facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Josef Švejda novým členem RVVI

23. 2. 2024
Josef Švejda novým členem RVVI

Dnes se ve Strakově akademii uskutečnilo pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), na kterém byl zvolen nový člen a projednány další došlé nominace.

V pátek 23. února 2024 se ve Strakově akademii uskutečnilo pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Členové RVVI projednali např. návrhy na jmenování nových členů/členek Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů (KHV), přípravu společného zasedání s Mezinárodním poradním orgánem RVVI nebo činnost Rady pro mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích (INTER), která byla ustavena v loňském roce v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Rada vlády zahájila své zasedání minutou ticha k připomínce obětí již dvou let trvající ruské invaze na Ukrajinu.

V úvodu jednání předala ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně RVVI Helena Langšádlová jmenovací dekret novému členu Rady Josefu Švejdovi. Ekonom Josef Švejda je jednatelem české pobočky společnosti onsemi – ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o., jejíž cca 500 z 2 300 zaměstnanců se věnuje výzkumu a vývoji.

„Těší mě, že mohu v řadách expertů, kteří působí v Radě pro výzkum, vývoj a inovace, přivítat dalšího zástupce podnikového výzkumu. Věřím, že účast Josefa Švejdy podpoří naše společné úsilí a debatu o tom, jak posílit výzkumný a inovační potenciál v Česku,“ sdělila ministryně Langšádlová.

RVVI, v souvislosti s končícím druhým funkčním obdobím pěti členů KHV, projednala došlé nominace a zvolila nové členy. Prodiskutovány a schváleny byly i protokoly z projednávání výsledků ročního hodnocení na národní úrovni dle Metodiky 2017+ s Ministerstvem kultury, Ministerstvem obrany, Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem zemědělství, tzv. tripartit.

Všemi členy RVVI bylo odsouhlaseno uspořádání společného zasedání RVVI s Mezinárodním poradním orgánem RVVI (Mezinárodní rada), které je plánováno na 13. května 2024 v Praze.

V závěru jednání vyslechli členové RVVI mj. informaci o činnosti Rady pro mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích (INTER), která byla ustavena v březnu 2023 za účelem koordinace aktivit jednotlivých stakeholderů v oblasti vědy a výzkumu v ČR a jako konzultační orgán ministra školství, mládeže a tělovýchovy podporující mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích. RVVI a Úřad vlády ČR zastupují v INTER náměstkyně ministryně pro vědu, výzkum a inovace Jana Havlíková a první místopředseda RVVI Jiří Homola.

Radní byli zároveň seznámeni s průběhem a výsledky výroční konference Implementace METODIKY 2017+, kterou uspořádala RVVI po 6 letech hodnocení. Součástí programu bylo představení připravované aktualizace Metodiky 2017+. Konference se uskutečnila ve spolupráci s Univerzitou Karlovou 14. února 2024 v prostorách Přírodovědecké fakulty UK v Praze.

 

Zdroj: Úřad vlády ČR


Josef Švejda je absolventem VŠE, působí jako jednatel a finanční ředitel české pobočky onsemi – ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o., která zaměstnává 2 300 pracovníků v České republice, z toho přibližně 500 ve výzkumu a vývoji. V průběhu profesní kariéry čerpal praktické zkušenosti s veřejnou podporou v oblasti výzkumu a vývoje ve všech fázích od přípravy projektů až po závěrečné řízení a následné kontroly. Při realizaci projektů spolupracuje onsemi s různými partnery, se soukromými společnostmi různých velikostí, vysokými školami a výzkumnými ústavy.

Společnost ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o., získala dosud řadu ocenění za úspěchy ve výzkumu a vývoji, včetně průmyslové ceny od CERN za senzory pro projekt Atlas v urychlovači (LHC).