facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva k podávání návrhů kandidátů na členy Odborných panelů M17+

7. 11. 2023
Výzva k podávání návrhů kandidátů na členy Odborných panelů M17+

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyzývá k podávání návrhů kandidátů na členy Odborných panelů. Odborné panely jsou odbornými poradními orgány Rady pro výzkum, vývoj a inovace, ustavenými podle § 35 odst. 7 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

V souladu s § 35 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 107, kterým vláda v bodě I. schválila Metodiku hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „M17+“) a v souvislosti se schválením M17+ Uživatelské příručky pro výzkumné organizace, členy Odborných panelů, externí hodnotitele a poskytovatele institucionální podpory VaVaI na 367. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 30. dubna 2021.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyzývá k podávání návrhů kandidátů na členy Odborných panelů pro níže uvedené obory (FORD):

  • 1.3 Physical sciences
  • 2.9 Industrial biotechnology
  • 5.5 Law
  • 5.6 Political science 
  • 5.8 Media and Communications
  • 6.4 Arts 

Lhůta pro doručení návrhů končí dne 15. prosince 2023.  

Celý text výzvy najdete ZDE.

 

Zdroj: RVVI