facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Ochrannou známku Prověřeno v poušti získala pro svou obuv firma Prabos plus a.s. a stala se tak první firmou, která má oprávnění toto označení používat. Kvalitu obuvi prověřovali výzkumníci z Českého egyptologického ústavu FF UK v drsných podmínkách egyptské pouště.

13. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Na třetí pilíř Inovační strategie České republiky 2019 -2030 a především na využití spin-off společností jako nástroje transferu znalostí se zaměřila další moderovaná diskuse, kterou v úterý 3. března 2020 uspořádalo Centrum transferu technologií AV ČR (CETTAV).

11. 3. 2020

Akademie věd ČR

O další tři roky se prodloužila mezinárodní spolupráce výzkumné skupiny Charakterizace materiálů a pokročilých povlaků z CEITEC VUT s japonskou společností Rigaku. Dohoda zajistí nejen granty a stipendia pro české studenty, ale také prohloubení spolupráce na výzkumu a vývoji nového rentgenového tomografu a zobrazovacího softwaru.

3. 3. 2020

CEITEC

Dne 11. března 2020 se uskuteční on-line seminář Evropského úřadu pro ochranu práv duševního vlastnictví (European IP Helpdesk) „Webinar: Technology Transfer“. Zaměří se na obecné znalosti duševního vlastnictví a zodpoví klíčové otázky a aspekty související s transferem technologií.

28. 2. 2020

Technologické centrum AV ČR

Váza, stolička, nebo monument připomínající brněnský orloj. I takové výrobky už pomocí 3D tisku vyrobili vědci z Fakulty strojního inženýrství VUT. Tisknou je z polymerního betonu, do kterého kromě plniva přidávají termoplasty, které by jinak skončily na skládce či ve spalovně. Jejich technologii má zájem využít v praxi tuzemská společnost VIA ALTA.

23. 2. 2020

VUT v Brně

Společnost Charles University Innovations Prague (CUIP) a biotechnologický inkubátor Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR i&i Prague založily akademický spin-off LAM-X, který se bude zabývat vývojem nanotkanin. Uplatnění najdou zejména v medicíně, ale nejen tam.

21. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Technopark VŠCHT v Kralupech nad Vltavou sestrojil zařízení, které nabízí unikární řešení pro monitoring koroze. Partnerem projektu se za oblast průmyslu stala firma GEMA s.r.o, která do projektu vložila své znalosti z oboru. Oba partnery pomohlo spojit Středočeské inovační centrum.

19. 2. 2020

Středočeské inovační centrum

Masarykova univerzita spolu s Masarykovým onkologickým ústavem a firmou BioVendor podepsala licenční smlouvu na patentovanou diagnostickou sadu, kterou vyvinul tým Ondřeje Slabého z institutu CEITEC MU. Do dvou let může být testovací souprava k dispozici lékařům.

18. 2. 2020

Masarykova univerzita

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) pokračuje v podpoře svých aktivit v oblasti transferu znalostí a tecnologií. Na konci roku 2019 jí byly uděleny 4 evropské patenty, spolupracuje se soukromou firmou na nové biomedicínské technologii a hostila letos i mezinárodní Global Startup Camp.

16. 2. 2020

VŠB-TUO

Jmenuje se Zora a je to první domácí slepice na světě, která je cíleně geneticky upravená. Zároveň dokáže odolávat viru ptačí leukózy, což je nebezpečný patogen domácí drůbeže. Vědci z Ústavu molekulární genetiky AV ČR a společnosti Biopharm vyvinuli tuto novou linii slepic pomocí molekulárního nástroje CRISPR/Cas9.

14. 2. 2020

Akademie věd ČR