facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které předsedá ministryně Helena Langšádlová, se sešla v pondělí 9. října 2023 v Hrzánském paláci ke společnému jednání se svým Mezinárodním poradním orgánem (Mezinárodní rada). K hlavním bodům zasedání patřily doporučení zahraničních expertů týkající se českých agentur financujících výzkum nebo přehled aktuálního vývoje vědní politiky v České republice.

12. 10. 2023

Vláda ČR

Joint Research Centre Evropské komise zveřejnilo rozsáhlou studii s názvem „Sladění chytré specializace s transformativní inovační politikou“ (Aligning smart specialisation with transformative innovation policy). Zaměřuje se na možnosti začlenění nových nástrojů (misí) do strategií inteligentní specializace s cílem řešit společenské výzvy a přispět tak k cílům udržitelného rozvoje.

11. 10. 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ve středu 27. září 2023 se v prostorách Strakovy akademie konalo pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Členové RVVI byli mimo jiné seznámeni s aktuálním návrhem výdajů státního rozpočtu na vědu a výzkum na roky 2024–2026, s návrhem nového zákona o podpoře výzkumu a vývoje nebo s návrhem pořadí výzkumných témat veřejné soutěže v rámci programu SIGMA.

29. 9. 2023

Místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš a ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová společně zřídili novou funkci zmocněnce pro kvantové technologie a jmenovali jím Petra Kavalíře. V reakci na aktuální národní i globální výzvy v oblasti kvantových technologií se jedná o důležitý krok, který bude realizován bez jakéhokoli navýšení nákladů.

21. 9. 2023

Vláda ČR

Česká konference rektorů (ČKR) a Rada vysokých škol (RVŠ) dlouhodobě poukazují na neuspokojivý stav financování českého veřejného vysokého školství. Níže si přečtěte aktuální vyjádření obou organizací k této otázce. 

15. 9. 2023

Česká konference rektorů

Mezinárodní iniciativa EOSC (European Open Science Cloud) se rozšiřuje do České republiky. Propojí už existující vědecké komunity a vytvoří systém pro ukládání a sdílení dat. To usnadní a urychlí vědcům a vědeckým organizacím přístup k výzkumným datům.

7. 9. 2023

CESNET

Podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí je v České republice nižší než průměr ve vyspělých zemích OECD. Zástupci vysokoškolského sektoru upozornili na tiskové konferenci 5. 9. 2023 i na ztrátu schopnosti celé České republiky konkurovat na mezinárodní úrovni. Dle jejich vyjádření musí finální návrh připravovaného vládního rozpočtu zajistit naší zemi  podmínky pro mezinárodní konkurenceschopnost, která zabrání odlivu mozků a talentů za lepšími podmínkami v zahraničí.

7. 9. 2023

Univerzita Karlova

Od 1. září bude novým náměstkem ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové Pavel Doleček, který doposud působil jako prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj na Univerzitě Karlově.

1. 9. 2023

Vláda ČR

Vláda České republiky zveřejnila ve čtvrtek 31. srpna 2023 vyjádření k připravované novele zákona o veřejných výzkumných institucích, ve kterém akcentuje podporu Akademie věd ČR. Novela je součástí pozměňovacího návrhu ke konsolidačnímu balíčku a dle vyjádření vlády není přílepkem.

31. 8. 2023

Vláda České republiky

Karlovarský kraj se má stát druhým místem v České republice, kde by mohla vzniknout polytechnická vysoká škola. Její založení bylo jedním z témat úterní konference o budoucnosti duálního vzdělávání, kterou v Karlových Varech uspořádala Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje společně s Karlovarským krajem.

31. 8. 2023

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje