facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Nově vzniklá spin-off společnost Charles University Information Technologies poskytuje ke komerčním účelům datové a softwarové poradenství a další služby v oblasti datového managementu a systémů pracujících s daty.

15. 11. 2022

Univerzita Karlova

V České republice existuje 84 firem, jejichž cílem je využití vědeckých poznatků v komerční sféře. Ročně jich u nás vzniká přibližně kolem 6, ale například v Rakousku je to až čtyřnásobek. Data vychází z právě dokončené analýzy spolku Transfera, který se spin-off společnostem věnuje.

8. 11. 2022

Transfera

Technologie enkapsulace tekutých olejových kuliček, využitelná ve farmaceutické a potravinářské produkci, se zařadila mezi první případy transferu výsledků výzkumné činnosti do spin-off společnosti na VŠCHT Praha. Škola poskytla práva k duševnímu vlastnictví nové firmě MarbleMat, jejímž zakladatelem je zaměstnanec univerzity.

6. 11. 2022

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Na míru připravené nanonosiče mají schopnost dopravovat léčiva v těle v neaktivní formě do cílového místa, kde dochází k opětovné aktivaci léčiva. Řízená doprava a aktivace léčiv stimulem asociovaným s nádorovým nebo zánětlivým prostředím je možnost, jak překonat nechtěné vedlejší účinky protinádorových nebo protizánětlivých molekul.

1. 11. 2022

Akademie věd ČR

Vedle oceňování duševního vlastnictví a návrhu licenčních smluv společnost UNICO podporuje vědce v komercializaci jejich výzkumu prováděním byznys validací, tedy ověřováním byznysového potenciálu technologií vyvíjených na akademické půdě. Jak k tomu se svým jedinečným postavením mezi akademickým sektorem a byznysem přistupuje?

29. 10. 2022

Jak okyslišovat kádě ryb bez záváží nebo jiných omezení? Na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích našli řešení. Tamější aerační a oxygenační vložka do rybářských kádí zajišťuje okysličování vody bez jakýchkoliv mechanických překážek uvnitř kádě a tím vytváří vhodné prostředí pro chované ryby bez omezení pohybu nebo lovu.

25. 10. 2022

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Výsledky výzkumu určené pro automobilový průmysl bude uvádět do praxe nová spin-off společnost autinno, která vznikla na VŠB – Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO). Jako první produkt nabízí systém Drive-by-Wire Car Interface 2 pro vývoj asistenčních systémů a automatizovaného řízení v osobních automobilech, který z hlediska funkcí a technického zpracování nemá obdoby.

18. 10. 2022

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Podívejte se na Národní směrnice pro přenos technologií a znalostí, které společnost UNICO vytvořilo pro pobočku Světové banky v Chorvatsku. Tyto směrnice poskytují doporučení, kroky a praktické tipy pro Centra pro transfer technologií (CTT) a manažery univerzit, vedoucí ke zlepšení aktivit a výsledků přenosu technologií a znalostí.

15. 10. 2022

UNICO

Plovoucí zařízení k čištění odpadních vod představuje řešení, které funguje bez nutnosti energetických vstupů, bez potřeby zabírání pozemku i velkých stavebních úprav. Navíc neomezuje další využití již existující infrastruktury v okolí objektu, ke kterému je zařízení připojeno. A má i další využití.

14. 10. 2022

Transfera.cz

Celkem 11 technologií postupuje do finále soutěže Transfera Technology Day 2022. Finalisty vybrala porota z celkem 28 technologií přihlášených do databáze.

9. 10. 2022

Tranfera.cz