facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

V Karlovarském kraji by mohla vzniknout polytechnická vysoká škola

31. 8. 2023
V Karlovarském kraji by mohla vzniknout polytechnická vysoká škola

Karlovarský kraj se má stát druhým místem v České republice, kde by mohla vzniknout polytechnická vysoká škola. Její založení bylo jedním z témat úterní konference o budoucnosti duálního vzdělávání, kterou v Karlových Varech uspořádala Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje společně s Karlovarským krajem.

Ministr školství Mikuláš Bek, prezident Hospodářské komory (HK) ČR Zdeněk Zajíček a hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek na konferenci podepsali memorandum o spolupráci na pilotním projektu, který by mohl vyústit v založení vysoké školy typu polytechnika v regionu.

„Podporou vzniku polytechnik reagujeme na rostoucí poptávku po kvalitním profesním vzdělávání a na celkově rostoucí počet zájemců o studium, a to zejména v kraji, kde dnes nepůsobí žádná veřejná vysoká škola. Klíčová je přitom spolupráce se zaměstnavateli nejen v rychle se rozvíjejících oborech, ale i v oblasti služeb,“ řekl ministr školství Mikuláš Bek.

„Podporujeme spolu s dalšími zástupci zaměstnavatelů zavedení prvků duálního vzdělávání na sekundární úrovni odborného vzdělávání jako součást modernizace vzdělávání,“ potvrdil Zdeněk Zajíček, prezident HK ČR. „Vzhledem k trendům 4.0 by mělo dojít k rozšíření vzdělávací nabídky profesně orientovaných studijních programů i na terciární úrovni vzdělávání. S panem ministrem se shodujeme na prioritě posílit profesně zaměřené vysokoškolské studijní programy, výrazně prakticky zaměřené, kde by studenti získali hlubší znalosti a souvislosti mezi teorií a praxí,“ a podotkl, že včasné zavádění nových oborů je důležité pro konkurenceschopnost pracovního trhu.

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek věří, že by polytechnická vysoká škola pomohla celému regionu: „Naší snahou je vytvořit takovou nabídku vysokoškolských oborů, například v oblasti strojírenství, energetiky a IT, která v Karlovarském kraji udrží nejen studenty, již zde žijí, ale která také přivede zájemce i z dalších regionů. Vzhledem k tomu, že se má jednat o pilotní projekt, který mimo Karlovarský kraj zatím funguje jen v Jihlavě, mohl by být zajímavý také pro náš kraj, kde se dlouhodobě potýkáme s nedostatkem vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. Zapojit by se měla veřejná správa, zaměstnavatelé, akademická sféra a ministerstvo. Snažíme se také vytipovat vhodnou lokalitu, jež by mohla být pro potenciální studenty lákavá a zajímavá.“

 

Redakčně kráceno.

Zdroj: Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje