facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Technologické centrum AV ČR publikovalo studii o výzkumném a inovačním potenciálu České republiky v nastupujících technologických trendech. Studie dává do souvislostí identifikované technologické trendy, nově vznikající technologie a výzkumný potenciál ČR. Poukazuje na směry, kde má ČR zkušenosti a kapacity ve výzkumu, kterými je strategické se zabývat.

14. 3. 2021

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) uspořádá ve druhé polovině roku 2021 další cyklus evaluace přínosů členství České republiky v mezinárodních organizacích výzkumu, vývoje a inovací.  Předmětem hodnocení budou benefity vyplývající ze zapojení ČR do mezinárodních výzkumných infrastruktur, které jsou právně etablované jakožto mezinárodní organizace, ustavené podle mezinárodního práva veřejného, a kterých se ČR jako členský stát účastní.

4. 3. 2021

CESNET

Na jednání vlády dne 8. února 2021 byla schválena nominace molekulárního biologa a držitele prestižního ocenění Česká hlava Václava Hořejšího na člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace. 

26. 2. 2021

Vědavýzkum.cz

Pandemie Covid-19 akcelerovala vědeckou spolupráci, poskytla oporu pro politické rozhodování v době krize a odhalila existující mezery v inovačních ekosystémech. Potvrdila, že věda a inovace hrají zásadní roli v řešení globálních společenských problémů. Stávající ekonomická krize však představuje pro další rozvoj vědy a inovací zásadní výzvu. Podaří se tuto výzvu přetavit v příležitost k zásadním systémovým změnám?

21. 2. 2021

Vědavýzkum.cz

Do zásadní citační databáze Scopus neustále pronikají predátorské výsledky. Vědecký časopis Nature v novém článku cituje výzkum vědců z akademického think-tanku IDEA při CERGE-EI, publikovaný nedávno v časopise Scientometrics.

16. 2. 2021

CERGE-EI

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky na roky 2021-2027 (Národní RIS3 strategie) je strategický dokument zajišťující efektivní zacílení evropských, národních, regionálních a soukromých prostředků na podporu orientovaného a aplikovaného výzkumu a inovací. Nová RIS3 strategie se bude mimo jiné snažit systematicky mobilizovat výzkumníky, inovátory, podnikatele, zástupce univerzit i veřejnou sférou k objevování nových příležitostí a ke vzájemné spolupráci. 

14. 2. 2021

Mariya Gabriel, evropská komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež, a Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu, se ve svém příspěvku zamýšlejí nad novým programem Horizont Evropa. Mimo jiné se například odhaduje, že díky novému programu vznikne do konce roku 2027 v oblasti výzkumu a vývoje až 100 000 pracovních míst. Program také poprvé zahrnuje nový samostatný pilíř opatření na podporu přelomových inovací. 

12. 2. 2021

Martina Dlabajová & Mariya Gabriel

Think-tank IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR Vás srdečně zve na on-line webinář s diskusí, který se uskuteční v pátek 19. února 2021.

12. 2. 2021

CERGE-EI

Úřad vlády vypracoval každoroční Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím. Vyplývá z ní, že přestože výdaje na výzkum a vývoj v Česku i v roce 2019 nadále rostly, v českém výzkumném prostředí přetrvávají některé neduhy. Mimo jiné stále trvá genderová nevyváženost ve všech sektorech výzkumu.

5. 2. 2021

Vědavýzkum.cz

Je spuštěn nový online rozcestník Hodnocení VaVaI podle Metodiky 2017+. Najdete v něm mimo jiné také výstupy z Modulu 1 a 2 či souhrnné zprávy pro poskytovatele.

5. 2. 2021

RVVI