facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Kariéra ve vysokoškolském vzdělávání a Akt o čipech

27. 4. 2023
Novinky CZELO: Kariéra ve vysokoškolském vzdělávání a Akt o čipech

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Nezmeškejte možnost zapojit se do průzkumu na téma kariéry ve vysokoškolském vzdělávání a připojit se k Manifestu mise Zdravá půda a potraviny či otevření třetího ročníku European Innovation Procurement Awards. Dozvíte se také o výsledcích veřejné konzultace k rámcovým programům či o dvou nových návrzích doporučení Rady v oblasti digitálního vzdělávání a dovedností.

CZELO

Přispějte do nového průzkumu na téma kariéry ve vysokoškolském vzdělávání

Evropská komise vyzývá všechny subjekty působící v oblasti evropského vysokoškolského vzdělávání, aby se zapojily do průzkumu, který přispěje k rozvoji nového evropského rámce pro atraktivní a udržitelné kariéry ve vysokoškolském vzdělávání. Zmíněný rámec vzniká v reakci na dlouhodobou potřebu členských států a dalších zúčastněných stran. Jeho příprava je zmíněna také v Evropské strategii pro univerzity, kde je zároveň zdůrazněno, že má být navržen v souladu s evropským rámcem pro výzkumné kariéry (komprehenzivní, aktualizovaný rámec pro výzkumné kariéry je jedním z plánovaných výstupů ERA Akce 4).

Více informací na webu CZELO.

Byly zveřejněny výsledky veřejné konzultace k rámcovým programům

Doposud největší veřejná konzultace k minulosti a budoucnosti rámcových programů pro výzkum a inovace byla otevřená 12 týdnů. Široká veřejnost v ní měla možnost sdílet své zkušenosti a názory týkající se ex-post hodnocení programu Horizont 2020, průběžného hodnocení programu Horizont Evropa a utváření strategického programu Horizont Evropa na období 2025–2027.

Za Českou republiku se zapojilo 34 respondentů. Kromě dotazníků se instituce mohly vyjádřit i prostřednictvím pozičních dokumentů, kterých bylo celkem 265.

Přečtěte si více informací o výsledcích na webu CZELO.

Komise vyzývá k aktivnější podpoře digitálního vzdělávání a dovedností

Komise přijala 18. dubna dva očekávané návrhy doporučení Rady v oblasti kvalitního, přístupného a inkluzivního digitálního vzdělávání. Návrh doporučení Rady o klíčových faktorech umožňujících úspěšné digitální vzdělávání a odbornou přípravu se zaměřuje na zajištění přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu digitálnímu vzdělávání a odborné přípravě. Návrh doporučení Rady o zlepšení poskytování digitálních dovedností ve vzdělávání a odborné přípravě se soustředí na kvalitní poskytování digitálních dovedností napříč všemi úrovněmi vzdělávání, například prostřednictvím podpory výuky informatiky či celoživotního vzdělávání v digitálních dovednostech.

Více informací najdete v tiskové zprávě EK.

Přihlaste se do třetího ročníku European Innovation Procurement Awards

Evropská komise spustila přihlašování do 3. ročníku soutěže European Innovation Procurement Awards, která je v rámci programu Horizont Evropa podporována Evropskou radou pro inovace (EIC). Soutěž je zaměřena na nové metody, nástroje a praxe při vypisování a realizaci soutěží na zajištění zboží a služeb. V souladu s novou Evropskou inovační agendou chce soutěž také poukázat na to, jak má zavádění inovací pozitivní dopad na evropskou ekonomiku. Celkem bude uděleno 6 cen ve 2 soutěžních kategoriích.

Více informací si můžete přečíst na webu CZELO.

Rada a Evropský parlament dosáhly předběžné dohody o Aktu o čipech

Akt o čipech byl Evropskou komisí představen v únoru letošního roku jako reakce na závislost na dovozu čipů ze zahraničí. Nový akt tak má snížit zranitelnost a závislost EU na zahraničních aktérech a zároveň posílit průmyslovou základnu EU pro čipy, využívat budoucích obchodních příležitostí a vytvářet kvalitní pracovní místa. Očekává se, že dohoda vytvoří podmínky pro rozvoj průmyslové základny, která může do roku 2030 zdvojnásobit podíl EU na celosvětovém trhu polovodičů z 10 % na nejméně 20 %. Akt je postaven na třech hlavních komponentech: 1. Iniciativa Čipy pro Evropu na podporu rozsáhlého budování technologických kapacit, 2. Rámec pro zajištění bezpečnosti dodávek a odolnosti přilákáním investic a 3. Systém monitorování a reakce na krize s cílem předvídat nedostatek dodávek a v případě krize reagovat.

Předběžnou dohodu musí nyní obě instituce dokončit, potvrdit a formálně přijmout. Více informací se dozvíte na webu Rady Evropské unie.

Připojte se k Manifestu mise Zdravá půda a potraviny

Dne 18. dubna došlo k zveřejnění Manifestu mise Zdravá půda a potraviny. Manifest zdůrazňuje naléhavou potřebu opatření na ochranu zdraví půdy. Představuje klíčový krok pro další místní zapojení prostřednictvím mobilizace regionů, obcí, organizací, podniků, škol a dalších zainteresovaných stran. Cílem Manifestu je podporovat místní znalosti, inovace a investice zvyšováním povědomí o důležitosti zdraví půdy a dopadech jejího znečistění. Dokument nyní mohou podepsat i další zájemci a tím zároveň získat přístup k nejnovějším výsledkům výzkumu a příležitost účastnit se akcí zaměřených na sdílení znalostí a osvědčených postupů. Manifest mohou podpořit i jednotlivci a stát se tak „Přáteli mise“.

Více informací naleznete na webu Evropské komise.

Kancelář CZELO zve na diskuzi o genderových nerovnostech ve vzdělávání

Diskuzní večer, tzv. EduCafé, pořádá 10. května v Bruselu kancelář CZELO spolu se Zastoupením Jihomoravského kraje v Bruselu a je určen jak odborníkům ve vzdělávání, tak zájemcům z řad široké veřejnosti. EduCafé se zaměří na genderové nerovnosti ve vzdělávání, konkrétně na to, jak řešit nízké zastoupení dívek v technických a vědeckých studijních oborech a následně i profesních kariérách. Diskutovat bude Olga Maximová (Czechitas) a Johana Jonáková (Gender studies, o.p.s.).

Více informací najdete na webu CZELO.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.