facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Zástupci české vlády, ministerstva školství, Akademie věd i českých vysokých škol podepsali Memorandum o podpoře výzkumu, vývoje a inovací v České republice. Slavnostní podepisování se se konalo ve čtvrtek 19. prosince na Úřadu vlády.

20. 12. 2019

Akademie věd ČR

Poslední z řady letošních konferencí k Implementaci hodnocení výzkumných organizací Metodika 2017+ se uskutečnila 17. prosince 2019 v Praze. Zástupci Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na ní bilancovali postup zavádění nového způsobu hodnocení a diskutovali problémy, se kterými se setkávají.

19. 12. 2019

Vědavýzkum.cz

Zvýšit počet spin-off společností a posílit komercializaci výsledků výzkumu v Česku, to je cíl nového dokumentu, který připravila pracovní skupina při Radě pro výzkum, vývoj a inovace, a který v pondělí 9. prosince 2019 projednala a schválila vláda.

11. 12. 2019

Vědavýzkum.cz

Český statistický úřad (ČSÚ) dlouhodobě sleduje hlavní charakteristiky financování výzkumu a vývoje. Aktuální publikace shrnuje údaje o přímé veřejné podpoře za rok 2018. Český stát podpořil prostřednictvím státního rozpočtu výzkumné a vývojové činnosti částkou 33,4 miliard korun.

9. 12. 2019

Vědavýzkum.cz

Český statistický úřad (ČSÚ) vydal na konci listopadu Statistickou ročenku České republiky pro rok 2019, která na více než 800 stránkách přináší souhrnné informace o životě v Česku. Již tradičně se také věnuje oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

4. 12. 2019

Vědavýzkum.cz

V úterý 3. prosince 2019 se v prostorách CERGE-EI v Praze uskuteční seminář na téma: Zvyšují daňové odpočty firemní výdaje na VaV? Česko ve srovnání se zeměmi OECD.

1. 12. 2019

CERGE-EI

Institut profesní přípravy pořádá každoroční odborný seminář o aktuálních novinkách v oblasti vědy, výzkumu a inovací pro rok 2019, který se uskuteční ve čtvrtek 28. listopadu 2019 v přednáškovém sále budovy Úřadu městské části Praha 8.

5. 11. 2019

Institut profesní přípravy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo dne 30. října 2019 dokumentaci k provedení hodnocení výzkumných organizací v roce 2020 podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol.

1. 11. 2019

Vědavýzkum.cz

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se společně s členy svého mezinárodního poradního orgánu sešla v pátek 25. října ve Strakově akademii k pravidelnému zasedání. K hlavním bodům jednání patřila debata nad doporučeními expertů z Mezinárodní rady, a dále postupné kroky zavádění Inovační strategie ČR 2019–2030. RVVI také ocenila výši výdajů na výzkum podle zveřejněné zprávy ČSÚ za rok 2018.

30. 10. 2019

RVVI

Jak lze hodnotit dopady veřejných dotací na výzkum a vývoj (VaV) ve firmách? Mají takové výdaje z celospolečenského hlediska smysl? A komu prospívají nejvíce? V nové studii think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR prezentujeme vůbec první odhady míry návratnosti výdajů na VaV v podnikatelském sektoru v České republice. Hodnotíme v ní jak přímé dopady VaV v daném odvětví, tak nepřímé dopady výdajů na VaV skrze tzv. efekt přelévání na zbytek ekonomiky.

29. 10. 2019

IDEA CERGE-EI