facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Spolek Transfera.cz zvolil nové představenstvo

23. 3. 2023
Spolek Transfera.cz zvolil nové představenstvo

Spolek Transfera.cz sdružuje subjekty, které pomáhají vědeckým poznatkům a objevům nalézt svoje místo v běžném životě. Na členské schůzi 21. března si členové spolku zvolili svoje zástupce na další čtyři roky. Předsednictví obhájila dosavadní předsedkyně Eva Janouškovcová. 

Transfera predsednictvo

„Těší mě důvěra, kterou mi členové projevili. Vnímám to zároveň jako závazek, abychom pokračovali v započaté práci. Transfer technologií je mimořádně důležitá oblast nejen pro vědu, ale i pro národní ekonomiku. Ročně české vědě přináší prostředky v řádech miliard korun a my pomáháme našim členům, aby měli co nejlepší podmínky pro svoji práci,“ vysvětluje staronová předsedkyně Eva Janouškovcová z Masarykovy univerzity v Brně. K jejím prioritám ve vedení patří zejména prohlubování spolupráce na poli transferu na národní i mezinárodní úrovni a nacházení příležitostí pro podporu výsledků vědy a výzkumu ve spolupráci s investory.

Představenstvo spolku je sedmičlenné. Kromě předsedkyně v něm zasednou:

  • Růžena Štemberková, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (v pozici místopředsedkyně)
  • Jaromír Zahrádka, i&i Prague (v pozici místopředsedy)
  • Hana Kosová, Univerzita Karlova
  • Petr Kubečka, Univerzita Palackého v Olomouci
  • Tomáš Novotný, Centrum dopravního výzkumu
  • Martin Smekal, Akademie věd ČR

Na členské schůzi se volili také členové kontrolní komise, která bude pracovat ve složení:

  • Miroslav Neulinger, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  • Martin Jambura, Západočeská univerzita v Plzni
  • Kateřina Kovaříčková, Vysoká škola chemicko-technologická

„Transfera se za minulé roky stala zastřešující organizací spojující naprostou většinu kanceláří transferu technologií v Česku. Díky tomu se stala významným hráčem určujícím směřování celého odvětví a promlouvá také do financování inovačních aktivit výzkumných institucí u nás. Nové vedení naváže na předchozí aktivity a zároveň plánuje větší zaměření na vytváření akademických spin-off společností a podporu jejich financování,“ dodává Jaromír Zahrádka, místopředseda spolku.

Národní spolek Transfera.cz funguje v České republice od roku 2014. V současné době má na tři desítky členů z řad univerzit, vědeckovýzkumných organizací a dalších subjektů. Jeho posláním je především propojování světa vědy a byznysu, podpora inovací a vyjednávání se státní správou. Zároveň také investorům poskytuje databázi nadějných českých vědeckovýzkumných projektů, které se mohou uplatnit ve světovém měřítku.

 

Zdroj: Transfera.cz