facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Devět českých vysokých škol založilo Meziregionální univerzitní radu (MUR). Jejím cílem má být posílení role vysokých škol v regionech, zvýšení konkurenceschopnosti a prosazování principů spravedlivého hodnocení vysokých škol. Prvním předsedou nové asociace bude rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vladimír Sedlařík.

27. 5. 2022

Vědavýzkum.cz

Za velkým úspěchem často stojí schopní vůdci a vůdkyně. Ale je vůdcovství vrozené, nebo se vůdcovství naučíme během života? Vědecké studie dochází k závěru, že kvalitní leadership je pravděpodobně dílem obojího, tedy biologického a naučeného principu.

22. 5. 2022

CEITEC

Technologické centrum AV ČR zveřejnilo krátké statistiky, které srovnávají, jak reagují jednotlivé členské země na výzvy 7. rámcového programu a programu Horizont 2020. Také ukazují, kolik prostředků se z těchto programů podařilo členským státům vyčerpat.

12. 5. 2022

Vědavýzkum.cz

V souvislosti s ukončením členství jednoho člena vědecké rady Grantové agentury České republiky, vyhlašuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace, v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na členku / člena vědecké rady GA ČR.

6. 5. 2022

RVVI

Evropská komise vyhlásila výzvu na podávání přihlášek do expertní skupiny k půdě - Commission Expert Group on the implementation of the EU Soil Strategy for 2030.

25. 4. 2022

Technologické centrum AV ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyzývá výzkumné organizace a ostatní příjemce podpory na výzkum a vývoj z rozpočtové kapitoly MŠMT k odevzdání dat do RIV.

20. 4. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi, jejich sdružení a ústřední orgány státní správy k podávání návrhů na členy poradního orgánu Rady – Bioetické komise.

16. 4. 2022

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Mezinárodní visegradský fond spustil již 3. výzvu do školicího programu na podporu spolupráce v oblasti inovací a startupů mezi zeměmi Visegradské čtyřky a Státem Izrael. Zájemci mohou posílat své přihlášky do 4. května tohoto roku. Školicí program v Izraeli proběhne v 1. pol. září 2022.

15. 4. 2022

CzechInvest

Evropská výkonná agentura pro výzkum (REA) vyzývá odborníky z nejrůznějších oblastí, aby se zaregistrovali do databáze expertů Evropské komise.

13. 4. 2022

Evropská komise

Oblast vědy, výzkumu a nových technologií má zásadní význam pro rozvoj hospodářství. Je důležitým nástrojem podpory vnějších ekonomických vztahů, bezpečnosti, ale i zahraniční rozvojové spolupráce. Je také klíčovým stavebním kamenem druhé ekonomické transformace, kterou prezentovali lídři české ekonomiky a Svaz průmyslu a dopravy České republiky.

8. 4. 2022

Export.cz