facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na svém 368. zasedání v pátek 25. června 2021 volila tři členy předsednictva Technologické agentury ČR. Po jmenování vládou se funkce poprvé ujmou Matúš Šucha a Jiří Očadlík. Své druhé funkční období zahájí Jiří Plešek.

28. 6. 2021

Vědavýzkum.cz

Asociace výzkumných univerzit ČR vyjadřuje zásadní nesouhlas s rozhodnutím vlády o snížení rozpočtové kapitoly na vědu a výzkum, kterou předložilo Ministerstvo financí ČR.

9. 6. 2021

Asociace výzkumných univerzit ČR

V těchto dnech probíhá intenzivní příprava návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace (VaVaI) na rok 2022 s výhledem na léta 2023 a 2024. V této souvislosti Ministerstvo financí ČR (MF ČR) předložilo vládě ČR návrh státního rozpočtu ČR na léta 2022–2024, který má být projednán na schůzi vlády už dnes.

7. 6. 2021

Akademie věd ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo na základě výsledků kompletního hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol podle Metodiky 2017+ maximální výši motivační části institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) v letech 2021–2025, o kterou bude vysokým školám navýšena již poskytnutá stabilizační část podpory.

18. 5. 2021

Vědavýzkum.cz

Projekt MŠMT s názvem „Strategická inteligence pro výzkum a inovace (STRATIN+)“ bude v období let 2021–2024 podpořen částkou přesahující 92 mil. Kč. Zásadně napomůže k přípravě, tvorbě, implementaci a vyhodnocování výzkumné a inovační politiky ČR, založené na analytických podkladech k přijímání informovaných politických rozhodnutí vládou ČR, i jednotlivými vládními, výzkumnými a inovačními stakeholdery.

27. 4. 2021

MŠMT

Na konci března Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) schválila výsledky takzvaného škálování všech výzkumných organizací dle Metodiky 2017+. Výzkumné organizace byly rozděleny do čtyř skupin podle kvality jejich vybraných výsledků výzkumu a vývoje v národním měřítku. Jak si jednotlivé vysoké školy a další výzkumné organizace po třech letech hodnocení vedou?

26. 4. 2021

Vědavýzkum.cz

Program Marie Sklodowska-Curie Actions naplnil, nebo dokonce předčil očekávání naprosté většiny svých účastníků. Devět z deseti výzkumníků je s jeho fungováním spokojeno, až třem čtvrtinám dopomohl získat nové zaměstnání.

21. 4. 2021

Vědavýzkum.cz

Zatímco globálně význam nepřímé veřejné podpory výzkumu a vývoje prováděného v soukromých podnicích roste, v Česku počet firem využívajících daňové odpočty na výzkum a vývoj setrvale klesá. V roce 2019 podniky díky odpočtům ušetřily asi 2,7 miliardy korun, dvě třetiny této částky získaly podniky pod zahraniční kontrolou.

16. 4. 2021

Vědavýzkum.cz

V souvislosti s končícím funkčním obdobím členů předsednictva Technologické agentury České republiky (dále jen „TA ČR“) ke dni 12. října 2021, vyhlašuje předseda vlády a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Andrej Babiš výzvu k podávání návrhů na 3 členky / členy předsednictva TA ČR.

11. 4. 2021

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Ministr školství mládeže a tělovýchovy Robert Plaga reaguje na otevřený dopis, v němž skupina předních českých vědců ministra žádá o podporu EMBO grantů pro Českou republiku formou navýšení počtu udělovaných EMBO instalačních grantů na úroveň dvou až tří nově podpořených osob ročně a zajištění finančních prostředků k jejich realizaci ze státního rozpočtu.

9. 4. 2021

MŠMT