facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Výdaje na výzkum a vývoj (VaV) v Česku v posledních letech výrazně rostou. V roce 2019 dosáhly částky 112 miliard korun a meziroční nárůst činil 9 %. Nejvíce do výzkumu investuje podnikatelský sektor, rostou ale i výdaje ze státního rozpočtu. Vyplývá to z aktuálních dat o výzkumu a vývoji, která zveřejnil Český statistický úřad.

4. 11. 2020

Vědavýzkum.cz

Jak to doopravdy je s hojně diskutovanou nerovnoměrnou geografickou distribucí prostředků z rámcových programů a s tím související otázkou zaostávání zemí EU13 (tzv. nové členské státy) oproti zemím EU15 (staré členské státy)? A jaké jsou pro výzkumníky bariéry v účasti v rámcových programech?

1. 11. 2020

Michal Pazour

Vláda schválila jmenování dvou nových členů výzkumné rady Technologické agentury ČR (TA ČR). Jsou jimi ředitelka centra RECETOX Jana Klánová a generální ředitel Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu Josef Kašpar.

20. 10. 2020

Vědavýzkum.cz

Jak může vypadat a k čemu je dobrá bibliometrická podpora hodnocení výzkumu a vývoje na úrovni instituce? Ve svém příspěvku z letošní konference SCI-PO 2020: Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, to na příkladu Univerzity Karlovy ukazuje Daniel Münich.

15. 10. 2020

Daniel Münich

Na konci září 2020 Evropská komise oznámila znovuobnovení a aktualizaci koncepce Evropského výzkumného prostoru (ERA). K novým cílům by mělo patřit zvýšení investic do vědy a výzkumu, podpora transferu technologií, silnější mobilita výzkumníků i ekologická řešení.

12. 10. 2020

Vědavýzkum.cz

Třetím rokem pokračuje hodnocení výzkumných organizací dle Metodiky 2017+. Některé komentáře předsedů Odborných panelů k hodnocení vybraných výsledků v Modulu 1 jsou poměrně kritické. Dokáží čeští výzkumníci a výzkumné organizace odlišit výzkum od dalších činností a snaží se o to vůbec? A jak je obtížné prokázat společenskou relevanci výzkumu ve společenských vědách?

9. 10. 2020

Vědavýzkum.cz

Jednou z možností, jak do budoucna posílit připravenost země na virovou epidemii či pandemii, je vybudovat nový výzkumný Virologický ústav. Nabízí se možnost hradit jeho vznik z prostředků Národního programu obnovy. Podklady pro tento program dává dohromady Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), jako celek jej musí schválit vláda, následně se bude plán projednávat na úrovni Evropské unie.

7. 10. 2020

Akademie věd ČR

Ve čtvrtek 1. října 2020 se uskutečnil již třetí ročník konference SCI-PO 2020 (Science Policy), tentokrát na téma internacionalizace a mezinárodní aspekty vědní politiky. Pořádala ji společnost alevia ve spolupráci s think-tankem IDEA CERGE-EI, Technologickým centrem AV ČR, Centrem pro sociální a ekonomické strategie FSV UK a Tertiary Education & Research Institute. Kvůli omezením se celá akce konala on-line.

5. 10. 2020

Vědavýzkum.cz

Svaz průmyslu a dopravy ČR kritizuje plánovanou výši výdajů na průmyslový výzkum, vývoj a inovace v příštím roce. Vládou schválený rozpočet na výzkum, vývoj a inovace počítá pro rok 2021 jen s výší 37,5 miliard korun, pro roky 2022 a 2023 pak s 38 mld. Kč. Rada pro výzkum, vývoj a inovace přitom pro příští rok navrhovala původně výdaje o cca 750 milionů Kč vyšší.

1. 10. 2020

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) dnes na svém 360. zasedání navrhla jmenovat tři členy předsednictva Grantové agentury ČR. Jsou jimi Alice Valkárová, Petr Baldrian a Jaroslav Koča, který byl zároveň nominován na funkci předsedy GA ČR. Všichni tři navážou na svou dosavadní práci v předsednictvu v prvním funkčním období. Českou hlavu za rok 2020 obdrží imunolog Václav Hořejší.

25. 9. 2020

Vědavýzkum.cz