facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výsledky vstupního hodnocení dvou výzkumných organizací spadajících pod MŠMT na období 2023–⁠2027

4. 1. 2023
Výsledky vstupního hodnocení dvou výzkumných organizací spadajících pod MŠMT na období 2023–⁠2027

Vstupnímu hodnocení výzkumných organizací v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR s výjimkou vysokých škol pro hodnocené období 2023–2027 byly podrobeny dvě organizace: Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i., a Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.

Níže jsou uvedena výsledná vstupní hodnocení jednotlivých výzkumných organizací na škále A až D spolu se stručnými informacemi k procesu hodnocení v uvedeném segmentu.

Hodnocení probíhalo v pěti modulech (M 1 – 5): Kvalita vybraných výsledků (M1), Výkonnost výzkumu (M2), Společenská relevance (M3), Viabilita (M4) a Strategie a koncepce (M5).

Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i., bylo ohodnoceno známkou D – podprůměrné

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i., byl hodnocen známkou B – velmi dobrý.

Hodnocení probíhalo v souladu s Metodikou hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací a Metodikou hodnocení výzkumných organizací v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR s výjimkou vysokých škol.

Hodnocení na národní úrovni v modulech 1 a  2 je každoročně prováděno Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Výstupy z hodnocení na národní úrovni jsou dostupné na webových stránkách RVVI.

Hodnocení na úrovni poskytovatele (MŠMT) bylo realizováno prostřednictvím odborného poradního orgánu, jehož složení a statut a jednací řád jsou zveřejněny na webových stránkách MŠMT.  

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Podívejte se také na výsledky hodnocení českých vysokých škol ve všech pěti modulech Metodiky 2017+ z roku 2021 nebo na aktuální výstupy z hodnocení v Modulu 1 a 2, které v roce 2022 zveřejnila RVVI.

Přečtěte si ale i o samotném systému škálování výzkumných organizací a důvodech, které za ním stojí.