facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva k podávání návrhů kandidátů na členy Komise pro hodnocení výzkumných organizací

7. 12. 2023
Výzva k podávání návrhů kandidátů na členy Komise pro hodnocení výzkumných organizací

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyzývá k podávání návrhů kandidátů na členy Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů. Do poradních orgánů Rady jsou jmenovány významné osobnosti výzkumu, vývoje a inovací s širokým přehledem o této oblasti a o potřebách společnosti.

Komisi pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů (dále jen „Komise“) ustavuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada”) jako svůj odborný a poradní orgán podle § 35 odst. 7 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Komise plní úkoly související s hodnocením kvality výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, s hodnocením kvality výsledků výzkumných organizací a s hodnocením výzkumných organizací. Komise je odborným poradním orgánem Rady pro účely realizace Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, schválené usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 107 na celonárodní úrovni. Dále plní úkoly související s hodnocením programů účelové podpory.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyzývá k podávání návrhů kandidátů na:

  • člena/členku Komise z oblasti společenských věd
  • člena/členku Komise z oblasti technických/aplikovaných věd
  • člena/členku Komise z oblasti přírodních/zemědělských věd
  • člena/členku Komise z oblasti lékařských/zdravotnických věd
  • člena/členku Komise z oblasti humanitních/uměleckých věd.

Návrhy na kandidáty do KHV mohou podávat: 

  • výzkumné organizace,
  • členové Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Lhůta pro doručení návrhů končí dne 19. ledna 2024.

Celý text výzvy najdete zde.

 

Zdroj: Rada pro výzkum, vývoj a inovace