facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

V pátek 29. května 2020 proběhlo ve Strakově akademii pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace. K hlavním bodům jednání patřily Implementace Metodiky hodnocení výzkumných organizací 2017+ a volba členů Komise pro problematiku klimatu. Členem Mezinárodní rady byl jmenován uznávaný indický fyzik Ajay Kumar Sood.

1. 6. 2020

Vědavýzkum.cz

Národní informační centrum pro evropský výzkum vytvořilo jednoduchou interaktivní vizualizaci, která se týká účasti vysokoškolského sektoru v dosavadním průběhu programu Horizont 2020.

31. 5. 2020

Technologické centrum AV ČR

Signatáři otevřeného dopisu ministru zdravotnictví, kteří kritizovali plán na vývoj „české vakcíny“ proti koronaviru, zakládají expertní komisi k vědecko-technologickým otázkám onemocnění covid-19 a jeho původci viru SARS-CoV-2. Svolavatelem expertní skupiny, o kterou projevil zájem ministr Adam Vojtěch, je místopředseda Učené společnosti a ředitel Biologického centra AV ČR Libor Grubhoffer.

22. 5. 2020

Učená společnost ČR

Třetí ročník konference zaměřené na veřejnou politiku v oblasti výzkumu, vývoje a inovací se uskuteční 1. 10. 2020 v Praze. Tématem bude internacionalizace vědy a mezinárodní aspekty vědní politiky. Registrujte se již nyní. 

22. 5. 2020

alevia

S letošním rokem skončí podpora v rámci Národního programu udržitelnosti II, který měl zajistit financování nových výzkumných kapacit vybudovaných z evropských prostředků a posílení jejich stability a konkurenceschopnosti. Vládní RVVI nyní hodnotí přínosy těchto center a s pomocí poskytovatelů podpory vyčíslila náklady na jejich provoz v letech 2021 – 2023.

17. 5. 2020

Vědavýzkum.cz

Patentové údaje přináší informace o výsledcích výzkumné, vývojové a inovační činnosti v podobě nových trendů ve vybraných oblastech techniky a šíření vědeckých znalostí. Vypovídají i o ekonomické atraktivitě Česka pro zahraniční investory a především exportéry. Z nově vydané patentové statistiky Českého statistického úřadu vybíráme aktuální informace o patentové aktivitě veřejných výzkumných institucí a vysokých škol.

4. 5. 2020

Vědavýzkum.cz

Evropská unie chce sjednotit úsilí členských států v boji proti koronaviru SARS-CoV-2. Výrazem této snahy je akční plán ERAvsCorona, který přináší rámec pro dosavadní iniciativy v boji proti viru a onemocnění, které způsobuje. V rámci zastřešujícího dokumentu již bylo přijato prvních deset prioritních opatření, která v krátkodobém horizontu reagují na aktuální pandemii.

24. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Společně s ostatními dokumenty schválila Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) v rámci svého 355. zasedání formou per rollam také návrh Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+. Materiál teď putuje do mezirezortního připomínkového řízení, pak jej bude schvalovat vláda. Navrhuje pět strategických cílů a 27 opatření, jak jich dosáhnout.

17. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

V rámci hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky 2017+ bylo mezi výsledky doplněno indikativní škálování výzkumných organizací po dvou letech implementace hodnocení, schválené Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Dělí výzkumné organizace do čtyř skupin podle kvality jejich vybraných výsledků v národním měřítku.

16. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na svém webu v rámci často kladených otázek ohledně dopadů pandemie COVID-19 zveřejnilo informace k hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol, jehož přípravná fáze aktuálně probíhá.

1. 4. 2020

MŠMT