.cz

Na základě požadavku odborné veřejnosti a členů Odborných panelů bylo vyvinuto interaktivní webové rozhraní uzpůsobené specifickým potřebám Metodiky hodnocení 2017+ (M17+). Uživatelsky přívětivý web rozšiřuje informační a datovou podporu M17+ ve vztahu k veřejnosti a k práci panelistů.

15. 11. 2021

RVVI

Pětice koaličních stran, ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a Starostové a nezávislí, aktuálně zveřejnili koaliční smlouvu na období 2021-2025. Jedna z podkapitol se věnuje vědě a výzkumu. Co na ní říkají oslovení představitelé české vědy a výzkumu?

12. 11. 2021

Vědavýzkum.cz

Vláda jmenovala do funkce předsedy Grantové agentury České republiky (GA ČR) Petra Baldriana. Současně se členem předsednictva agentury stal Milan Jirsa, který bude mít na starost lékařské a biologické vědy.

12. 11. 2021

Grantová agentura ČR