facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

MŠMT podporuje excelentní výzkum založený na nových metodách

22. 2. 2024
MŠMT podporuje excelentní výzkum založený na nových metodách

V roce 2024 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pokračuje v posilování excelentního výzkumu v České republice. Pro letošní rok je vyčleněna finanční podpora ve výši 397 110 596 Kč prostřednictvím programu ERC CZ.

Hlavním cílem programu je systematicky a účelně podpořit projekty „hraničního výzkumu“ (tj. projekty posunující hranici poznání bez ohledu na tradiční metody) vysoce kvalifikovaných českých vědců na území České republiky. Tito vědci se úspěšně přihlásili o grant Evropské výzkumné rady a prošli oběma koly mezinárodního hodnocení prováděného odbornými panely ERC. Kvůli nedostatku finančních prostředků ze strany Evropské unie by nebylo možné jejich projekty realizovat. Proto program ERC CZ nabízí těmto vysoce kvalitním výzkumným projektům příležitost získat podporu alespoň na úrovni národní.

“Česká republika využívá výsledků přísného hodnocení vědeckých projektů na evropské úrovni a podporuje excelenci českého výzkumu napříč širokým spektrem disciplín. Tím částečně chrání domácí vědecká pracoviště před odchodem talentovaných jedinců do zahraničí,” říká náměstek ministra školství Jaroslav Miller. Zatímco většina projektů se zaměřuje na přírodní vědy, nechybí ani projekty z oblasti technologie, lékařství a humanitních věd. Mezi úspěšné projekty z minulých let patří ty, které se zabývají chemickým výzkumem, nanomateriály a pokročilými materiály.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR