facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Evropská výkonná agentura pro výzkum (REA) vyzývá odborníky z nejrůznějších oblastí, aby se zaregistrovali do databáze expertů Evropské komise.

13. 4. 2022

Evropská komise

Oblast vědy, výzkumu a nových technologií má zásadní význam pro rozvoj hospodářství. Je důležitým nástrojem podpory vnějších ekonomických vztahů, bezpečnosti, ale i zahraniční rozvojové spolupráce. Je také klíčovým stavebním kamenem druhé ekonomické transformace, kterou prezentovali lídři české ekonomiky a Svaz průmyslu a dopravy České republiky.

8. 4. 2022

Export.cz

Rada pro výzkum, vývoj a inovace, vyhlašuje v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na jednoho členku / člena předsednictva Grantové agentury České republiky (dále jen „GA ČR“).

7. 4. 2022

RVVI

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) uspořádala ve spolupráci s Masarykovou univerzitou po vynucené dvouleté pauze další konferenční setkání k Implementaci METODIKY 2017+. Zjistěte, jaké jsou aktuální novinky v této oblasti. K dispozici je i záznam z celé konference.

6. 4. 2022

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

V souvislosti s končícím prvním funkčním obdobím člena předsednictva a předsedy Technologické agentury České republiky, vyhlašuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace, v souladu s příslušnými předpisy, výzvu k podávání návrhů kandidátů na 1 členku / člena předsednictva a předsedkyni / předsedu Technologické agentury České republiky.

5. 4. 2022

RVVI

Předsednictvo České konference rektorů (ČKR) jednalo dne 21. března 2022 na svém 178. zasedání (on-line) s místopředsedou Ukrajinské konference rektorů Volodymirem Bugrovem, rektorem Kyjevské národní univerzity Tarase Ševčenka, o možnostech podpory vysokých škol Ukrajiny ze strany vysokých škol ČR.

22. 3. 2022

Česká konference rektorů

Nezávislá Standing Identification Committee, která byla založena Evropskou komisí v roce 2020, hledá kandidáty na členství ve vědecké radě ERC (Eurpean Research Council). Uzávěrka pro nominace je 6. května 2022 v poledne středoevropského času.

18. 3. 2022

Evropská komise

Na stránkách Technologického centra AV ČR byly zvěřejněný první ucelené statistiky české účasti v programu Horizont Evropa. Zjistěte, jak na tom v tomto programu je český výzkum.

15. 3. 2022

Technologické centrum AV ČR

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi, jejich sdružení a ústřední orgány státní správy k podávání návrhů na devět členů poradního orgánu Rady – Bioetické komise.

4. 3. 2022

RVVI

Podle Heleny Langšádlové, ministryně pro vědu, výzkum a inovace, jsou to právě investice do této oblasti, které přispějí k transformaci ekonomiky a které jsou jedním ze základních faktorů, abychom i do budoucna byli prosperující zemí a aby náš HDP byl pozitivní. Redakce Deloitte dReport shrnula hlavní úskalí i nutné kroky v oblasti podpory vědy, výzkumu a inovací v Česku.

17. 2. 2022

Deloitte