facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jak je na tom česká věda? Podle studie máme málo patentů

21. 8. 2022
Jak je na tom česká věda? Podle studie máme málo patentů

Nejnovější zpráva o stavu evropského výzkumu, vývoje a inovací mapuje evropský vědecký a inovační výkon během posledních dvou let. Jak se v tomto hodnocení daří Česku? Podle zprávy jsme spíše podprůměrní mimo jiné v počtu podaných patentů, naopak se nám daří například minimalizovat riziko upadnutí do chudoby.

SRIP0

Již od roku 2016 vydává Generální ředitelství pro výzkum a inovace Evropské komise každé dva roky Zprávu o výkonnosti vědy, výzkumu a inovací v Evropské unii (Science, Research and Innovation Performance of the EU – SRIP). Tento zásadní hodnoticí dokument kombinuje makroekonomická datavědecko-výzkumné indikátory s hlubší analýzou vybraných témat. O celoevropských výsledcích si můžete přečíst exkluzivně na Vědavýzkum.cz zde.

Zpráva SRIP ale poskytuje také pohled na národní výkon v oblasti výzkumu a inovací. Jaké vysvědčení podává zpráva o výkonnosti české vědy a výzkumu? A jaké rozdíly panují mezi členskými státy západní a východní Evropy?

Dokument poskytuje rozsáhlý dataset indikátorů sledujících obecné i dílčí komponenty, jež působí na inovační procesy evropských zemí. Prvním zajímavým dílčím ukazatelem o české vědě je (po Rumunsku) druhý nejvyšší pokles počtu vědeckých publikací na téma zdraví v letech 2019–2020.
SRIP1

Zdroj: Science, Research and Innovation Performance of the EU 2022, str. 31.

Spíše průměrnou pozici Česká republika zastává v alokaci zdrojů do výzkumu a inovací v rámci srovnatelných národních plánů obnovy po pandemii koronaviru (9 %, stejně jako Portugalsko a o  1 % méně než evropský průměr). V podílu mladých podniků či startupů ne starších pěti let na celkovém počtu zaměstnavatelských podniků Česko atakuje evropský průměr 30 % (oproti roku 2012 lze však sledovat mírný pokles), což dokresluje i metodika EIDES, jež srovnává fyzické a digitální předpoklady pro založení podnikání (a uvolnění rizikového kapitálu), podle které spadáme do třetí kategorie, tzv. dohánějících zemí.
SRIP2

Srovnání České republiky, Portugalska, Rakouska a Dánska podle metodiky EIDES v roce 2020.

Zdroj: Aplikace EIDES – Country Comparison.

Podobně si Česko stojí také v podílu rychle rostoucích firem, kdy je mírně pod průměrnými 12 % a ani se svými čtyřmi „unicorny“ (soukromé startupy, jejichž hodnota přesáhla jednu miliardu dolarů) zvlášť nevybočuje. Z následující mapy lze vyčíst, že průměrná je v Česku také zaměstnanost lidí ve vědě a technologických oborech, a to i z perspektivy regionálního rozložení.

SRIP3

Zdroj: Science, Research and Innovation Performance of the EU 2022, str. 98.

V čem naopak podle zprávy Česko, podobně jako Slovensko, Slovinsko a skandinávské země, exceluje, je nejnižší riziko upadnutí do chudoby a sociálního vyloučení, kterým bylo v roce 2020 postiženo 11,5 % populace, přičemž evropský průměr se pohybuje kolem 20 %. Je ovšem třeba doplnit, že tyto údaje vypovídají o době předcházející hlavním dopadům pandemie, před nástupem energetické krizeruskou agresí na Ukrajině.

Oproti Skandinávii, ale podobně jako u dalších středoevropských zemí, byla u nás v letech 2000–2018 zaznamenána relativně nízká diference v počtu podaných patentů mezi metropolitní oblastí a regiony. Již tradičně dobrou pozici si Česko upevňuje ve sféře ICT vzdělávání ve firmách (modrá tabulka níže), nicméně v nadstandardních digitálních dovednostech a schopnosti adaptace na nový software (zelená tabulka níže) zůstáváme v evropském průměru.

