facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Bibliometrická opora hodnocení vědy: Příklady z ČR a mezinárodní srovnání

15. 10. 2020
Bibliometrická opora hodnocení vědy: Příklady z ČR a mezinárodní srovnání

Jak může vypadat a k čemu je dobrá bibliometrická podpora hodnocení výzkumu a vývoje na úrovni instituce? Ve svém příspěvku z letošní konference SCI-PO 2020: Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, to na příkladu Univerzity Karlovy ukazuje Daniel Münich.

Ve čtvrtek 1. října 2020 se uskutečnil již třetí ročník konference SCI-PO 2020, tentokrát na téma Internacionalizace a mezinárodní aspekty vědní politiky. Kvůli omezením se celá akce konala on-line. Vybrané příspěvky přednesené na konferenci zprostředkováváme na portále formou zkrácených textů a videí. Daniel Münich (IDEA CERGE-EI) ve svém příspěvku představuje právě dokončovanou bibliometrickou oporu interního hodnocení výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově a také aplikaci IDEA mapující citační ohlas českých výzkumných pracovišť v databázi Web of Science:

SCIPO munich04

Rozsáhlé vnitřní hodnocení vědy na Univerzitě Karlově je nyní v pokročilé fázi. Významnou informační oporu hodnocení představuje komplexní bibliometrická zpráva. Ta byla k dispozici nejen mezinárodním hodnoticím panelům, ale sloužila také jako zpětná vazba managementu univerzity a jejích součástí. V příspěvku je představena systémová logika klíčových částí bibliometrické opory, a to především strukturální a srovnávací zprávy oborů a součástí.

Inovativní pojetí bibliometrické zprávy kromě publikačního výkonu postihuje i jeho kvalitativní strukturu, strukturu a rozsah zapojených lidských zdrojů, citační ohlas a míru spoluautorství. Zcela nové je pojetí národního a mezinárodního srovnání na základě údajů z ostatních vysokých škol, které slouží jako „benchmarky“.

V druhé části příspěvku jsou představeny možnosti nabízené novou aplikací umožňující mapovat citační ohlas publikačních výsledků českých vědeckých pracovišť. Citovanost je možné sledovat jak podle vědeckého ohlasu pracoviště citujících časopisů, tak podle citační intenzity článků pracovišť. Dále umožňuje zohlednit míru spoluautorství a citovanost z domácích zdrojů.

Celý příspěvek můžete shlédnout zde: