facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Podnikatelské výdaje na výzkum a vývoj na celém světě setrvale rostou již od roku 2010. Napříč regiony se však tempo růstu těchto investic lišilo. Čím je to dáno a jak si vedou evropské firmy z hlediska investic do VaV v porovnání se svými globálními konkurenty? Odpovědi nejen na tyto otázky nabízí pravidelná publikace EU Industrial R&D Investment Scoreboard zveřejněná na konci minulého roku.

7. 1. 2021

Vědavýzkum.cz

Od počátku listopadu letošního roku je k dispozici metodické doporučení, které na svém zasedání schválila Vláda ČR. Poskytuje návod, jak u výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur identifikovat činnosti hospodářské a nehospodářské povahy.  

28. 12. 2020

Vědavýzkum.cz

Předpokladem efektivního řízení a financování vědy na všech úrovních je snadný přístup ke kvalitním informacím, včetně těch o vědecké výkonnosti a lidských zdrojích. Právě tyto informace v České republice nově poskytuje výrazně inovovaná a aktualizovaná interaktivní aplikace akademického think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR v rámci společného akademického pracoviště CERGE-EI.

20. 12. 2020

CERGE-EI

Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) na svém 74. zasedání vyzvalo k diskuzi nad novou vizí Evropského výzkumného prostoru. Dvoudenní zasedání ESFRI se konalo virtuálně ve dnech 8. a 9. prosince 2020. Fórum, složené z národních delegací, odborníků, zástupců Evropské komise a asociovaných zemí se shodlo, že výzkumné infrastruktury musí hrát klíčovou roli v budoucí podobě Evropského výzkumného prostoru.

14. 12. 2020

CESNET

Ze státní kasy v minulém roce putovalo na výzkum a vývoj (VaV) o 2,4 miliardy korun více než v předcházejícím roce. Nejvýznamnějším poskytovatel veřejné podpory na VaV zůstává MŠMT. Nezměnila se ani pozice nejvýznamnějších příjemců – stále jsou jimi veřejné vysoké školy. Z regionů se nejvíce veřejné podpory dostává Praze, Jihomoravskému a Středočeskému kraji.

10. 12. 2020

Vědavýzkum.cz

Nedávno se uskutečnil každoroční seminář Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách s podtitulem Financování – Lidé – Spolupráce. Seminář každoročně pořádá Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem. Letos přiblížil výsledky analýzy  financování výzkumu a vývoje ve veřejném sektoru v posledních deseti letech nebo údaje o výzkumných pracovnících ve VaV.

1. 12. 2020

Vědavýzkum.cz

Dne 9. října 2020 jmenovala Evropská komise sedm expertů za členy nezávislé komise zodpovědné za výběr příštího předsedy Evropské rady pro výzkum (ERC). Nezávislá komise odborníků předá Evropské komisi své doporučení ohledně nejlepších kandidátů na místo předsedy na základě konzultací s vědeckou komunitou a otevřené výzvy k podávání přihlášek.

23. 11. 2020

CZELO

Vláda na svém jednání v pondělí 16. listopadu schválila návrh na jmenování dvou nových členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Jsou jimi Marián Hajdúch, který je ředitelem Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, a Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

18. 11. 2020

Vědavýzkum.cz

Think-tank IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR vydal aktualizovanou verzi internetové aplikace A Comparison of Journal Citation Indices, která usnadňuje orientaci ve světě vědeckých časopisů.

10. 11. 2020

IDEA CERGE-EI

Česko stále vykazuje nadprodukci vědeckých publikací, mnohdy v ne zrovna kvalitních časopisech. Situace je specifická v každém oboru, nicméně ve většině z nich výrazně zaostáváme za zeměmi EU 15. Co říkají komentáře odborných panelů k nově zveřejněným bibliometrickým analýzám v rámci Metodiky 2017+?

9. 11. 2020

Vědavýzkum.cz