Srip4Srip5Zdroj: Science, Research and Innovation Performance of the EU 2022, str. 278.

Postavení České republiky jako spíše průměrného inovátora potvrzuje a shrnuje také další měřicí instrument Evropské komise – Evropský srovnávací přehled inovací (European Innovation Scoreboard) pro rok 2021. Ten mezi silné stránky Česka počítá vysokou míru absolventů doktorského studia, vzdělávání a specializaci v ICT technologiích, vývoz technologicky pokročilých produktů a nízké emise jemných částic do ovzduší. Naopak mezi slabiny řadí nízký počet podaných patentů a pohyb rizikového kapitálu ve sféře vědy a výzkumu.

Strnulost české vědy a výzkumu, respektive jejich uzavřenost a lpění na zavedených postupech a vazbách, ostatně dokládá i pohled zevnitř. Například podle Indexu prosperity Česka odpovídá kvalita domácího vzdělávání a výzkumu 13. příčce mezi 27 zeměmi Evropské unie. „České instituce často trpí tím, že se fixují na své agendy a od poskytovatelů čekají dlouhodobou podporu svých témat,“ uvedla Jana Klánová v nedávném rozhovoru pro Vědavýzkum.cz. „Tak ale evropské projekty nefungují. Programy financované z evropských zdrojů daleko více reagují na společenskou poptávku a očekávají návrh komplexních řešení.“ Ředitelka výzkumného centra RECETOX nezůstává u konstatování, ale nabízí odpovídající recepty, jedním z nich jsou „multidisciplinární týmy, ve kterých jsou i odborníci na komunikaci výsledků všem zainteresovaným partnerům nebo na využití aplikačního potenciálu.“

Evropská krize?

V jakém stavu jsou evropská věda a výzkum ve výsledku jako celek? Souhrnně řečeno, ve srovnání s ostatními globálními veličinami a v kombinaci s neočekávanými vnějšími událostmi se produktivita a konkurenceschopnost evropské, potažmo i české vědy, výzkumu a inovací neukazuje v právě lichotivém světle. Ačkoliv výdaje na výzkum a inovace v „covidovém“ roce 2020 meziročně stouply o jednu desetinu na 2,3 %, bylo to způsobeno spíše poklesem HDP než pozitivními strukturálními změnami.

Vážnost situace podtrhuje nový termín „evropská krize“, který postupně nahrazuje termín globální ekonomická krize a do jehož vleku se přirozeně dostává i česká věda a průmysl. Narušení výrobních a dodavatelských řetězců pak komisařka Mariya Gabriel v rozhovoru pro časopis Science Business spojuje s urgentní potřebou opuštění přežívajících dogmat a nové orientace evropské vědy a výzkumu na efektivnější procedury: „Válka nás nutí urychlit tempo, myslet strategicky a získat spojence, kteří sdílejí naše zásady a hodnoty a dokážou propojit slova s činy.“

Černé scénáře zpráva vyvažuje poukazem na upevňování evropské suverenity ve výzkumu a inovacích týkajících se řešení globální klimatické změny. V tomto směru je možné letošní zprávu Evropské komise číst nejen jako argument pro Zelenou dohodu pro Evropu, ale také jako memento, že je třeba tuto dohodu neustále revidovat z pozic nejnovějších poznatků vědy a výzkumu a otevřít ji takovým inovacím, které umožní pružně zareagovat na nenadálé zvraty a současně vytvoří vhodné ekonomické podmínky a politické rámce pro realizaci těch nejambicióznějších cílů.

Celá zpráva Science, Research and Innovation Performance of the EU je dostupná zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (MP)

Zdroje: SRIP – Science, Research and Innovation Performance of the EU 2022Evropská komise, EIDESEuropean innovation scoreboard 2021EurostatScience Business