facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Současnost a budoucnost systému účelové podpory projektů vědy a výzkumu v ČR

18. 1. 2024
Současnost a budoucnost systému účelové podpory projektů vědy a výzkumu v ČR

V pondělí 15. ledna 2024 uspořádala Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) v prostorách Strakovy akademie kulatý stůl k problematice Systému účelové podpory vědy a výzkumu v České republice. Akce se zúčastnila také ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně RVVI Helena Langšádlová.

V programu kulatého stolu, který vedl 1. místopředseda RVVI Jiří Homola, vystoupili s příspěvky přední odborníci z řad poskytovatelů účelové podpory spolu se zástupci akademické obce: V panelu hovořili mj. předseda Technologické agentury ČR Petr Konvalinka spolu s ředitelem Kanceláře TA ČR Martinem Bunčekem, předseda Grantové agentury ČR Petr Baldrian, vrchní ředitel sekce mezinárodních vztahů Ministerstva školství Václav Velčovský, Iva Škach Vrbíková z Vědecké rady Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu AV ČR, Ján Matejka z Ústavu státu a práva AV ČR a další.

Cílem odborného setkání bylo především vytvořit prostor pro diskusi poskytovatelů a zástupců odborné veřejnosti o systému účelové podpory s důrazem na sdílení zkušeností a dobré praxe při hodnocení návrhů projektů a při práci s hodnotiteli.

Ministryně Helena Langšádlová, která s úvodním příspěvkem program zahájila, zdůraznila potřebu věnovat se systémovým a koncepčním otázkám hodnocení v oblasti účelové podpory. „Vítám dnešní pracovní setkání jako příležitost vzájemně sdílet dobrou praxi všech zúčastněných – je třeba diskutovat o nastavení systému podpory a vyslechnout si náměty vedoucí k jejich možnému zlepšení. Věřím, že naše postupné kroky povedou dále k tomu, aby se sjednotily, přiblížily přístupy jednotlivých poskytovatelů. Usilujeme o nastavení procesů hodnocení v souladu s evropskými standardy tak, aby byly více předvídatelné a transparentní pro všechny žadatele,“ sdělila k tématu ministryně Langšádlová.

V prvním programovém bloku byla diskutována důležitá témata týkající se programů účelové podpory, jakými jsou kupř. principy a implementace hodnocení projektů, kvalifikační předpoklady a oceňování hodnotitelů, pravidla pro řešení projektů a jejich kontrola či férovost a transparentnost systému hodnocení.

Druhý programový blok se pak zaměřil na administrativní, technické a právní aspekty účelové podpory, a to jak z pohledu poskytovatelů, tak z hlediska příjemců. Diskutovány byly rovněž inspirace pro zlepšování systému účelové podpory ze zahraničí a výzvy související s internacionalizací vědeckých pracovišť v ČR.

První místopředseda RVVI Jiří Homola ocenil věcnou a konstruktivní atmosféru setkání. „Dnešní jednání pokládám za velmi přínosné - v rámci diskuse se nám podařilo identifikovat konkrétní výzvy pro systém účelové podpory vědy a výzkumu, kterými se budeme ve spolupráci s poskytovateli dále zabývat,“ řekl k výsledku jednání.

 

Zdroj: Úřad vlády ČR