facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Příprava příštího rámcového programu EU pro výzkum a inovace

27. 2. 2024
Příprava příštího rámcového programu EU pro výzkum a inovace

Příští rámcový program EU pro výzkum je v současné době označován jako „FP10" (10th Framework Programme). Jeho název má být teprve stanoven. Bude zahájen v roce 2028 a předpokládá se, že bude trvat stejně jako současný Horizont Evropa sedm let, tedy do roku 2034. Průběžné hodnocení programu Horizont Evropa aktuálně poskytlo podklady pro uvažování o tom, kam má evropská politika v oblasti výzkumu, technologií a inovací směřovat po roce 2027.

V polovině února proběhla konference evropského sdružení Science Business, které propojuje univerzity, výzkumné a politické instituce. Sdružení sleduje tvorbu evropské politiky pro výzkum a pravidelně o této oblasti informuje. Na své 20. výroční konferenci What’s on the Horizon? Framing the next 40 years of European R&I 13. února 2024 zazněly příspěvky k formování budoucího rámcového programu a probíhala diskuze politických představitelů se zástupci evropské vědy a výzkumu. Přípravě budoucího RP je věnována samostatná sekce na webu ScienceBusiness.

Z příspěvků vybíráme aktuálně diskutované podněty k budoucímu RP:

Zdroj: Horizont Evropa