facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

V rámci hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky 2017+ bylo mezi výsledky doplněno indikativní škálování výzkumných organizací po dvou letech implementace hodnocení, schválené Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Dělí výzkumné organizace do čtyř skupin podle kvality jejich vybraných výsledků v národním měřítku.

16. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na svém webu v rámci často kladených otázek ohledně dopadů pandemie COVID-19 zveřejnilo informace k hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol, jehož přípravná fáze aktuálně probíhá.

1. 4. 2020

MŠMT

Asociace evropských univerzit (EUA) vydala doporučení, která mají přispět k oživení Evropského výzkumného prostoru. Upozorňuje na klíčovou roli evropských univerzit a navrhuje 11 kroků jak mobilizovat znalosti založené na výzkumu a využít je pro lepší a udržitelnější budoucnost.

23. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Jak si stojí Akademie věd ČR v oblasti publikační činnosti, patentové aktivity a zapojení do mezinárodní spolupráce v porovnání se Společností Maxe Plancka (MPG) a Společenstvím Gottfrieda Wilhelma Leibnize (WGL)? Komparativní analýzy zpracované Technologickým centrem ukazují silná a slabá místa při zohlednění počtu výzkumných pracovníků a rozpočtu.

12. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Iniciativa Alliance4Life poukazuje na přetrvávající rozdíly mezi výzkumným výkonem východních a západních evropských zemí. Za klíčové indikátory tohoto nepříznivého stavu považuje výdaje na výzkum a vývoj v poměru k HDP a množství vědeckých publikací mezi nejcitovanějšími deseti procenty. Vydala proto dokument, v němž navrhuje klíčové kroky pro politiku na národní i celoevropské úrovni.

6. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na svém 354. zasedání navrhla vládě jmenovat členkou předsednictva Technologické agentury ČR Kamilu Vávrovou namísto Pavla Komárka, kterému končí druhé funkční období.

28. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Společnost alevia pořádá v rámci dalšího ročníku komplexního vzdělávacího programu v Praze ve dnech 28. – 29. 4. 2020 první modul, který se zaměří na veřejnou politiku, prostředí a aktéry v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

27. 2. 2020

alevia

České vysoké školy zaostávají za světovou špičkou v najímání vědců z jiných pracovišť. Ukazuje to nová studie think-tanku IDEA. České univerzity mají podle zjištění autorů méně výzkumníků ze zahraničí a často také zaměstnávají své vlastní absolventy. Stejně jsou na tom i univerzity z dalších zemí Visegrádské čtyřky. Nejlepší světové školy se naopak snaží daleko více najímat výzkumníky odjinud.

11. 2. 2020

IDEA CERGE-EI

Ve středu 12. února 2020 proběhne živě přenášený webinář, který se bude zabývat dopady Brexitu na vysokoškolské vzdělávání a výzkum.

3. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Evropská asociace pro znalostní transfer ASTP publikovala výsledky rozsáhlého šetření mezi zástupci evropských kanceláří transferu technologií a znalostí. Data poskytují komplexní přehled o stavu transferu v Evropě.

26. 1. 2020

Vědavýzkum.cz