facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novým členem RVVI je Jan Lata

23. 6. 2022
Novým členem RVVI je Jan Lata

Vláda České republiky dne 15. 6. 2022 schválila jako nového člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace Jana Latu, současného rektora Ostravské univerzity. Do funkce bude oficiálně jmenován s účinností od 15. 8. 2022.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) je odborným a poradním orgánem vlády České republiky, který zajišťuje přípravu národní politiky výzkumu a vývoje a inovací a zajišťuje kontrolu její realizace. RVVI také dohlíží na přípravu a provedení metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů a její předložení vládě. O aktivitách RVVI pravidelně informujeme zde.

Předsedu či předsedkyni RVVI jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy vlády. Předsedkyní RVVI je Helena Langšádlová, současná ministryně pro vědu, výzkum a inovace. Členy samotné Rady pro výzkum, vývoj a inovace jmenuje vláda na návrh předsedy RVVI.

Nově jmenovaným členem RVVI je Jan Lata, který od 1. března 2015 působí také jako rektor Ostravské univerzity. V roce 2018 byl do funkce zvolen na druhé funkční období. 

Jan Lata studoval na lékařské fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita), kde také později získal habilitaci v oboru vnitřního lékařství. Jako lékař působil v Nemocnici u sv. Anny v Brně a ve Fakultní nemocnici Brno. Absolvoval několik studijních pobytů ve Francii a v USA.

V Radě pro výzkum, vývoj a inovace již Jan Lata jednou působil, a to mezi lety 2016 až 2020.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Vláda ČR