facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Konference Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

20. 9. 2018
Konference Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

V Technologickém centru AV ČR se ve čtvrtek 20. 9. 2018 konal první ročník odborné konference Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2018. Jejím cílem je podpořit diskusi nad tématy a problémy vědní politiky v České republice.

Konferenci pořádala společnost alevia spolu s Technologickým centrem AV ČR (TC AV), Centrem pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (CESES) a Tertiary Education & Research Institute (TERI). Portál Vědavýzkum.cz byl mediálním partnerem.

DSC 0011

Michal Pazour z TC AV ČR v úvodním příspěvku zdůraznil, že při tvorbě vědní politiky je důležité sledovat globální trendy, neboť právě z nich se stávají klíčová témata ve výzkumu, určují příležitosti pro mezinárodní spolupráci i zvyšují tlak na veřejné prostředky. Pro Českou republiku vznikají podle Pazoura příležitosti v souvislost s přípravou nových politik v oblasti, zejména nové Národní RIS3 strategie, Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací, nového programovacího období v rámci strukturálních fondů EU a nového rámcového programu Horizont Evropa. Česká republika by se podle něj měla zamyslet nad tím, jakým způsobem může přispět k řešení globálních témat, které se budou v těchto politikách odrážet.

V dalším příspěvku se Aleš Vlk (TERI) zabýval otázkou jak hodnotit dopady veřejných investic do výzkumu a vývoje na příkladech zemí Visegrádské čtyřky. Udržitelnosti výzkumných infrastruktur v českém a evropském kontextu se zase věnovali Ondřej Hradil z CEITEC MU a Vlastimil Růžička, emeritní rektor VŠCHT v Praze.

V odpoledním bloku zazněly příspěvky absolventů Komplexního vzdělávacího programu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a dalších přednášejících, z nichž některé vám postupně zprostředkujeme i na portále Vědavýzkum.cz. Diskutována byla následující témata:

  • Horizont Evropa (Roman Badík)
  • Pracovní podmínky v české vědě (Kateřina Cidlinská)
  • Metodika hodnocení výzkumných organizací (Michal Zouhar)
  • Projektový management ve VaV (Hana Čáslavová)
  • Právo veřejné podpory (Michal Beluský)
  • Transfer znalostí a technologií (Otomar Sláma)
  • Ochrana duševního vlastnictví – autorské a průmyslové právo (Ludmila Tatranská)
  • Poskytování licencí ve VaV (Jan Vašek)
  • Spolupráce veřejného a soukromého sektoru (David Prycl)
  • Uplatnění výsledků společenskovědního výzkumu v praxi (Hana Kosová)

V průběhu diskuse zazněly i některé provokativní otázky, například zda může vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) složená převážně ze zástupců příjemců veřejných prostředků na výzkum a vývoj, opustit současný technicko-operativní přístup a soustředit se více na strategické řízení v politice výzkumu a vývoje, nebo zda nemá Česká republika s ohledem na svou velikost příliš mnoho nejrůznějších subjektů provádějících výzkum a vývoj.

Již nyní je jasné, že se organizátoři pokusí v příštím roce zrealizovat druhý, neméně úspěšný, ročník této konferece.

Konferenční sborník a prezentace jsou k dispozici ke stažení v příloze. 

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Foto: TC AV ČR