facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Patent Index 2023: Česku narostl počet evropských patentů, daří se mu v přístrojové technice a chemii

27. 3. 2024
Patent Index 2023: Česku narostl počet evropských patentů, daří se mu v přístrojové technice a chemii

K Evropskému patentovému úřadu (EPÚ) bylo v roce 2023 podáno 199 275 přihlášek, což představuje nárůst o 2,9 % oproti roku 2022 a nový rekord. Zveřejněný Patent Index 2023 potvrdil narůstající trend v počtech evropských patentových přihlášek (4,7 % mezi lety 2020 a 2021 a 2,6 % mezi lety 2021 a 2022).

EPO statistika

„Naše nejnovější statistiky ukazují, že se inovacím na celém světě v roce 2023 dařilo,“ řekl předseda EPÚ António Campinos. „EPÚ musel podrobit průzkumu více přihlášek než kdy předtím, což svědčí jak o atraktivitě evropského technologického trhu, tak o vysoké kvalitě našich produktů a služeb. Evropské malé a střední podniky stále častěji využívají patenty, přičemž podíl žádostí o patenty podaných těmito subjekty dosáhl v loňském roce zatím nejvyšší úrovně. Tyto podniky mohou nyní také těžit z nového jednotného patentu, který výrazně zlepšuje prostředí pro inovace v Evropě a poskytuje inovátorům jednodušší a nákladově efektivnější možnost chránit své vynálezy a uvést je na obrovský trh EU.”

  • V roce 2023 obdržel Evropský patentový úřad 199 275 přihlášek, což představuje meziroční nárůst o 2,9 %.
  • 241 přihlášek evropských patentů pochází od českých subjektů, což je o 8,6 % více než v roce 2022.
  • Téměř čtvrtina přihlášek pochází od malých a středních podniků.
  • Nejaktivnějšími přihlašovateli jsou firmy Huawei, Samsung, LG, Qualcomm a Ericsson.
  • Za vysokými počty přihlášek evropských patentů stojí hlavně přihlašovatelé z USA, Německa, Japonska, Číny a Jižní Koreje.
  • Pouze u 27 % přihlášek je alespoň jednou původkyní žena.
  • Jednotný účinek je požadován u 22,3 % všech evropských patentů udělených ve druhé polovině roku 2023.

Growth of patent applications 2023

Boom v digitálních technologiích a energetice

Předními technickými obory pro přihlašování patentů v EPÚ byly v loňském roce digitální komunikace (zahrnující technologie související s mobilními sítěmi), lékařská technikavýpočetní technika. Nejsilněji ze všech technologických oborů však v roce 2023 rostly elektrické stroje, přístroje, energetika (+12,2 % oproti roku 2022). Tento obor pokrývá vynálezy související s technologiemi čisté energie včetně baterií (+28 %). Dále pokračoval růst patentové aktivity v oblasti biotechnologií (+5,9 %). Nejvíce patentových přihlášek v oboru digitální komunikace pocházelo ze Švédska (následované Finskem a Německem), v lékařské technice bylo na špici Německo (následované Švýcarskem a Holandskem), v oblasti výpočetní techniky vedlo opět Německo (následované Francií a Velkou Británií). Německo vedlo i v mnoha dalších oborech (doprava, farmacie, biotechnologie, elektrické stroje, přístroje, organická chemie). 

Technical fields 2023

Česko zvyšuje počet patentových přihlášek

Pět zemí, ze kterých pochází nejvíce přihlášek podaných k EPÚ v roce 2023, jsou USA, Německo, Japonsko, Čína a Jižní Korea. Z Německa pocházelo 12,5 % patentových přihlášek. Pouze 43 % přihlášek pocházelo ze 39 členských zemí Evropské patentové organizace, 57 % přihlášek má původ mimo Evropu. Česká republika zaujímá v absolutních číslech 33. pozici.

Top 50 countries 2023

Počet přihlášek ze členských zemí Evropské patentové organizace v roce 2023 mírně vzrostl (85 748, +1,8 % oproti roku 2022). Evropské společnosti vykázaly nadprůměrný růst v oborech digitální komunikace (+10,7 %), biotechnologie (+6,4 %), výpočetní technika (+4,2 %) a měření (+4 %).

