facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program Prostředí pro život 2: 1. veřejná soutěž

29. 4. 2024
Program Prostředí pro život 2: 1. veřejná soutěž

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 24. 4. 2024 první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti životního prostředí, ochrany klimatu a udržitelného rozvoje – Prostředí pro život 2.

TA ČR vyhlásila první veřejnou soutěž ve dvou podprogramech:

  • Podprogram 1: Inovace a operativní výzkum ve veřejném zájmu (PP1): zaměřen na podporu projektů ve veřejném zájmu, a to jak v oblasti výzkumu a vývoje, tak v oblasti inovací ve veřejném sektoru, zejména ve veřejné správě. Cílem je zjednodušit, zkvalitnit a zefektivnit veřejnou správu v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu, vytvářet prostředí pro prosazování principů oběhového hospodářství a udržitelného rozvoje ve veřejném sektoru.
  • Podprogram 2: Nová řešení pro ekonomiku, životní prostředí a společnost (PP2): zaměřen na nové postupy, technologie, služby a obecně nová řešení s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění ve společenské, ekonomické a environmentální praxi včetně ochrany klimatu. Prostřednictvím podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací v podprogramu 2 vzniknou technologie, techniky a postupy, které budou přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti firem, inovativnosti veřejného sektoru a atraktivity České republiky jako společnosti rozvíjející se s využitím inovativních řešení. 

Soutěžní lhůta začala dnem 25. 4. 2024 v 9:00 hodin a končí dnem 12. 6. 2024

Konkrétní hodinu závěrky, dokumenty ke stažení a další informace naleznete zde.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR