facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Regionální univerzity vytvořily novou asociaci

27. 5. 2022
Regionální univerzity vytvořily novou asociaci

Devět českých vysokých škol založilo Meziregionální univerzitní radu (MUR). Jejím cílem má být posílení role vysokých škol v regionech, zvýšení konkurenceschopnosti a prosazování principů spravedlivého hodnocení vysokých škol. Prvním předsedou nové asociace bude rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vladimír Sedlařík.

MUR1

Rektoři z devíti českých univerzit dne 27. 5. 2022 podepsali Prohlášení o ustanovení Meziregionální univerzitní rady (MUR). Členy Meziregionální univerzitní rady jsou Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Univerzita Hradec Králové, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Západočeská univerzita v Plzni, Technická univerzita v Liberci a Vysoká škola polytechnická Jihlava.

Zakládající členové ustavili Meziregionální univerzitní radu jako skupinu představitelů českých veřejných škol, kteří sdílejí společnou vizi zásadní role vysokých škol v rozvoji regionů s důrazem na vyvážený rozvoj území České republiky. Prvním předsedou MUR se stal Vladimír Sedlařík, rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Role vysokých škol v regionech a spravedlivé hodnocení

Hlavní úlohou nové univerzitní asociace má být posílení role vysokých škol v regionech, prohloubení spolupráce na rozvoji konkurenceschopnosti jednotlivých krajů a regionů. Dále chce Meziregionální univerzitní rada upevňovat význam vzdělání a společenské odpovědnosti v regionech a také lépe prosazovat principy transparentního a spravedlivého hodnocení vysokých škol v kontextu jejich financování.

„Jsme skupina vysokých škol, kterým záleží na tom, abychom koordinovaně postupovali v aktivitách vedoucích k rovnoměrnému rozvoji regionů. Ať už je to zvýšení kvality života, zamezování odlivu mozků z regionů nebo zvyšování podílu kreativních obyvatel,“ vysvětluje předseda nově vzniklé asociace a rektor UTB Vladimír Sedlařík.

Podle něj je také podstatné naplňovat i RIS3 strategii, tedy lépe cílit finanční podporu do výzkumu, vývoje a implementace inovací v perspektivních oblastech ekonomiky ČR, zvýšit uplatnitelnost absolventů v krajích a zejména podporovat vzdělanost v regionech. Právě podpora vysokých škol v regionech je podle Vladimíra Sedlaříka naprosto klíčová.

„Vysoké školy v regionech jsou nesmírně důležité. Vznikly na základě potřeb daného regionu a získaly si zde pevné postavení. Bez nich by došlo k výraznému snížení rozvojového potenciálu regionů,“ tvrdí Sedlařík. „Příkladem může být pandemie koronaviru, kdy vysoké školy pomáhaly krajům i jednotlivým složkám IZS. Ať už to byla výroba dezinfekce či nanoroušek, která se realizovala u nás na zlínské univerzitě. Bez personální a přístrojové infrastruktury, kterou regionální vysoké školy mají, by toto nebylo možné.“

Pro portál Vědavýzkum.cz Vladimír Sedlařík doplňuje: "Jedním z důležitých podnětů pro vznik tohoto uskupení byla spolupráce našich vysokých škol v rámci centralizovaného rozvojového projektu zaměřeného na zajišťování kvality distančního vzdělávání zúčastněných vysokých škol za účelem prohlubování jejich regionálního dopadu – tj. vyšší míru relevance a adaptability vzdělávání pro regionální účely. MUR je transparentní uskupení a jsme samozřejmě otevřeni vstupu dalších vysokých škol, které sdílejí obdobné hodnoty."  Dále Sedlařík nezakrývá to, že jedním z témat, které je pro představitele signatářů důležité, jsou finance. „Mimo jiné jsme se shodli na tom, že bude potřebné také diskutovat otázky stávajícího systému financování vysokých škol,  a to jak vzdělávací činnosti, tak i výzkumu a vývoje."

Na ustavujícím setkání pak dále byla diskutována klíčová témata činnosti Meziregionální univerzitní rady směrem k Asociaci krajů ČR, Úřadu vlády ČR, MŠMT, Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství a také k Ministerstvu průmyslu a obchodu.

„Vytvoření Meziregionální univerzitní rady považuji za zásadní akt a výraz přechodu našich univerzit z individuálního prosazování cílů ke spojení sil a společnému postupu," řekl jeden představitelů nové aliance, rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Martin Balej.

MUR10

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem