facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Státní tajemník podepsal memorandum s College of Europe

11. 3. 2024
Státní tajemník podepsal memorandum s College of Europe

Státní tajemník na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Andrys spolu s nejvyšším státním tajemníkem Jindřichem Fryčem a rektorkou College of Europe Federicou Mogherini podepsali v belgických Bruggách memorandum o spolupráci mezi Českou republikou a College of Europe.

Tímto krokem je tak formálně završen několikaměsíční proces intenzivní a úspěšné spolupráce mezi MŠMT, Ministerstvem vnitra, Úřadem vlády, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem financí, v jehož rámci došlo také ke zvýšení počtu stipendií pro české uchazeče o studium na této prestižní vysoké škole.

„Studium na College of Europe přináší unikátní možnost, jak si zvýšit znalosti a dovednosti ve specifických evropských tématech, a uplatnit je pro významné posílení českého angažmá v institucích Evropské unie, což je s ohledem na zájmy České republiky dlouhodobě žádoucí, nebo v rámci institucí české veřejné správy, což je samozřejmě velmi žádoucí rovněž,“ říká státní tajemník Ondřej Andrys.

Právě úsilí o posílení počtu Čechů pracujících v institucích Evropské unie patří mezi důležité úkoly současnosti, protože počet českých občanů zastávajících relevantní úřednické pozice v rámci evropských struktur je dlouhodobě velmi nízký. „A s tím úzce souvisí studium na College of Europe, protože absolutorium této školy významně otevírá dveře pro pracovní uplatnění na důležitých odborných pozicích v evropských institucích,“ doplňuje státní tajemník Andrys.

Česká republika každoročně usiluje o výběr motivovaných úředníků státní a veřejné správy pro studium na College of Europe a pro zaměstnance státní a veřejné správy poskytuje ročně dvě vládní stipendia v gesci Ministerstva vnitra pokrývající náklady na studium a život v univerzitním kampusu.

Akademický rok 2023/2024 zahájil na College of Europe v Bruggách prezident České republiky Petr Pavel a jedním z hlavních témat jeho návštěvy bylo i zvýšení zastoupení českých studentů na College of Europe bez ohledu na to, půjde-li o zaměstnance státní a veřejné správy, či nikoli. Zvýšení počtu českých studentů na College of Europe by do budoucna významně akcelerovalo potenciál České republiky v její snaze zvýšit zastoupení národních expertů v různých evropských institucích.

„Na základě této myšlenky jsme jako skupinu českých občanů, u nichž je vyšší potenciál k účasti na vzdělávání v College of Europe, vytipovali studenty našich vysokých škol na úrovni závěru jejich magisterského studia a ve studiu doktorského stupně a připravili jsme pro ně nový stipendijní program,“ vysvětluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek s tím, že vláda již v prosinci schválila jeho návrh na úpravu Koncepce přípravy Čechů na výběrová řízení do institucí Evropské unie a souhlasila s ukotvením stipendijního programu MŠMT pro české studenty College of Europe mezi podporované aktivity. Počet českých studentů na College of Europe, kteří budou podporování vládními stipendii, se tak zvýší ze současných dvou na pět.

Stipendijní program určený pro tři studenty vysokých škol, kteří budou přijati ke studiu na College of Europe, umožňuje získat stipendium ve výši 29.000 eur pro studium v kampusu v Bruggách (Belgie) a 27.000 eur pro studium v kampusech v Natolinu (Polsko) a Tiraně (Albánie). Finance na pokrytí těchto stipendií nepůjdou z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale z prostředků spravovaných Ministerstvem financí a určených na podporu účasti Čechů v institucích EU.

První skupina nových stipendistů nastoupí ke studiu na College of Europe již od září 2024. Do konce června pak bude realizován výběrový proces, do nějž poprvé významně vstoupí také česká strana. „Podepsané memorandum mimo jiné přiznává České republice účast na výběrovém procesu a výběrová komise tak bude nově složena i z českých zástupců. Dosud studenty vybírala pouze sama College of Europe,“ uzavírá státní tajemník Ondřej Andrys.

Přihlášky ke studiu se každoročně podávají na začátku kalendářního roku. Přihlášky pro akademický rok 2024/2025 jsou tedy již uzavřeny a o účast na studiu projevil zájem historicky nejvyšší počet uchazečů z České republiky. Další možnost přihlásit se ke studiu na College of Europe budou mít uchazeči v lednu 2025.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR


Vysoká škola College of Europe nabízí postgraduální studium zaměřené na problematiku Evropské unie a evropské integrace. Pro College of Europe je charakteristická intelektuální nezávislost, dvojjazyčnost (angličtina a francouzština), rozmanitost akademického sboru a multikulturní prostředí. College of Europe je tvořena dvěma univerzitními prostory, z nichž jeden se nachází v belgických Bruggách a druhý v polském Natolinu. Od akademického roku 2024/2025 se otvírá nový univerzitní kampus v albánské Tiraně.