facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Skupina předních českých vědců žádá v otevřeném dopise ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu o podporu EMBO grantů pro Českou republiku formou navýšení počtu udělovaných EMBO instalačních grantů na úroveň dvou až tří nově podpořených osob ročně a zajištění finančních prostředků k jejich realizaci ze státního rozpočtu.

29. 3. 2021

CEITEC

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA) vyhlásila výzvu pro zájemce, kteří se chtějí stát vyslanými národními experty (seconded national experts).

29. 3. 2021

Technologické centrum AV ČR

Technologické centrum AV ČR publikovalo studii o výzkumném a inovačním potenciálu České republiky v nastupujících technologických trendech. Studie dává do souvislostí identifikované technologické trendy, nově vznikající technologie a výzkumný potenciál ČR. Poukazuje na směry, kde má ČR zkušenosti a kapacity ve výzkumu, kterými je strategické se zabývat.

14. 3. 2021

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) uspořádá ve druhé polovině roku 2021 další cyklus evaluace přínosů členství České republiky v mezinárodních organizacích výzkumu, vývoje a inovací.  Předmětem hodnocení budou benefity vyplývající ze zapojení ČR do mezinárodních výzkumných infrastruktur, které jsou právně etablované jakožto mezinárodní organizace, ustavené podle mezinárodního práva veřejného, a kterých se ČR jako členský stát účastní.

4. 3. 2021

CESNET

Na jednání vlády dne 8. února 2021 byla schválena nominace molekulárního biologa a držitele prestižního ocenění Česká hlava Václava Hořejšího na člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace. 

26. 2. 2021

Vědavýzkum.cz

Pandemie Covid-19 akcelerovala vědeckou spolupráci, poskytla oporu pro politické rozhodování v době krize a odhalila existující mezery v inovačních ekosystémech. Potvrdila, že věda a inovace hrají zásadní roli v řešení globálních společenských problémů. Stávající ekonomická krize však představuje pro další rozvoj vědy a inovací zásadní výzvu. Podaří se tuto výzvu přetavit v příležitost k zásadním systémovým změnám?

21. 2. 2021

Vědavýzkum.cz

Do zásadní citační databáze Scopus neustále pronikají predátorské výsledky. Vědecký časopis Nature v novém článku cituje výzkum vědců z akademického think-tanku IDEA při CERGE-EI, publikovaný nedávno v časopise Scientometrics.

16. 2. 2021

CERGE-EI

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky na roky 2021-2027 (Národní RIS3 strategie) je strategický dokument zajišťující efektivní zacílení evropských, národních, regionálních a soukromých prostředků na podporu orientovaného a aplikovaného výzkumu a inovací. Nová RIS3 strategie se bude mimo jiné snažit systematicky mobilizovat výzkumníky, inovátory, podnikatele, zástupce univerzit i veřejnou sférou k objevování nových příležitostí a ke vzájemné spolupráci. 

14. 2. 2021

Mariya Gabriel, evropská komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež, a Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu, se ve svém příspěvku zamýšlejí nad novým programem Horizont Evropa. Mimo jiné se například odhaduje, že díky novému programu vznikne do konce roku 2027 v oblasti výzkumu a vývoje až 100 000 pracovních míst. Program také poprvé zahrnuje nový samostatný pilíř opatření na podporu přelomových inovací. 

12. 2. 2021

Martina Dlabajová & Mariya Gabriel

Think-tank IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR Vás srdečně zve na on-line webinář s diskusí, který se uskuteční v pátek 19. února 2021.

12. 2. 2021

CERGE-EI