facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva k podávání návrhů na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2024

27. 5. 2024
Výzva k podávání návrhů na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2024

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) vyhlašuje, v souladu s příslušnými právními předpisy, výzvu k podávání návrhů kandidátek / kandidátů na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2024.

Národní cena vlády Česká hlava (dále jen „Národní cena vlády“) je udělována na základě ustanovení § 3 odst. 3 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „nařízení vlády č. 71/2013 Sb.“), ve znění pozdějších předpisů.Národní cena vlády vyjadřuje uznání za celoživotní úspěšné a excelentní působení ve výzkumné, vývojové a inovační oblasti. Vláda a Rada jako její poradní orgán si jsou vědomy, jaký význam pro konkurenceschopnost České republiky a kvalitu života jejích občanů má rozvoj výzkumu, vývoje a inovací. Dle ustanovení § 1 odst. 3 nařízení vlády č. 71/2013 Sb. o udělení Národní ceny vlády rozhoduje vláda na návrh Rady. Laureát získá spolu s oceněním finanční odměnu ve výši 1 000 000 Kč. Toto ocenění je poskytováno z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky a lze jej udělit pouze jedenkrát v kalendářním roce. Rada se při výběru kandidátky / kandidáta řídí kritérii dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) až c) nařízení vlády č. 71/2013 Sb. Rada postupuje při výběru kandidátky / kandidáta v souladu se svým Statutem a Jednacím řádem.

Požadavky na kandidátku/kandidáta Národní ceny vlády

Návrhy kandidátů musí obsahovat následující podklady (vyplnit podle návodu do formuláře, který je přílohou této výzvy):

Návrh na udělení ocenění obsahuje:

  • a. jméno a příjmení kandidátky / kandidáta,
  • b. datum narození,
  • c. adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
  • d. životopis,
  • e. pracovní zařazení a adresu pracoviště,
  • f. název a adresu navrhovatele, vč. uvedení kontaktní osoby navrhovatele,
  • g. popis dosažených výsledků práce kandidátky / kandidáta a ohlasy doma a v zahraničí,
  • h. u osob v zaměstnaneckém poměru potvrzení pracoviště osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce,
  • i. doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce přihlašované kandidátky / kandidáta, přičemž jeden z nich nesmí být v době podání přihlášky pracovníkem stejné organizace jako přihlašovaný.

Navržený kandidát / kandidátka musí splňovat všechny podmínky uvedené ve výzvě.

Nominace do soutěže mohou zasílat fyzické i právnické osoby. Souhlas s nominací z pracoviště kandidátky / kandidáta není nutný. Nominující odpovídá za správnost všech údajů v nominaci uvedených.

Pro přijetí návrhu je rozhodné datum doručení návrhu v listinné podobě nebo elektronicky datovou schránkou.

Návrhy označené na obálce č. j. 14559/2024-UVCR musí být doručeny nejpozději do 12. července 2024 v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky na následující adresu:

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Odbor podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Úřad vlády České republiky

nábřeží Edvarda Beneše 4

118 01 Praha 1

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Elektronické podání je možné doručit prostřednictvím ISDS (datová schránka)  na ID datové schránky Úřadu vlády České republiky: trfaa33.

Statut národní ceny vlády a další informace jsou dostupné na webu vyzkum.gov.cz v sekci Ocenění výzkumu a vývoje.

Zdroj: Úřad vlády ČR