facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Konference SCI-PO 2022

12. 7. 2022
Konference SCI-PO 2022

Můžete se těšit již na pátý ročník konference SCI-PO (Science Policy), která se uskuteční 18. října 2022 v Praze. Od svého vzniku v roce 2018 je konference zaměřena na aktuální témata veřejné politiky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

20220708scipo2020

SCIPO 2020

Pořadateli konference, která se bude konat v aule Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy na Malostranském náměstí 2 v Praze, jsou Technologické centrum AV ČRTertiary Education & Research Institute (TERI) ve spolupráci think-tankem IDEA při CERGE EIFilozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, s organizační podporou společnosti alevia. Mediálním partnerem konference je portál Vědavýzkum.cz.

Hlavním tématem letošního ročníku jsou výzkumné infrastruktury a jejich role v systému výzkumu, vývoje a inovací České republiky. Součástí dopoledního programu je krátká přednáška zahraničního host, prezentace vybraných doporučení v oblasti řízení výzkumných infrastruktur na národní úrovni a reakce členů panelu. Odpolední program se zaměří na institucionální úroveň řízení výzkumných infrastruktur – prezentace vybraných doporučení a komentáře panelistů. Dále bude následovat všeobecná diskuse a závěry. Jednacím jazykem konference je čeština, přednáška zahraničního hosta a následná diskuse budou probíhat v angličtině a bez tlumočení.

Pracovní verze programu

Dopolední blok

  • 09:00 – 10:00 Příjezd účastníků, registrace
  • 10:00 – 10:15 Zahájení konference
  • 10:15 – 10:55 Zahraniční dobrá praxe včetně diskuse
  • 10:55 – 11:10 Přestávka
  • 11:10 – 11:25 Shrnutí doporučení – národní úroveň
  • 11:25 – 12:25 Panelová diskuse – Štěpán Jurajda, Tomáš Polívka, Aneta Caithamlová, Martin Bunček

Odpolední blok

  • 13:30 – 13:45 Shrnutí doporučení – institucionální úroveň
  • 13:45 – 14:45 Panelová diskuse – Jan Hajič, Michal Urbánek, Jiří Nantl
  • 14:45 – 15:00 Přestávka
  • 15:00 – 16:00 Diskuse, závěry, zakončení

Konference bude probíhat prezenční formou a je bez poplatku. Plánovaná kapacita konference je 50 až 80 účastníků. Prezenční průběh konference bude přizpůsoben platným hygienickým podmínkám.

U příležitosti konference bude vydán jako každoročně konferenční sborník s příspěvky, které se kromě řízení výzkumných infrastruktur dotýkají také vědní a inovační politiky, právního rámce výzkumu a vývoje, ochrany duševního vlastnictví, komercializace výzkumných výsledků, transferu znalostí a technologií, spolupráce výzkumné a aplikační sféry, managementu a řízení výzkumu a vývoje či jeho financování.

20220708scipo2019

SCIPO 2019

První ročník konference se uskutečnil na podzim roku 2018 v Technologickém centru AV ČR. Obsahově byl zaměřen na různá témata z oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Mezi nimi například principy a dopady veřejné vědní politiky, právní rámec, problematiku ochrany duševního vlastnictví, komercializaci výstupů VaV, transfer znalostí a technologií, spolupráci výzkumné a aplikační sféry, management a řízení VaV, mezinárodní spolupráci a hodnocení a dopady VVI.

Na půdě CERGE-EI se 26. 9. 2019 v rámci druhého ročníku konference diskutovala především Inovační strategie České republiky na roky 2019-30. Další otázky se týkaly toho, co může stát dělat pro podporu a směřování výzkumu, vývoje a inovací a jaká je vůbec role strategických dokumentů v této oblasti. Na záznam některých částí se můžete podívat zde.

Již pod novým akronymem SCI-PO (Science Policy) se v Praze dne 1. 10. 2020 uskutečnil třetí ročník konference. Tentokrát se věnoval internacionalizaci a mezinárodním aspektům vědní politiky. Tento ročník již ovlivnila pandemie COVID-19, proto byla konference vysílána on-line z budovy Akademie věd ČR na Národní třídě. Můžete si shlédnout příspěvek Michala Pazoura o motivech a překážkách mezinárodní spolupráce nebo se podívat na příspěvek Daniela Münichabibliometrické opoře vědy.

Také čtvrtý ročník konference s názvem SCI-PO 2021: Dopady výzkumu, vývoje výzkumných infrastruktur na společnost se kvůli probíhající pandemii uskutečnil on-line, vysílalo se 30. 9. 2021 z moderního konferenčního studia CERGE-EI. Můžete si přečíst například komentář Štěpána Jurajdy, který se zamýšlí nad tím, jak hodnotit dopady veřejných investic do výzkumu a vývoje na společnost, a reaguje na příspěvek Michala Pazoura, který konferenci zazněl.

scipo2019 2

 SCIPO 2019

Zdroj: alevia, TC AV ČR, TERI


SCIPO2022Konference je součástí projektu Nástroje strategického řízení výzkumných infrastruktur (INFRAM) podpořeného v rámci 3. veřejné soutěže vyhlášené Technologickou agenturou České republiky v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, pod číslem TL03000563.

Konference SCI-PO 2022 je satelitní akcí (satelite event) ICRI – International Conference on Research Infrastructures, která se koná v Brně od 19 do 21. října 2022.

 

« Červen 2024 »
Po Út St Čt So Ne
          2
3 8 9
15 16
18 21
28 29 30