Patentové přihlášky od společností a vynálezců z Německa se po loňském poklesu vrátily ke vzestupnému trendu (+1,4 %), zatímco francouzské firmy podaly o něco méně přihlášek (-1,5 %). Přibylo patentových přihlášek z většiny ostatních evropských zemí včetně České republiky (+8,6 %). Z Česka pocházelo v roce 2023 241 patentových přihlášek, v roce 2022 to bylo 222 patentových přihlášek. Historicky nejvíce patentových přihlášek však mělo Česko v roce 2018, kdy podalo 248 patentových přihlášek. Sousední Slovensko mělo pouze 56 patentových přihlášek, Polsko mělo 671 přihlášek, Rakousko 2 355 přihlášek. V počtu patentových přihlášek na obyvatele opět vede Švýcarsko (1085,3 přihlášek na milion obyvatel), následované několika severskými zeměmi (viz Patentové přihlášky na milion obyvatel). Česká republika má 23 patentových přihlášek na milion obyvatel, Slovensko 10,3 přihlášek na milion obyvatel, Polsko 17,7 na milion obyvatel, Rakousko 263,6 a Německo 300,2 přihlášek na milion obyvatel. 

Celkový růst patentových přihlášek u EPÚ v roce 2023 byl poháněn především prudkým nárůstem z Jižní Koreje (+21 %) a Číny (+8,8 %). Korejská republika se do první pětky dostala poprvé, zatímco patentové přihlášky z Číny se od roku 2018 více než zdvojnásobily.

Ne všechny patentové přihlášky skončí udělením patentu. Evropský patentový úřad samozřejmě sleduje nejen počet podaných přihlášek, ale i počet skutečně udělených patentů. Zatímco v roce 2014 měla Česká republika pouze 66 udělených patentů, v roce 2023 to bylo 134 patentů. Nejvíce patentů však získala v roce 2019, kdy jí bylo uděleno 172 patentů. Poté počet patentů v roce 2020 klesl na 154 a v roce 2022 dokonce na pouhých 85 udělených patentů. 

Co se týče oborového rozložení získaných patentů, tak nejvíce udělených patentů českým přihlašovatelům bylo z oboru lékařská technika (19 patentů), následovaná měřicí technikou (11 patentů) a dopravou (10 patentů). Obecně mají Češi nejvíce patentů v oblasti strojního inženýrství, poté v přístrojové technice a v chemii. 

Huawei vede mezi přihlašovateli

Společnost Huawei podala v roce 2023 opět nejvíce přihlášek k EPÚ. Bylo jich více než 5 000 a tvoří téměř čtvrtinu všech podání k EPÚ z Číny. Samsung a LG se umístily na 2. a 3. místě a společně tvořily dvě třetiny všech evropských patentových přihlášek pocházejících z Korejské republiky. První pětku uzavřely firmy Qualcomm a Ericsson. V první desítce jsou čtyři společnosti z Evropy, dvě z Korejské republiky, dvě z USA a po jedné z Číny a Japonska.

Top 10 applicants with rank 2023

Téměř čtvrtina přihlášek evropských patentů je podána malými nebo středními podniky

Patenty jsou důležité i pro malé a střední firmy. Přímo od vynálezce nebo od malého či středního podniku (méně než 250 zaměstnanců) pocházelo 23 % přihlášek podaných k EPÚ v roce 2023. Dalších 8% přihlášek podaly univerzity a veřejné výzkumné instituce (viz Rozdělení uchazečů podle kategorií).

Zaostřeno na vynálezkyně

Patent Index 2023 se poprvé zaměřuje na ženy vynálezkyně. Ze všech patentových přihlášek pocházejících z Evropy byla mezi původkyněmi uvedena alespoň jedna žena ve 27 % případů. Největší podíl žen vynálezkyň je u přihlášek evropských patentů ze Španělska (46 %), Francie (33 %) a Belgie (32 %). Z hlediska technologických sektorů se podíl pohyboval v průměru od 14 % u patentových přihlášek ve strojírenství po 50 % v chemii.

Jednotný patent

Od 1. června 2023 mohou přihlašovatelé využít možnost jednotného patentového systému – nového způsobu, jak získat najednou patentovou ochranu v 17 členských státech EU, ve kterých má evropský patent jednotný právní účinek a lze jej vymáhat nebo soudit před Jednotným patentovým soudem. O jednotný účinek evropského patentu bylo požádáno u 17,5 % všech evropských patentů udělených v roce 2023 (více než 18 300 podaných žádostí) a u 22,3 % patentů udělených ve druhé polovině roku 2023 po spuštění systému. Majitelé patentů z Evropy (39 členských států EPO) využili tuto možnost nejčastěji (25,8 %), následováni těmi z USA a Číny (shodně 10,9 %), Korejské republiky (9,7 %) a Japonska (4,9 %). Hlavními žadateli o jednotný patent v roce 2023 byly Johnson & Johnson, Siemens, Qualcomm, Samsung a Ericsson. Čeští přihlašovatelé této možnosti využili ve 47 případech.

Plné znění Patent Index 2023 je dostupné na stránkách Evropského patentového úřadu.

 

Autor: Martina Kurfirstová, Vladislava Vojtíšková (Vědavýzkum.cz

Zdroj: Úřad pro průmyslové vlastnictví, Evropský patentový úřad