facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Vládní program DOPRAVA 2030 zajistí v letech 2023–2030 podporu aplikovaného výzkumu podstatného pro další rozvoj celého sektoru dopravy. Preferované zaměření projektů pokrývá inovace v oblastech nízkoemisní mobility, automatizace a digitalizace či průřezová témata udržitelnosti a přístupnosti dopravy a služeb.

12. 9. 2022

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš dnes předal dekrety nově jmenovaným členům Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Členství v Radě je veřejnou funkcí, přičemž jedno funkční období trvá šest let.

2. 9. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Nejnovější zpráva o stavu evropského výzkumu, vývoje a inovací mapuje evropský vědecký a inovační výkon během posledních dvou let. Jak se v tomto hodnocení daří Česku? Podle zprávy jsme spíše podprůměrní mimo jiné v počtu podaných patentů, naopak se nám daří například minimalizovat riziko upadnutí do chudoby.

21. 8. 2022

Vědavýzkum.cz

Od začátku letních měsíců akademická obec diskutuje novelu vysokoškolského zákona, kterou připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Kromě ostatních oblastí se týká rovněž doktorského studia na českých vysokých školách.

17. 8. 2022

Vědavýzkum.cz

V reakci na zásadní globální události posledních dvou let, pandemii covidu-19 a ruskou agresi na Ukrajině, Evropská komise upravuje své strategické priority v oblasti zelené a digitální transformace. V nejnovější zprávě o stavu evropského výzkumu, vývoje a inovací klade důraz na schopnost co nejpružnější adaptace na nečekané výzvy.

13. 8. 2022

Vědavýzkum.cz

The Agreement on Reforming Research Assessment je novou výzvou zejména evropských vědců a výzkumníků transformovat hodnocení vědy a posunout je ke kvalitativním měřítkům. V českém prostředí stojí jako nástupce takzvaného kafemlejnku nebo současné Metodiky 2017+. Jak česká cesta zapadá do vize minimálně evropské komunity, která se snaží zlepšit hodnocení vědy?

11. 8. 2022

Vědavýzkum.cz

Stagnace, konzervace, omezení inovací a produktivity, nepotismus. To jsou jen některé z důsledků akademického inbreedingu. Nová studie mapuje situaci v České republice a hledá možná řešení tohoto problému.

6. 8. 2022

Vědavýzkum.cz

Můžete se těšit již na pátý ročník konference SCI-PO (Science Policy), která se uskuteční 18. října 2022 v Praze. Od svého vzniku v roce 2018 je konference zaměřena na aktuální témata veřejné politiky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

12. 7. 2022

Vědavýzkum.cz

Důraz na dovednosti před memorováním. I takovým směrem by chtěl vést systém vzdělávání v České republice nový ministr školství ve vládě premiéra Fialy profesor Vladimír Balaš. Specialista na mezinárodní právo z Právnické fakulty UK se ujímá úřadu 1. července, jen pár dní poté, co si v Karolinu převzal profesorský dekret.

3. 7. 2022

Univerzita Karlova

Podpora výzkumu, vývoje a inovací je podle programového prohlášení vlády priorita. Prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR zdůrazňuje, že v současné době je nezbytné myslet na zajištění odolnosti a konkurenceschopnosti české ekonomiky.

2. 7. 2022

Svaz průmyslu a dopravy ČR